Xawery Dunikowski. Malarstwo / Muzeum Rzeźby w Królikarni

11 czerwca – 14 listopada 2021

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 

OPROWADZANIA KURATORSKIE

13 czerwca, 26 września, 17 października, 14 listopada / niedziela / 12.00

Zwiedzanie wystawy z jej kuratorką Joanną Torchałą. Podczas oprowadzania kuratorka opowie o genezie ekspozycji oraz o znaczeniu malarstwa w twórczości Dunikowskiego.

 

75 minut /  bilety w cenie 12 i 8 zł

 

Joanna Torchała – historyczka sztuki, kustosz w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie. Zajmuje się badaniami nad rzeźbą współczesną oraz życiem i twórczością Xawerego Dunikowskiego. Kuratorka i współkuratorka wielu wystaw monograficznych i problemowych.

 

 

OPROWADZANIA NIEDZIELNE

20, 27 czerwca, 7, 11, 18, 25 lipca, 1, 8, 22, 29 sierpnia, 12, 19 września, 3, 10, 24 października, 7 listopada

Zwiedzanie wystawy z przewodnikami z Działu Edukacji MNW

 

75 minut / bilety w cenie 12 i 8 zł

 

 

OPROWADZANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM / GUIDED TOURS IN ENGLISH

7 lipca, 5 września / niedziela / 12.00

Zwiedzanie wystawy z przewodnikami z Działu Edukacji MNW

 

75 minut / bilety w cenie 12 i 8 zł

 

 

OPROWADZENIA W PJM

9 września, 7 października / czwartek / 18.00

Zwiedzanie wystawy z Markiem Laseckim, edukatorem MNW

 

60 minut / udział bezpłatny / liczba miejsc ograniczona (w zależności od obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych)

 

 

OPROWADZANIA Z AUDIODESKRYPCJĄ

16 września, 14 października / czwartek / 18.00

Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem i specjalnie przygotowanymi narzędziami dotykowymi

 

60 minut / udział bezpłatny / liczba miejsc ograniczona (w zależności od obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych)

 

 

WYKŁADY

16, 23 czerwca, 15, 22, 29 września, 6, 13 października / środa / 18.00

75 minut / udział bezpłatny / wykład odbędzie się stacjonarnie w Królikarni / wykłady będą nagrywane i udostępniane na stronie internetowej

 

 

16 czerwca

Katharsis. Xawerego Dunikowskiego wspomnienia z Auschwitz / Joanna Torchała

Wykład dotyczy cyklu obrazów, w którym artysta podjął tematy związane z wydarzeniami, jakie miały miejsce w KL Auschwitz. Dunikowski trafił tam 20 czerwca 1940 i stał się numerem 774. Mimo zaawansowanego wieku, dzięki sile charakteru i pomocy współwięźniów, w obozowym szpitalu doczekał wyzwolenia 27 stycznia 1945. Po wojnie niechętnie zwierzał się ze swoich przeżyć – to sztuka stała się dla niego katharsis. Jego głosem miały być obrazy z cyklu „Auschwitz”.

Wejściówki do pobrania od 15 czerwca

 

 

23 czerwca

Transgresje zieleni w malarstwie Xawerego Dunikowskiego / dr hab. Marta Wrzosek

Wykład poświęcony znaczeniu roślin w malarstwie artysty. Ich dobór, barwa, sposób przedstawienia różnią się w zależności od czasu, w którym zostały namalowane, co wydaje się odzwierciedlać przeżycia artysty związane z przepracowywaniem obozowej traumy. Obrazy ujęte w sekwencji czasowej ujawniają jednak coś więcej – nie tylko dokumentują czas grozy, ale pokazują proces leczenia psychiki, w którym rośliny odgrywają ważną rolę.

