Muzealne wtorki on-line

Muzealne Wtorki to cykl otwartych wykładów dla miłośników sztuki, który każdego tygodnia gromadzi w Kinie Muz Muzeum Narodowego liczne grono słuchaczy. W czasie narodowej kwarantanny zapewne wielu z naszych gości tęskni za tym popularnym programem. Dlatego zapraszamy do kontynuowania spotkań za pośrednictwem Internetu. W każdy wtorek o godzinie 13.00 na stronie Muzeum Narodowego w Warszawie, Facebooku oraz SoundCloud będą prezentowane kolejne wykłady w formie 20-30 minutowych podcastów. Tematy dotyczyć będą sztuki z różnych epok, stylów i kierunków, ważnych artystów i muzealnych arcydzieł. Każdy miłośnik sztuki znajdzie coś dla siebie. Emisję cyklu rozpoczynamy w Wielkim Tygodniu, tuż przed świętami Wielkiejnocy, stąd też na początek podejmiemy temat obrazowania Pasji i Zmartwychwstania w sztuce. Po wykładzie będzie można rozwiązać Quiz dotyczący podjętej tematyki. Sprawdźcie swoją pamięć!

 

 

MUZEALNE WTORKI ON-LINE / HARMONOGRAM

 

7 kwietnia / Barbara Tichy

 

Pasja i Zmartwychwstanie w dziełach z Galerii Sztuki Średniowiecznej

Triduum Paschalne, w którym mieści się przeżywanie Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa to najważniejsze celebracje całym roku liturgicznym. Nic dziwnego, że tematy z tym związane bardzo często pojawiają się w dziełach średniowiecznej sztuki sakralnej. Nie są to proste ilustracje tekstów ewangelicznych. Wizerunki te nawiązują do bogatej tradycji Kościoła i stają się nośnikiem katechezy dla tych, którzy te znaki potrafią odczytać.

 

Posłuchaj wykładu
Prezentacja do wykładu
Karta pracy - Quiz

 


 

14 kwietnia / Paweł Bień

 

O słuchaniu obrazów

Średniowiecze widziało w muzyce zachętę do rozpustnej zabawy, jak i znakomite narzędzie oddawania chwały Bogu. Ten ambiwalentny stosunek nie przeszkodził jednak wielu artystom, by okrasić swoje sakralne dzieła rozśpiewanymi anielskimi chórami. Z kolei XIX. wieczna moda na salonowe muzykowanie w gronie rodziny i przyjaciół sprawiła, że malarze chętnie portretowali modeli umieszczając w dalszych planach instrumenty muzyczne. W sztuce XX wieku termin awangarda możemy odnieść zarówno do sztuk plastycznych, jak i muzyki. W jaki sposób, w różnych epokach udało się artystom połączyć doznania wzrokowe i język dźwięków?

 

Posłuchaj wykładu
Prezentacja do wykładu
Karta pracy - Quiz

 


 

21 kwietnia / Karolina Zalewska


Kolekcja dla Muzeum – dar Franciszka Goldberg-Górskiego
Franciszek Goldberg Górski należał do cenionych specjalistów w zakresie stomatologii i chirurgii szczękowej. W czasie I wojny światowej zgłosił się jako ochotnik do wojska, gdzie pracował jako lekarz. Oprócz medycyny, pasjonował się literaturą, muzyka i sztuką. Znaczna część zgromadzonej przez niego kolekcji malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku ofiarowana została do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

 

 Posłuchaj wykładu

Prezentacja do wykładu
Karta pracy - Quiz

 


 

28 kwietnia / Wioletta Cicha


Studium przedmiotu. Krzesło – najpospolitszy mebel
Wydaje się, że krzesło jest najpospolitszym meblem. To najbardziej banalny przedmiot, który istnieje od tysiącleci. Świadek wydarzeń codziennych, radosnych i dramatycznych. Kiedy jednak zadziałają wyobraźnia i wrażliwość artysty, mebel ten zyskuje zaskakującą wymowę.

 

 Posłuchaj wykładu

Prezentacja do wykładu
Karta pracy - Quiz

 

 


 

5 maja / Monika Jabłońska


Na czym polega geniusz Artura Grottgera?

Słynne cykle rysunkowe Artura Grottgera cieszą się popularnością od momentu ich powstawania. Czy tylko dlatego, że ich treść wtedy była aktualna? A może tę popularność możemy uzasadnić jedynie modą? Na podstawie cyklu Polonia zanalizujemy fenomen artystyczny tego artysty.

 

 Posłuchaj wykładu

Prezentacja do wykładu
Karta pracy - Quiz

 

 


 

12 maja / Wioletta Cicha


Józefa Chełmońskiego życie (nie)pospolite

Wielu artystów marzyło o wspaniałej karierze w Paryżu. Dziewiętnastowieczna stolica sztuki przyciągała malarzy z całego świata. Dawała możliwość kontaktu z malarstwem dawnym, z odkryciami technologicznymi i najnowszymi trendami w ówczesnej sztuce. Józef Chełmoński spędził w Paryżu długie lata. Odniósł tam sukces. Dlaczego jednak zdecydował się na powrótdo Polski? Co spowodowało, że osiadł w niewielkim modrzewiowym dworku w Kuklówce?

 

 Posłuchaj wykładu

Prezentacja do wykładu
Karta pracy - Quiz

 


 

19 maja / Wioletta Cicha

 

Edward Okuń – niezmienny w miłości, wierny sztuce
Edward Okuń, to jeden z artystów okresu Młodej Polski. Kształcił się w znanych i cenionych ośrodkach sztuki końca XIX wieku. Przez ponad 20 lat mieszkał w Rzymie, ale regularnie brał udział w wystawach krajowych. Pozostał wierny swoim wyborom artystycznym, a jego ulubioną modelką była ukochana małżonka.

 

 Posłuchaj wykładu

Prezentacja do wykładu
Karta pracy - Quiz

 


 

26 maja / Paweł Bień

 

Sztuki plastyczne i literatura
Obrazy i rzeźby wielokrotnie nawiązują do utworów literackich, nieczęsto jednak są ich wierną ilustracją. Skonfrontujemy teksty wielkich mistrzów pióra z dziełami z kolekcji MNW by przekonać się, co w wybranych utworach zafascynowało malarzy, i jaką polemikę pojęli z literackim pierwowzorem. Bylibyśmy jednak w błędzie sądząc, że zawsze to wyłącznie obraz żywił  się słowem; zobaczymy także przypadek średniowiecznego retabulum, które urzekło XX-wiecznego poetę. Na ile sposobów namalować można Hamleta?

 

 Posłuchaj wykładu

Prezentacja do wykładu
Karta pracy - Quiz

 

Koordynacja: / Dział Edukacji