Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Warsztaty online dla nauczycielek i nauczycieli

Ilustrowany przewodnik po lekturach

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli na cykl spotkań online, które dotyczą związków literatury i sztuki. Dzieła sztuki mogą być znakomitym uzupełnieniem lektur szkolnych albo tworzyć do nich kontrapunkt. Obrazy, rzeźby i grafiki mogą być również punktem wyjścia do dyskusji o utworze literackim, przykładem jego interpretacji lub puentą.

  • Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
  • Spotkania odbywają się na platformie ZOOM.
  • Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  • Oddzielna rejestracja na każde spotkanie, możliwość zapisu na wybrane wykłady.

 

Karol Miller, Portret Wincentego Rapackiego w roli Hamleta, obraz olejny na płótnie powstały w 1870 roku

22 marca / środa / 18.00 
Jak wam się podoba? Dzieła Williama Shakespeare’a w sztuce / Karolina Zalewska i Bożena Pysiewicz
Wśród dzieł malarzy polskich z 2. połowy XIX wieku znajdziemy wiele obrazów ilustrujących sceny z dramatów Shakespeare’a. Znaczna część z nich to prace dyplomowe artystów z Akademii Monachijskiej, studiujących w pracowni Karla Theodora von Piloty’ego. Zadany przez profesora temat znalazł interesujące kompozycyjne i kolorystyczne rozwiązania. Czy można się dziwić? Dramaty Shakespeare’a i bogactwo ich scenicznych realizacji zawsze inspirowały malarzy.
W zbiorach Muzeum Plakatu w Wilanowie znajduje się bogaty zbiór plakatów do sztuk Williama Szekspira. Prace powstałe na przestrzeni ponad 60 lat reprezentują nie tylko różne style artystyczne, ale również całkowicie różne sposoby interpretacji utworów. Metafora, symbol, obrazowy żart, czy zaskakujące zestawienia przedstawień to elementy przełożenia na język grafiki wymowy utworu teatralnego. 
Omawiając wybrane projekty twórców Polskiej Szkoły Plakatu oraz ich kontynuatorów ukazane zostaną zależności i wzajemne oddziaływania literatury, scenicznej inscenizacji i interpretacji tematu w plakacie oraz wskazane zostaną możliwości wykorzystania plakatu w omawianiu dramatów Williama Szekspira w edukacji szkolnej.
udział bezpłatny / spotkanie na platformie zoom / zapisy przez formularz zgłoszeniowy 
 

 

 

Walenty Wańkowicz, Portret Adama Mickiewicza na skale Judahu, obraz olejny na płótnie powstały między 1827 a 1828 rokiem12 kwietnia / środa / 18.00 
Zobaczyć romantyzm / Karolina Zalewska
Polska literatura romantyczna odcisnęła piętno nie tylko na swoich czasach. Kolejne pokolenia Polaków szukały w utworach Mickiewicza, Słowackiego czy Krasińskiego języka własnych uczuć i emocji oraz umocnienia narodowej tożsamości. Romantycznymi dramatami, poematami i wierszami inspirowali się także artyści malarze. Obrazy nie zawsze były bezpośrednimi ilustracjami dzieł literackich, czasami oddawały tylko ich nastrój i atmosferę lub były zapisem wrażeń, jakie artysta wyniósł z lektury. 
udział bezpłatny / spotkanie na platformie zoom / zapisy przez formularz zgłoszeniowy dostępny wkrótce
 
 
 
Karolina Zalewska – historyczka sztuki, edukatorka MNW, prowadzi firmę specjalizującą się w kwerendach archiwalnych i opracowaniach zabytków na potrzeby prac konserwatorskich, projektów architektonicznych i muzealnych.
 
Bożena Pysiewicz - historyczka sztuki, edukatorka, kuratorka Muzeum Plakatu w Wilanowie. Autorka i koordynatorka programów edukacyjnych do galerii stałych i wystaw czasowych w MNW i jego oddziale Muzeum Plakatu w Wilanowie. Trenerka i autorka modułów szkoleniowych Echocast oraz stypendystka MKiDN w dziedzinie upowszechniania kultury.  Autorka publikacji i artykułów z zakresu muzealnictwa i edukacji muzealnej. Prowadzi cykle szkoleniowe i wykłady dla nauczycieli, muzealników jak również pracowników sektora kultury. Działania edukacyjne w Muzeum Narodowym w Warszawie i Muzeum Plakatu buduje na wykorzystywaniu potencjału zbiorów oraz szerokiej współpracy międzyinstytucjonalnej.