Wejściówki do pobrania od 22 czerwca

 

dr hab. Marta Wrzosek – mykolog, zajmuje się m.in. interakcjami grzybów z innymi organizmami. Pracuje w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada na Wydziale Biologii, uprzednio na Artes Liberales UW. Współtwórczyni i pierwsza prezes Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Autorka książek popularnonaukowych. Wyróżniona w konkursie Popularyzator Nauki w 2019 przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

15 września

Opowieść o malarstwie Xawerego Dunikowskiego w kontekście zagadnień technologicznych i konserwatorskich / Marta Walczyńska-Januszewska, Tomasz Poznysz

Sposób pracy Dunikowskiego i ograniczenia materiałowe, z jakimi się borykał, nie pozostały bez wpływu na stan zachowania jego obrazów. Wielomiesięczna praca nad obszernym zbiorem jego malarstwa pozwoliła na obserwację stosowanych przez Dunikowskiego technik i technologii, używanych materiałów oraz zmian, jakie zaszły w obrazach od czasu ich powstania.

Wejściówki do pobrania od 14 września

 

Marta Walczyńska-Januszewska – konserwatorka dzieł sztuki, pozłotniczka. Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ze specjalizacją Konserwacja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej. Brała udział w licznych realizacjach konserwatorskich w kraju i za granicą. Od 2017 współpracuje z Muzeum Narodowym w Warszawie. Obecnie asystent konserwatorski w Sekcji Ram Pracowni Konserwacji Malarstwa na Płótnie Muzeum Narodowego w Warszawie.

 

Tomasz Poznysz – malarz, konserwator dzieł sztuki mieszkający w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ze specjalizacją Konserwacja Malarstwa Sztalugowego. W pracy konserwatorskiej współpracował z Muzeum Narodowym w Warszawie przy konserwacjach obrazów Portret Jana III Sobieskiego i Uchodźcy Jana Rembowskiego.

 

 

22 września

W kręgu znajomych Xawerego Dunikowskiego – Stefan i Maria Flukowscy / Bogna Tokarska

Dowiemy się, w jaki sposób część archiwum Xawerego Dunikowskiego znalazła się w Szczecinie oraz jaką rolę w życiu zawodowym i prywatnym artysty pełnili Stefan i Maria Flukowscy, a także córka Marii – Halina Leszczyńska. Nie zabraknie również wspomnień o znanych postaciach z kręgu ich wspólnych znajomych: Marii Jaremianki, Stanisława i Marii Dawskich, Ludmiły Urazowej oraz Antoine’a Cierplikowskiego. Wykładowi towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna.

Wejściówki do pobrania od 21 września

 

Bogna Tokarska – starszy kustosz, kierownik Działu Informacji Naukowej i Promocji Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Opracowała archiwum Xawerego Dunikowskiego z lat 1948–1964, znajdujące się w zbiorach Książnicy. Autorka licznych publikacji.

 

 

29 września

Maska w sztuce współczesnej – wybrane przykłady / prof. dr hab. Wojciech Dudzik

Od wieków maska pojawia się w sztukach plastycznych. Jej rola w historii sztuki nie została jednak jeszcze opisana. W XXI wieku widać rosnące zainteresowanie motywem maski. W ostatnich dwudziestu latach w muzeach i galeriach różnych krajów europejskich odbyło się ponad trzydzieści dużych wystaw tematycznych, które obrazują skalę tego zjawiska. Na wybranych przykładach wystaw i konkretnych dzieł omówione zostanie znaczenie maski jako motywu, artefaktu i medium we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej.

Wejściówki do pobrania od 28 września

 

prof. dr hab. Wojciech Dudzik – teatrolog i kulturoznawca, profesor w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Opublikował m.in.: Karnawały w kulturze (2005), Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku (2007, wyd. niemieckie 2011), Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne (2011), Struktura w antystrukturze. Szkice o karnawale i teatrze (2013), W poszukiwaniu stylu. Teatr Narodowy 1924–1939 (2015), Paradoksy maski. Antologia (2018), Maska w kulturze współczesnej Europy. Teorie i praktyki (2020).

 

 

6 października

Twórczość odrębna? Xawery Dunikowski a malarstwo polskie lat 50. XX wieku / dr hab. Iwona Luba

Wykład poświęcony będzie sytuacji w malarstwie polskim trudnej dekady lat 50. XX wieku – doby socrealizmu i politycznej odwilży, ze wskazaniem głównych zjawisk i źródeł inspiracji. Ówczesna kondycja polskiej sztuki stanowić będzie punkt odniesienia dla opowieści o malarstwie Xawerego Dunikowskiego tego okresu.

