Szkoły ponadpodstawowe

Sztuka egipska
Jak rozpoznać sztukę starożytnego Egiptu? Jakie były jej największe osiągnięcia w dziedzinie architektury, rzeźby i malarstwa? Spotkanie w Galerii będzie okazją do rozmowy o trwającej blisko trzy tysiące lat cywilizacji egipskiej i jej najważniejszych dokonaniach.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z przedmiotów historia (poziom podstawowy i rozszerzony) wymagania ogólne: I, II.2, II 4; wymagania szczegółowe (poziom podstawowy i rozszerzony): I, II; język polski (poziom podstawowy): I.2.6; język polski (poziom rozszerzony): I.2.2, I.2.4, I.2.5.
 
Sztuka grecka i rzymska 
Poznamy porządki architektoniczne i style w greckim malarstwie wazowym. Przyjrzymy się rzymskim kopiom dzieł greckich rzeźbiarzy, takich jak Fidiasz, Poliklet i Lizyp. Porozmawiamy o tym, jaki wpływ na literaturę, sztuki plastyczne, filozofię i politykę zachodniej cywilizacji miała kultura antyczna.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z przedmiotów historia (poziom podstawowy i rozszerzony) wymagania ogólne: I, II.2, II 4; wymagania szczegółowe (poziom podstawowy i rozszerzony): I, III, IV; język polski (poziom podstawowy): I.2.6; język polski (poziom rozszerzony): I.2.2, I.2.4, I.2.5.
 
Świat mitów
Kultura starożytnej Grecji i Rzymu nie mogłaby istnieć bez opowieści o bogach i herosach. Dla artystów późniejszych epok mity stanowiły źródło natchnienia. Motywy mitologiczne wykorzystywano, tworząc alegorie i symbole obecne w wielu dziełach sztuki.
(Uwaga! W czasie zajęć nie odwiedzimy Galerii Sztuki Starożytnej).
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji z plastyki: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II, 6.1. Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji z historii I, II, 6.1.
 
Biblia w obrazach
Poszukamy dzieł obrazujących sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Przypomnimy najważniejsze tematy zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz różnorodne sposoby przedstawiania ich w sztuce.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji z plastyki: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II. Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji z historii I, II, 7.1.
 
Brzydkie oblicze sztuki
Czym jest brzydota w sztuce? Dlaczego artyści ukazują postacie lub przedmioty mogące budzić obrzydzenie? Zastanowimy się, w jaki sposób sztuka posługuje się deformacją.
Lekcja przygotowana przez młodzież uczestniczącą w warsztatach „Temat: Sztuka” w ramach programu Fundacji Orange.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji z plastyki: I, II, III, 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II, III, 6.1, 12.3, 17.1, 22.5. Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji z historii sztuki: I, II, III, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.6, 3.5, 3.6; z historii: I, II, 11.3 oraz I, II, I.1.4, II.8.1, II.8.3, III.2.1, III.4.6, V.5.3, V.14.4, V.15.5, V.18.2 w zakresie rozszerzonym.
 
Mit czy dokument? Powstanie styczniowe w sztuce
Na przykładzie wybranych dzieł Artura Grottgera, Maksymiliana Gierymskiego, Stanisława Witkiewicza i Jacka Malczewskiego zastanowimy się, w jaki sposób twórcy interpretowali wydarzenia roku 1863. Odpowiemy też na pytanie, dlaczego – często po wielu latach – podejmowali tematykę tego zrywu wolnościowego.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji z plastyki: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4. Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji z historii sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2; z historii: I, II oraz IV.4.1, IV.4.2, IV.4.3, IV.4.6 w zakresie rozszerzonym.
 
Muzealne przeboje
Zapraszamy do poznania wybranych galerii i najciekawszych zabytków Muzeum. Zajęcia kierujemy do grup spoza Warszawy, które nie planują uczestniczyć w pełnym cyklu spotkań.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji z plastyki: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II. Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji z historii sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz z historii: I, II.
Lekcja dostępna też w języku angielskim.
 
Sztuka i literatura. Od starożytności do baroku 
Dzieła sztuki często nawiązują do utworów literackich, rzadko jednak są ich wierną ilustracją. Uczniowie skonfrontują teksty (m.in. Owidiusza, Dantego, Szekspira) z dziełami z kolekcji MNW. Co w wybranych utworach zafascynowało artystów i jakie dyskusję podejmowali w swoich pracach z autorami?
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji z języka polskiego II; wiedzy o kulturze I, III, historii sztuki I, II, 1.3, 1.4, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 2.2, 2.4, 2.5.
 
Sztuka i literatura. Wiek XIX
Podczas zajęć w Galerii Sztuki XIX Wieku uczniowie poszukają dzieł zainspirowanych twórczością Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego oraz prac bliskich tematyce utworów Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera czy Stéphane’a Mallarmégo. 
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji z języka polskiego II, z wiedzy o kulturze I, III, z historii sztuki I.
 
Od źródła historycznego do dzieła sztuki
Wielu twórców dzieł sztuki o tematyce historycznej posiłkowało się tekstami źródłowymi – kronikami, pamiętnikami i prasą. Prześledzimy, jak wiernie artyści przedstawiali wydarzenia z przeszłości.
W czasie zajęć pracujemy na różnych źródłach historycznych..
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z historii: I, II, III oraz I , 1.1, 1.2 w zakresie rozszerzonym; z historii sztuki: I, V, 1.3, 1.7, 5.3, 5.5.
 
