Ochrona danych osobowych w MNW wraz z oddziałami

Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w MNW z Oddziałami

Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w Muzeum Narodowym w Warszawie z Oddziałami w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „RODO”.
 

Zakres zastosowania Rozporządzenia

Przetwarzanie danych osobowych w Muzeum Narodowym w Warszawie regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „RODO”.
 

Administrator danych

Muzeum Narodowym w Warszawie jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z RODO Muzeum jest odpowiedzialne za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.
 

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO Dyrektor Muzeum Narodowym w Warszawie wyznaczył inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail:
iodo[malpa]mnw.art.pl
 

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

 

Zachęcamy także do zapoznania się z polityką cookies.