Wejściówki do pobrania od 5 października

 

dr hab. Iwona Luba – wykładowczyni i kierowniczka Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej pracowniczka Muzeum Narodowego i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Badaczka sztuki polskiej i europejskiej XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem symbolizmu, awangardy i klasycyzmów. Autorka książek: Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego (2004), Duch romantyzmu i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej (2012), Berlin. Szalone lata dwudzieste. Życie nocne i sztuka (2013) i ok. 100 artykułów naukowych.

 

 

13 października

Relacja dwojga rzeźbiarzy – Sary Lipskiej i Xawerego Dunikowskiego, w świetle ich malarstwa / dr Ewa Ziembińska

Relacja łącząca Sarę Lipską i Xawerego Dunikowskiego wpisuje się w historię związków artystów, którzy pozostawili dzieła świadczące o ich wzajemnej fascynacji. Dunikowski i Lipska wiele razy wzajemnie się portretowali – w rzeźbie i w malarstwie. Wizerunki te świadczą nie tylko o wzajemnym zauroczeniu, ale także o wieloletniej bliskości trwającej sześćdziesiąt lat. Kariera zawodowa Lipskiej rozpoczęła się w czasie, kiedy bycie artystką wymagało przekroczenia wielu granic, uporu i konsekwencji w podążaniu wybraną drogą. Kontynuowała ją w Paryżu, dokąd wyemigrowała wraz z córką w 1912. W tym czasie Dunikowski był już w Polsce rzeźbiarzem o ugruntowanej pozycji.

Wejściówki do pobrania od 12 października

 

dr Ewa Ziembińska – kuratorka zbiorów rzeźby w Muzeum Narodowym w Warszawie, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Kuratorka wystaw i autorka katalogów, m.in.: Sara Lipska. W cieniu mistrza; Rodin / Dunikowski. Kobieta w polu widzenia; Ivan Meštrović / Józef Piłsudski. Historia jednego pomnika; Zamoyski ocalony. Autorka pierwszego opracowania twórczości Sary Lipskiej.

 

 

WARSZTATY DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

DOŚWIADCZANIE SZTUKI

12 czerwca / sobota / 3, 4 lipca / sobota, niedziela / 11.00

 

12 czerwca

Język muzyczny, improwizacja i kaktusy / warsztaty muzyczne / prowadzenie Dagna Sadkowska

Zapraszamy na warsztaty muzyczne inspirowane malarstwem Xawerego Dunikowskiego, składające się z części teoretycznej oraz warsztatowo-relaksacyjnej. Czy muzyka kompozytorów takich jak Messiaen, Chaczaturian, Bach może przenieść nas do pracowni artysty i sprawić, byśmy poczuli, co czuje rzeźbiarz „o krok przed stworzeniem dzieła”? Zastanowimy się, jak poruszyć wyobraźnię, podążając za porządkiem i chaosem formy muzycznej, a także nad tym, w jaki sposób muzyczna improwizacja pomaga w wyrażaniu siebie oraz w odpoczynku, i czy kaktus może mieć coś wspólnego z symfonią.

 

60 minut / 15 zł

Rezerwacja miejsc od 8 czerwca 

 

Dagna Sadkowska – skrzypaczka, solistka i kameralistka, członkini zespołu Kwartludium, kuratorka sekcji festiwalowej Warszawska Jesień Klubowo oraz cykli: Mała Dzika Klasyka i Muzyczne Obrazy w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. W Teatrze Nowym prowadzi orkiestrę MONT.

 

 

 

3, 4 lipca

Otoczenie wrażenie kadr / warsztaty malarsko-rysunkowe / Ada Rączka i Natan Kryszk

Xawery Dunikowski w pracach malarskich przechodził od figuracji do abstrakcji – w tym samym duchu będziemy pracować podczas dwudniowych warsztatów. Pierwszy dzień to wspólne malowanie i rysowanie na dużym płótnie. Wybierzemy miejsce w parku w Królikarni i skupimy się obserwacji otoczenia. Drugiego dnia nauczymy się zbijać krosna. Podzielimy wspólny obraz na „kadry” – kawałki płótna, które po naciągnięciu na blejtramy będą punktem wyjścia do indywidualnej pracy.