W kręgu Bizancjum
Galeria Faras prezentuje wyjątkową kolekcję malowideł z katedry odkrytej przez polskich archeologów w północnym Sudanie. To jedyna taka galeria w Europie. We wczesnym średniowieczu w północnym Sudanie istniało królestwo, którego władcy w VI wieku przyjęli chrześcijaństwo – w ten sposób tereny te weszły w krąg oddziaływania Bizancjum. Zabytki z Faras to doskonały punkt wyjścia do rozmowy o narodzinach, rozwoju i zasięgu sztuki wczesnochrześcijańskiej i kultury bizantyńskiej.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z historii sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2; z historii: I, II oraz II.1.2, II.1.3 w zakresie rozszerzonym.
 
W blasku średniowiecza
Spotkanie w galerii jest okazją do rozmowy o trwającej blisko tysiąc lat epoce średniowiecza. Obejrzymy nastawy ołtarzowe, rzeźby polichromowane, malarskie cykle narracyjne i przykłady rzemiosła artystycznego. Wspólnie zastanowimy się nad źródłami literackimi tych dzieł i nad postrzeganiem świata przez ludzi średniowiecza. Omówimy cechy stylów gotyckiego i romańskiego.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z historii sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2; z historii: I, II oraz II.8.1, II.8.2, II.8.3 w zakresie rozszerzonym.
 
Renesansowe fascynacje
Zajmiemy się genezą epoki odrodzenia i jej związkami z kulturą antyczną. Na przykładzie malarstwa niderlandzkiego i niemieckiego zgłębimy odmienność sztuki północnej, zakorzenionej w tradycji późnego średniowiecza. Podejmiemy próbę zdefiniowania pojęcia manieryzmu.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z historii sztuki: I, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.2, 1.3, 3.5; z historii: I, II oraz III.2.1, III.3.7 w zakresie rozszerzonym.
 
Ikonosfera baroku
Jak wyjaśnić sens barokowych płócien religijnych widzom w XXI wieku? Zapraszamy do poznawania sztuki barokowej, chętnie posługującej się iluzją i grą z widzem oraz dążącej do wywoływania silnych emocji. Czy blask koloru, silny światłocień, ekspresja gestu, a przede wszystkim iluzyjność przedstawień mogą dziś zauroczyć tak jak w XVII wieku?
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z historii sztuki: I, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.2, 1.3, 3.5 oraz z historii: I, II oraz III.2.9, III.4.6 w zakresie rozszerzonym.
 
Sztuka klasycystyczna vs sztuka romantyczna
Zastanowimy się, jak rozróżnić sztukę klasycyzmu i romantyzmu. Przeanalizujemy najważniejsze podobieństwa i różnice między stylami i światopoglądami tych epok. Przekonamy się, że ich opozycyjność wcale nie jest taka oczywista
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z historii sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2; z historii: I, II oraz III.5.2, III.6.1, III.6.2, III.6.6, IV.1.4 w zakresie rozszerzonym.
 
Żywe obrazy. Henryk Sienkiewicz i sztuka
Porównamy sugestywne Sienkiewiczowskie opisy bitew, historycznych bohaterów i męczeństwa pierwszych chrześcijan z obrazami Juliusza Kossaka, Jana Matejki, Józefa Brandta i Henryka Siemiradzkiego. Na podstawie fragmentów noweli Ta trzecia oraz charakterystyki malarzy – bohaterów utworów Sienkiewicza – zastanowimy się, jak oceniał sztukę i współczesnych mu artystów. Pozując do pamiątkowej fotografii, stworzymy „żywe obrazy”,tak jak XIX-wieczni wielbiciele Trylogii.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji z języka polskiego: II, II.2.2, II.4.1, II.4.2 oraz plastyki: I, II, 1.1, 3.1, 3.2. Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji z języka polskiego: II, II.1.1, II.2.2, II.4.2, II.4.3 oraz II.3.4 w zakresie rozszerzonym, z wiedzy o kulturze: I, II, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz z historii sztuki: I, III, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 3.2, 3.3.
 
Bolesława Prusa spojrzenie na sztukę XIX wieku
Na podstawie fragmentów pism Bolesława Prusa omówimy najważniejsze nurty w plastyce XIX wieku: przede wszystkim akademizm i historyzm, reprezentujące oficjalne stanowisko środowisk twórczych, oraz opozycyjny wobec nich realizm. Poznamy sylwetki najważniejszych twórców tych kierunków: Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego i Aleksandra Gierymskiego.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z historii sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2; z historii: I, II oraz IV.6.6 w zakresie rozszerzonym.
 
Impresjonizm. A co potem?
Przyjrzymy się dziełom impresjonistów oraz ich następców. Poznamy ich spojrzenie na świat i sztukę oraz porozmawiamy o artystycznych poszukiwaniach tego, co ukryte i niewidoczne.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z historii sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz z historii: I, II.
 
Młoda Polska. Artystyczna różnorodność
Fin de siècle, Młoda Polska, modernizm, symbolizm. Przełom XIX i XX wieku był okresem, w którym wiele kierunków występowało równolegle, często się przenikając. Przeanalizujemy dzieła najważniejszych twórców tamtego okresu – Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego – a w interpretacji posłużymy się tekstami literackimi.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z historii sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz z historii: I, II.
 
Ikonografia Męki Pańskiej 
Ile były warte judaszowe srebrniki? Który kolor symbolizuje zdradę? Usystematyzujemy wiadomości na temat Wielkanocy – najważniejszego święta w roku liturgicznym. Przedstawimy kolejne sceny pasyjne, odwołując się do Biblii, apokryfów, legend i późniejszej literatury.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z historii sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz z historii: I, II.
 
Ikonografia Bożego Narodzenia 
Poznamy średniowieczne i nowożytne interpretacje scen związanych z Bożym Narodzeniem – od Drzewa Jessego, poprzez Narodziny i Pokłon Trzech Króli, po Ofiarowanie w świątyni.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z historii sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz z historii: I, II.