Spotkania z grafiką i rysunkiem

środa / 17.00

Jak powstaje miedzioryt? Łatwiej rysować piórem czy kredką? Co to jest „grafika reprodukcyjna”, czy różni się od grafiki autorskiej? Jaką rolę pełniły rysunki w pracowniach artystów? Dlaczego ryciny świetnie sprawdzają się jako narzędzie propagandy? Comiesięczne spotkania tematyczne z pracownikami Gabinetu Rycin i Rysunków przybliżą różnorodne aspekty historii dawnej „sztuki papierowej”.

W zbiorach Gabinetu Rysunków i Rycin znajduje się ponad 200 tysięcy prac najważniejszych artystów polskich i europejskich. Na co dzień są rzadko pokazywane ze względu na wrażliwość papierowego podłoża. Spotkania powiązane są z czasowymi prezentacjami dawnej grafiki i rysunku w przestrzeniach Galerii Sztuki Dawnej.

 

zbiórka w Holu Głównym / bilety 20 i 12 zł do nabycia online i w kasie MNW od wtorku poprzedzającego wydarzenie / liczba miejsc ograniczona / ok. 40 min.

 

Więcej informacji na temat zbiorów grafiki MNW

 

 

PROGRAM SPOTKAŃ

 

 

16 października

Wenecja z bliska i z daleka / Ewa Frąckowiak, Piotr Czyż

Analizując ryciny eksponowane w Galerii Sztuki Dawnej porozmawiamy o metamorfozach weneckich wedut w XIX i na początku XX stulecia. Zastanowimy się, czy nowe techniki graficzne, takie jak litografia i ceratoryt, miały wpływ na zmianę sposobu postrzegania i przedstawiania Wenecji.

bilety dostępne w kasach MNW i online od 15 października

 

Ewa Frąckowiak – kustosz w Gabinecie Rycin i Rysunków MNW. Sprawuje opiekę merytoryczną nad kolekcją grafiki europejskiej XIX i początku XX wieku. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na kwestii odrodzenia grafiki autorskiej od połowy XIX stulecia, a także związanych z tym procesów emancypacji ówczesnych wydawców.

 

Piotr Czyż – kustosz w Gabinecie Rycin i Rysunków MNW. Sprawuje opiekę merytoryczną nad kolekcją grafiki polskiej przełomu XIX i XX wieku oraz nad kolekcjami polskich ekslibrisów i matryc graficznych. Przedmiotem jego badań jest rozwój grafiki i jej kolekcjonerstwo w Polsce na początku XX stulecia.

 

 

 

27 listopada

 

Grafika w ikonosferze minionych epok / Joanna Sikorska

Jakie funkcje pełniła dawna grafika? A może należy zadać inne pytanie – jakich funkcji nie pełniła? Przyglądając się powstałym w XVII i XVIII wieku rycinom porozmawiamy o ich roli jako narzędzia propagandy, znaczeniu w kreowaniu artystycznych mód i tworzeniu – nie tylko artystycznych – mitów.

bilety dostępne w kasach MNW i online od 26 listopada

 

dr Joanna Sikorska – kurator Gabinetu Rycin i Rysunków MNW. Sprawuje opiekę merytoryczną nad kolekcją grafiki XV wieku i nowożytną grafiką włoską i niemiecką. Zajmuje się sztuką XV i XVI stulecia, zwłaszcza grafiką, jej recepcją i relacjach z innymi dyscyplinami sztuki.

 

 

 

Grudzień

W grudniu wszystkich miłośników grafiki i rysunku zapraszamy na wystawę Ignacego Łopieńskiego, mistrza grafiki reprodukcyjnej, ale i prekursora grafiki autorskiej w Warszawie. Ekspozycji będą towarzyszyły liczne spotkania i wykłady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 stycznia

Pomiędzy wirtuozerią a interpretacją. O grafice reprodukcyjnej na wystawie Łopieńskiego / Piotr Paweł Czyż

Grafika reprodukcyjna, czyli przedstawianie dzieł malarskich w monochromatycznej technice np. akwaforty, była bardzo popularna na przełomie XIX i XX wieku. Czy dla artystów było to zadanie łatwiejsze, czy trudniejsze od tworzenia własnych, oryginalnych dzieł?