 

180 minut (dzień warsztatów) / 15 zł

bilety w sprzedaży od 29 czerwca

 

Ada Rączka – absolwentka Fine Arts w Städelschule we Frankfurcie nad Menem. Pracuje z obrazami, tekstami i wideo. Prowadzi działania artystyczne w zakresie reproductive work (czyli takich codziennych czynności jak pranie, sprzątanie czy gotowanie). Autorka książki poetyckiej Nie róbmy nic, błagam. Ale powiedzmy innym, że robiłyśmy (2019).

 

Natan Kryszk – saksofonista, malarz i rzeźbiarz. Uczestniczy w tworzeniu Warszawskiej Sceny improwizowanej w cyklu Impro Miting oraz współtworzy Warszawską Orkiestrę Improwizowaną Raya Dickaty’ego. Jako rzeźbiarz współpracuje z Grupą Nowolipie, Pawłem Althamerem, Józkiem Gałązką i Adą Rączką. Autor muzyki do spektakli teatralnych i tanecznych Irada Mazaliacha, Justyny Sobczyk, Teatru 21, Darii Kopiec i Marty Ziółek.

 

 

Magazyny studyjne Dunikowskiego

27 czerwca, 25 lipca, 29 sierpnia, 26 września, 31 października / niedziela / 14.00

W ostatnią niedzielę miesiąca zapraszamy na oprowadzania z przewodnikiem po magazynach studyjnych, w których można zobaczyć prace rzeźbiarskie Xawerego Dunikowskiego, pochodzące ze wszystkich okresów jego twórczości: od dzieł z okresu Młodej Polski po szkice i modele ostatnich pomników projektu artysty. To wyjątkowa okazja, aby porównywać twórczość malarską i rzeźbiarską Dunikowskiego.

 

75 minut / bilety w cenie 12 i 8 zł

 

 

Muzealne czwartki

24 czerwca, 29 lipca, 26 sierpnia, 30 września, 28 października / czwartek / 12.00

Interaktywne spotkania dla widzów dorosłych, w szczególności seniorów, prowadzone w przestrzeni wystawy i w magazynach studyjnych Dunikowskiego przez przewodników z Działu Edukacji MNW. Spotkanie będzie składało się z dwóch części – oprowadzania, a następnie wspólnej rozmowy i analizy wybranego dzieła.

 

75 minut / wstęp bezpłatny / liczba miejsc ograniczona (w zależności od obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych)

 

 

Śladami Xawerego Dunikowskiego

4 września / sobota / 9.00

Zapraszamy na jednodniową wycieczkę autokarową z przewodnikiem do Nieborowa i Arkadii, czyli miejsc, w których artysta spędzał wakacje i gdzie powstał ważny w jego twórczości cykl malarski „Baby z Nieborowa” (prezentowany na wystawie).

 

cały dzień / 50 zł / bilety w sprzedaży od 24 sierpnia

 

 

DLA RODZIN

 

 

WARSZTATY RODZINNE

20 czerwca, 5, 19 września, 17 października / niedziela / 11.00

15 zł dziecko, 15 zł opiekun, 5 zł kolejne dziecko

 

20 czerwca

Lina i kształt rodzinny plener rysunkowy / dr hab. Maria Kiesner

Zajęcia dla dzieci w wieku 5–12 lat i ich opiekunów

Zajęcia rozpoczniemy od wspólnego obejrzenia wystawy. Punktem wyjścia do zajęć będzie obraz Człowiek w kosmosie. Porozmawiamy o tym, jaka może być linia w malarstwie i rysunku. Przyjrzymy się liniom na szkicach Dunikowskiego. Następnie w parku wykreślimy kompozycje inspirowane wystawą i tym, co zaobserwujemy w parku.

 

bilety w sprzedaży od 15 czerwca / czas trwania: 90 minut

 

dr hab. Maria Kiesner – absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. Od 2008 adiunkt w Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotów: malarstwo oraz metodyka nauczania plastyki.

