Dział Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej

Dział Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej

foto[malpa]mnw.art.pl

tel. +48 22 621 10 31 wew. 289

 

Karolina Tabak

Kierownik: w MNW od 2007

ktabak[malpa]mnw.art.pl

 


Eliza Kasprzyk
Specjalista; w MNW od 2005. Zajmuje się zleceniami zewnętrznymi.

ekasprzyk[malpa]mnw.art.pl

 

dr Piotr Kopszak
Kustosz dyplomowany, zajmuje się budową internetowego katalogu zbiorów.

pkopszak[malpa]mnw.art.pl

 

Małgorzata Kwiatkowska

Specjalista; w MNW od 2005. Pracownia fotograficzna.

mkwiatkowska[malpa]mnw.art.pl

 

Mikołaj Machowski

w MNW od 2006. Zajmuje się zleceniami wewnętrznymi i dokumentacją.

mmachowski[malpa]mnw.art.pl

 

Magdalena Orlińska-Rosiak

Specjalista, zajmuje się zleceniami wewnętrznymi.

morlinska[malpa]mnw.art.pl

 

Klaudia Szajkowska

kszajkowska[malpa]mnw.art.pl

Administrator bazy muzealnej MONA

 

Joanna Krasińska (urlop)

W MNW od 2000.

jkrasinska[malpa]mnw.art.pl

 

 

Dział Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej gromadzi, archiwizuje i udostępnia zdjęcia muzealiów oraz archiwaliów ze zbiorów MNW.

W zasobach archiwum fotograficznego znajduje się zbiór negatywów  – wśród nich negatywy dzieł zaginionych, a także zniszczonych w czasie wojny oraz współcześnie wykonane diapozytywy i zdjęcia w technice cyfrowej.

 

Poza dziełami ze zbiorów Muzeum mamy też dokumentację niektórych prac, które uczestniczyły w organizowanych tu wystawach, bądź były przedmiotem opracowań naukowych pracowników MNW.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami udostępniania zdjęć.