Grafiką reprodukcyjną zajmowali się często wybitni artyści, a krytycy sztuki dostrzegali w niej analogię do wykonywania tych samych kompozycji muzycznych przez różnych wirtuozów. Podczas spotkania na ekspozycji „Wystawa, której nie było… Ignacy Łopieński (1865–1941) – odnowiciel sztuki graficznej”  postawimy pytanie: jakie znaczenie miała grafika reprodukcyjna?  Omówimy też pracę Józefa Pankiewicza, malarza i grafika, która jest  graficznym przedstawieniem obrazu innego artysty.

bilety dostępne w kasach MNW i online od 28 stycznia

 

Piotr Czyż – kustosz w Gabinecie Rycin i Rysunków MNW. Sprawuje opiekę merytoryczną nad kolekcją grafiki polskiej przełomu XIX i XX wieku oraz nad kolekcjami polskich ekslibrisów i matryc graficznych. Przedmiotem jego badań jest rozwój grafiki i jej kolekcjonerstwo w Polsce na początku XX stulecia.

 

 

 

 

 

26 lutego

Invenit et fecit. Problematyczne autorstwo dawnej grafiki – Joanna Sikorska

Dawne ryciny często „mówią”bardzo wiele o swoich twórcach. Analizując grafiki prezentowane w Galerii Sztuki Dawnej zastanowimy w jak, na przestrzeni stuleci, zmieniała się pozycja rytowników, projektantów i wydawców. Porozmawiamy o skomplikowanych relacjach między osobami zaangażowanymi w proces powstawania dzieła graficznego.

bilety dostępne w kasach MNW i online od 25 lutego

 

dr Joanna Sikorska – kurator Gabinetu Rycin i Rysunków MNW. Sprawuje opiekę merytoryczną nad kolekcją grafiki XV wieku i nowożytną grafiką włoską i niemiecką. Zajmuje się sztuką XV i XVI stulecia, zwłaszcza grafiką, jej recepcją i relacjach z innymi dyscyplinami sztuki.

 

 

 

 

25 marca

Rycina jako przedmiot kolekcjonerstwa / Kamilla Pijanowska

Dlaczego kolekcjonowano grafikę? Co było ważniejsze dla zbieraczy – wartość artystyczna dzieła czy może jego tematyka? Czym kierowali się kolekcjonerzy grafiki, których zbiory trafiły do Muzeum Narodowego w Warszawie?

bilety dostępne w kasach MNW i online od 24 marca

 

Kamilla Pijanowska – kustosz w Gabinecie Rycin i Rysunków MNW. Sprawuje opiekę merytoryczną nad kolekcją XIX-wiecznej grafiki polskiej. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki ilustracji prasowej i reprodukcji dzieł sztuki.

 

 

 

22 kwietnia

Sztuka i dyplomacja. W służbie propagandy władzy / Joanna A. Tomicka

Podczas spotkania przyjrzymy się dziełom graficznym według cyklu obrazów Petera Paula Rubensa namalowanych na zamówienie królowej Francji. Dzieła te wprowadzą nas w świat skomplikowanych relacji sztuki i polityki.

bilety dostępne w kasach MNW i online od 21 kwietnia

 

Joanna A. Tomicka – kustosz kolekcji grafiki europejskiej w Gabinecie Rycin i Rysunków MNW. Prowadzi badania z zakresu grafiki dawnych mistrzów (szkoła niderlandzka, holenderska, flamandzka, francuska XVI – XVIII w.), a także tradycji antycznej, emblematyki oraz typografii humanistycznej.

 

 

 

27 maja

Wenecja między Północą i Południem / Piotr Borusowski

Czym Wenecja wabiła artystów? Jak w epoce przed wynalezieniem fotografii utrwalano nie tylko widoki, ale i mit tego wyjątkowego miasta? Prezentowane w Galerii Sztuki Dawnej dzieła będą punktem wyjścia do rozmowy o sztuce Wenecji XVIII i XIX wieku.

bilety dostępne w kasach MNW i online od 26 maja

 

Piotr Borusowski – kustosz w Gabinecie Rycin i Rysunków MNW. Sprawuje opiekę merytoryczną nad kolekcją rysunków holenderskich, flamandzkich i niemieckich od XVI do początku XX wieku, pozostających w kręgu jego zainteresowań badawczych. Zajmuje się ponadto zagadnieniem kolekcjonerstwa rysunków.

 

 

 

 

Informacja o zasadach udziału dla członków Stowarzyszenia Przyjaciele MNW

Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciele MNW mogą bezpłatnie uczestniczyć w wydarzeniu. Warunkiem jest wcześniejsza rezerwacja. Zapisy rozpoczynają się na tydzień przed uruchomieniem sprzedaży biletów i kończą w dniu poprzedzającym jej otwarcie. Miejsca można rezerwować za pośrednictwem Stowarzyszenia Przyjaciele MNW, telefonicznie: pon.–czw. w godz. 10.00–15.00 (+48) 570 105 177 lub mailowo: .

 

 

Koordynacja: / Dział Edukacji