 

 

5 września

Dźwięki, kaktusy i instrumenty warsztaty muzyczne / Dagna Sadkowska

Zajęcia dla dzieci w wieku 5–12 lat i ich opiekunów

Zapraszamy na warsztaty rodzinne, podczas których odpoczniemy przy muzyce, stworzymy własne autoportrety dźwiękowe, będziemy improwizować, inspirując się naturą i malarstwem Xawerego Dunikowskiego, który powiedział: „ [...] trudno malować muzykę, bo przemawia innym językiem niż malarstwo”. Spróbujemy znaleźć język muzyczny dla obrazów Dunikowskiego, a także otaczającej nas natury.

 

bilety w sprzedaży od 31 sierpnia / czas trwania: 60 minut

 

Dagna Sadkowska – skrzypaczka, solistka i kameralistka, członkini zespołu Kwartludium, kuratorka sekcji festiwalowej Warszawska Jesień Klubowo oraz cykli: Mała Dzika Klasyka i Muzyczne Obrazy w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. W Teatrze Nowym prowadzi orkiestrę MONT.

 

 

19 września, 17 października

Warsztaty animacji filmowej

Zajęcia dla dzieci w wieku 8–14 lat i ich opiekunów

Uczestnicy warsztatów stworzą animowane etiudy filmowe inspirowane malarstwem Xawerego Dunikowskiego. Odnajdą w jego obrazach ruch i treść, stworzą własne interpretacje i dzieła inspirowane wystawą. Pierwsze szkice powstaną w przestrzeni wystawy. Druga część warsztatów będzie polegała na stworzeniu animacji z udziałem ludzi i przedmiotów codziennego użytku (tzw. techniką piksilacji) oraz wycinanek.
 

Warsztaty organizowane we współpracy z CKF im. Andrzeja Wajdy (www.ckf.waw.pl)

 

bilety w sprzedaży od 14 września i 12 października / czas trwania: 120 minut

 

Magdalena Bryll – reżyserka filmów animowanych i edukatorka, absolwentka łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej.  Pracowała jako animator m.in. przy oscarowym Piotrusiu i Wilku (2008). Jest również ilustratorką książek. Od 2010 pod nazwą poklatkowo.pl prowadzi warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

W zależności od obowiązujących wytycznych epidemiologicznych możliwe są zmiany w programie. Aktualne informacje o wydarzeniach towarzyszących wystawie znajdują się na stronie: www.królikarnia.mnw.art.pl

 

Bilety i bezpłatne wejściówki na wydarzenia stacjonarne można nabyć za pośrednictwem strony bilety.mnw.art.pl oraz w kasie Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni.

Rezerwacja oprowadzania i lekcji muzealnych pod numerami telefonów: +48 667 774 275 lub 22 621 10 31 wew. 246 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–15.00) lub mailowo: edukacja@mnw.art.pl

 

Koordynacja programu wydarzeń towarzyszących: Barbara Kaliciuk/Dział Edukacji

 

LEKCJE TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE
Zajęcia mogą odbywać się online lub stacjonarnie.

 

Lekcja dla przedszkoli i klas 1–3 szkoły podstawowej

 

Wystawa malarstwa

Dzieła sztuki spotykamy w różnych miejscach: na placach, w parkach, w zabytkowych pałacach. Jednym z nich jest Królikarnia, w której prezentowane są obrazy i rzeźby Xawerego Dunikowskiego. Dzieła te posłużą nam do nauczenia się, w jaki sposób postrzegać barwy, proporcje, fakturę materiałów używanych przez artystę. Porównamy świat rzeczywisty i ten przestawiony w dziełach sztuki.

 

Zagadnienia i kręgi tematyczne z podstawy programowej:
odbiór sztuki; uczestnictwo w kulturze; opisywanie dzieł i technik plastycznych oraz sposobów przedstawiania świata w sztuce; wyrażanie opinii; rozwijanie wrażliwości estetycznej; nazywanie świata przedstawionego w malarstwie; opisywanie form i znaków

 

 

Lekcja dla klas 4–8 szkoły podstawowej

 

Język malarstwa. Język rzeźby. Porównania

Forma i kompozycja, faktura i kolorystyka, światłocień i proporcje – w języku opisującym dzieła sztuki znajdziemy wiele rzadko używanych słów, które występują w podręcznikach i programach nauczania. Podczas zajęć młodzież będzie ćwiczyć umiejętność posługiwania się językiem terminów plastycznych, przy okazji dokonując interpretacji wybranych przez siebie dzieł Dunikowskiego.

