Muzealne Studium Dziejów Sztuki

MUZEALNE STUDIUM DZIEJÓW SZTUKI

Ikonka cyklu Muzealne Studium Dziejów SztukiMuzealne Studium Dziejów Sztuki to program przygotowany przez Dział Edukacji z myślą o zorganizowanych grupach osób dorosłych (domy kultury, Uniwersytety Trzeciego Wieku itp.). Zajęcia w ramach Studium odbywają się w galeriach muzealnych i są doskonałą okazją do poznania sztuki powszechnej i polskiej w bezpośrednim kontakcie z oryginalnymi dziełami.
Obecnie zapraszamy do Galerii Faras, Galerii Sztuki Średniowiecznej, Galerii Sztuki Dawnej (od stycznia 2017), Galerii Sztuki XIX Wieku oraz Galerii Sztuki XX i XXI wieku.

 

 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

• Tematy zajęć i harmonogram spotkań ustalany jest indywidualnie.
• Wykłady prowadzą historycy sztuki.
• Spotkania trwają ok. 70 minut.
• Grupa może liczyć maksymalnie 30 osób.
• Koszt jednego spotkania wynosi 140 zł od grupy za oprowadzanie w języku polskim i 180 zł za oprowadzanie w języku obcym. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania biletu wstępu do galerii stałych.
• Zapisy przyjmujemy telefonicznie w Dziale Edukacji MNW – w dni powszednie od 8.30 do 15.00, tel. pod nr tel. 667 774 275 lub 22 621 10 31 wew. 246.

 

PROPONOWANE TEMATY SPOTKAŃ:
„Faras - skarby zatopionej pustyni”

„Sztuka średniowieczna cz. I”
„Sztuka średniowieczna cz. II”
„Kultura dworska. Galeria Sztuki Dawnej” (od stycznia 2017)
„Religia i wiara w kościele i w domu. Galeria Sztuki Dawnej” (od stycznia 2017)

"Miasto. Galeria Sztuki Dawnej” (od stycznia 2017)
„Sztuka czasów Stanisława Augusta i romantyzmu”
„Polskie malarstwo historyczne”
„Akademizm i realizm w malarstwie”
„Impresjonizm i co potem?”
„Artyści Młodej Polski”
„Tajemnice konserwacji”
„Mit czy dokument – powstanie styczniowe w sztuce”
„Galeria kontrastów, lata 1914-1939”
„Galeria kontrastów, po 1939”
„Polska rzeźba XX i XXI wieku” - zwiedzanie Magazynu studyjnego oraz Parku Rzeźb w Królikarni
Spotkania na wystawach czasowych

 

Koordynator projektu:  / Dział Edukacji