 

Zagadnienia i kręgi tematyczne z podstawy programowej:
rozwijanie zainteresowania sztuką; nauka odbioru dzieł sztuki jako tekstów kultury; interpretacja treści symbolicznych; gatunki, techniki artystyczne i tematyka dzieł sztuki; poznawanie terminów z zakresu języka historii sztuki

 

 

Lekcja dla szkół ponadpodstawowych


Sztuka, życie i historia. Od zaborów do PRL-u

Dzieła malarskie Xawerego Dunikowskiego zestawimy z jego życiorysem i wydarzeniami z historii Polski. Dunikowski dożył 89 lat, tworzył w czasach zaborów, przeżył I i II wojnę światową, pobyt w obozie koncentracyjnym Auschwitz oraz doświadczył powojennej komunistycznej rzeczywistości. Czy jego rzeźby i malarstwo traktować należy jako znak czasów, historii i osobistych doświadczeń czy raczej jako enklawę poszukiwań artystycznych i wolności?

 

Zagadnienia i kręgi tematyczne z podstawy programowej:
analiza; interpretacja i określanie wartości estetycznych dzieł jako tekstów kultury; kontekst powstania dzieła; historia i życiorys artysty; ćwiczenie odbioru dzieła na poziomie dosłownym, metaforycznym i symbolicznym; poznanie instytucji muzealnej i jej różnych działań; kierunki i nurty sztuki XX wieku

 


Jesienne spotkania dla nauczycieli i edukatorów


Dunikowski i jego czasy. Od Młodej Polski do socrealizmu

„Dzięki temu, że umiem malować, potrafię i rzeźbić”to zdanie Xawerego Dunikowskiego będzie kluczem do poznania jego bogatego i różnorodnego dorobku. Jako artysta działał zarówno jako rzeźbiarz, jak i malarz. Na podstawie jego twórczości można zaobserwować zmiany zachodzące w sztuce od czasów Młodej Polski do socrealizmu przełomu lat 50. i 60. XX wieku.  
 

Daty spotkań i ich forma uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej. Informacje pojawią się pod koniec sierpnia na stronie www.mnw.art.pl
 

 

REZERWACJA ZAJĘĆ ONLINE

1. Prosimy o wybranie tematu lekcji.
2. Termin lekcji należy zarezerwować telefonicznie: +48 667 774 275, +48 22 621 10 31 (wew. 246) lub drogą mailową: edukacja@mnw.art.pl
Rezerwacja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–15.00.

3. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami:

https://www.mnw.art.pl/gfx/muzeumnarodowe/userfiles/_public/zasady_rezerwacji_i_oplat_lekcji_online.pdf

4. Po dokonaniu rezerwacji lekcji otrzymają Państwo potwierdzenie wraz z linkiem do płatności za pośrednictwem systemu PayU. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić podczas rezerwowania terminu zajęć.

5. Opłatę za zajęcia należy uiścić w terminie 14 dni od dokonania rezerwacji, jednak nie później niż na dwa dni przed lekcją. W wypadku braku płatności rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

6. Po odnotowaniu płatności osoba prowadząca zajęcia prześle e-mail z informacjami i linkiem do lekcji. Prosimy o rozesłanie wiadomości uczestnikom zajęć. W spotkaniu można wziąć udział, korzystając z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

7. Obecność opiekuna na zajęciach jest obowiązkowa.

 

 

AUDIOPRZEWODNIKI

Zachęcamy do skorzystania z audioprzewpdników towarzyszacych wystawie. Pliki do odsłuchania po polsku i angielsku znajdują się tutaj.

 

 

Koordynacja programu lekcji muzealnych: Bożena Pysiewicz / MCES

Koordynacja programu towarzyszącego: Barbara Kaliciuk / Dział Edukacji