Szkoły podstawowe / klasy IV–VIII

Przeszłość i teraźniejszość, zwierzęta rzeczywiste i fantastyczne, a także baśnie i legendy. Już najmłodsze dzieci mogą w Muzeum poznawać świat, rozwijać wrażliwość na piękno i uczyć się wyrażania opinii oraz dzielenia odczuciami i emocjami. 
Starsze dzieci i młodzież zapraszamy do poszukiwania historii i mitologii, motywów literackich czy symboli i alegorii w sztuce. Na zajęciach inspirujemy do odkrywania świata, poznawania kultury i piękna dzieł sztuki. Zachęcamy do zdobywania wiedzy i kompetencji kulturowych, połączonego z aktywnością, refleksją, pracą grupową oraz możliwością wymiany poglądów. 
Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych do świata zagadkowych obrazów i rzeźb, pięknego rzemiosła oraz zaskakujących rozwiązań współczesnego wzornictwa.
 
 
W Egipcie faraonów
Jak budowano piramidy? Czym był sfinks? Dlaczego Egipcjanie mumifikowali ciała zmarłych? Jak i kiedy odczytano hieroglify? To tematy od dawna budzące powszechne zainteresowanie. Zapraszamy w podróż do starożytnego Egiptu, w czasie której znajdziemy odpowiedzi na te pytania.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z historii (ogólne): I, II, (klasy V-VIII szczegółowe) I.2, I.3, I.4, I.5; języka polskiego (ogólne): I.1, I.3, I.7, II.4, IV.1, IV.2. 
 
W demokratycznych Atenach
Zapraszamy na spacer ulicami antycznego greckiego miasta. Dzięki zabytkom z naszej Galerii – marmurowym posągom, wazom i przedmiotom codziennego użytku – dowiemy się, jak żyli i czym się interesowali starożytni Grecy. Poznamy takie pojęcia jak polis, demokracja ateńska, hoplita, sympozjon czy igrzyska olimpijskie.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z historii (ogólne): I, II, (klasy V-VIII szczegółowe) I.2, I.3, I.4, I.5; języka polskiego (ogólne): I.1, I.3, I.7, II.4, IV.1, IV.2.  
 
Rzym – od osady do imperium
W czasach świetności Rzym był stolicą olbrzymiego imperium, któremu przez kilkaset lat żadne państwo nie dorównało ani wielkością, ani znaczeniem. Jak wyglądało życie w Wiecznym Mieście? Starożytne posągi, portrety, sarkofagi i naczynia posłużą do rozmowy o rzymskiej codzienności: zajęciach, rozrywkach i wierzeniach.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z historii (ogólne): I, II, (klasy V-VIII szczegółowe) I.2, I.3, I.4, I.5; języka polskiego (ogólne): I.1, I.3, I.7, II.4, IV.1, IV.2. 
 
Świat mitów
Nie można wyobrazić sobie kultury europejskiej bez starożytnej Grecji i Rzymu. Mity antyczne od zawsze były źródłem alegorii i symboli oraz natchnieniem dla twórców dzieł sztuki. Przekonamy się o tym, oglądając dzieła z kolekcji muzealnej.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); wymagania ogólne z historii (I, II, III) i plastyki (I, II, III).
 
Archeologiczna przygoda w Faras 
Zapraszamy na wyprawę śladami profesora Kazimierza Michałowskiego, wybitnego polskiego archeologa, odkrywcy katedry na pustyni w Faras. Dowiemy się, jak wyglądały wykopaliska, jakich narzędzi używali archeolodzy i dlaczego wyprawa profesora była też misją ratunkową.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z plastyki (I, II, III); wymagania ogólne z historii (I, II, III); wymagania szczegółowe z historii (I).
 
Biblia w obrazach 
Poznamy obrazy przedstawiające opowieści ze Starego i Nowego Testamentu. Przypomnimy najważniejsze tematy zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz zapoznamy się z różnymi sposobami przedstawiania ich w sztuce.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.1, I.2); plastyki (I, II, III).
 
Królowie Polski 
Dowiemy się, kim w przeszłości był król i jaka była jego rola w państwie. Poznamy legendy i fakty związane z panowaniem polskich władców przedstawionych na muzealnych obrazach.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); plastyki (I, II, III).
 
Co mówią obrazy? 
Jak odczytać ukryte w obrazach opowieści? Często potrzebna jest do tego specjalistyczna wiedza. Odkrywając tajemnice obrazów, poznamy tradycyjne gatunki malarskie, takie jak portret, pejzaż czy martwa natura.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); plastyki (I, II, III).
 
Warszawa – miasto historii, legend i ludzi 
Poznamy Warszawę uwiecznioną na obrazach Canaletta, Aleksandra Gierymskiego, Władysława Podkowińskiego i Marcina Zaleskiego. Dowiemy się, jak stolica zmieniała się przez wieki, czym zajmowali się jej mieszkańcy i jak wyglądały miejsca, w których dziś stoją wieżowce.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); plastyki (I, II, III).
 
Jan Matejko i malarskie wizje przeszłości
Obrazy Jana Matejki przedstawiają najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski. Dowiemy się, skąd Matejko czerpał wiedzę o historii i do czego był mu potrzebny „Skarbczyk”. Poznamy rodzinę artysty i ciekawostki z jego życia.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); historii (wymagania ogólne I, II, III).
 
Tropiciele historii
Zapraszamy na pasjonującą wyprawę w przeszłość. Spojrzymy na dzieła sztuki jak na źródła historyczne. Obejrzymy historię świętego Stanisława na średniowiecznym tryptyku i polowanie Augusta III na porcelanowych wazonach z Miśni. Odwiedzimy dom polskiego szlachcica i poznamy jego tryb życia. Dowiemy się, jak pozował do portretu ostatni król Polski oraz jakie meble zamawiano po odzyskaniu niepodległości.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); plastyki (I, II, III); historii (I, II, III); wymagania szczegółowe z historii dla klasy IV (II, III, IV).
 
Średniowieczny port@l
Zapraszamy do podróży w czasie, podczas której przeistoczymy się w detektywów i poszukiwaczy skarbów. Dzięki dziełom sprzed 600 lat dowiemy się, jak żyli i czym się interesowali ludzie w średniowieczu, a także poznamy dwa style sztuki tego okresu – romański i gotycki.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); wymagania ogólne z historii (I, II, III); wymagania szczegółowe z historii (III, IV) i plastyki (I, II, III).
 
Renesansowe idee
Na czym polegał renesansowy ideał piękna? Czy artysta musi znać nauki matematyczne i przyrodnicze, reguły perspektywy i anatomię? W Galerii Sztuki Dawnej porozmawiamy o źródłach kultury renesansu i cechach tego stylu w sztuce.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); wymagania ogólne z historii (I, II, III); wymagania szczegółowe z historii (IX) i plastyki (I, II, III).
 
Barokowe antynomie
Światło i mrok, duchowość i cielesność, przepych i prostota – na zajęciach omówimy cechy malarstwa XVII wieku. Szczególną uwagę zwrócimy na środki formalne, kompozycję, kolorystykę i światłocień. W Galerii Sztuki Dawnej poznamy wymogi stawiane sztuce w XVII wieku – docere, permovere, delectare (czyli pouczać, poruszać i cieszyć oczy).
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); wymagania ogólne z historii (I, II, III); wymagania szczegółowe z historii (IX) i plastyki (I, II, III).
 
Staropolskie obyczaje
Skąd się wzięło przekonanie o pochodzeniu polskiej szlachty od wojowniczych Sarmatów? Co to było liberum veto? Wybrane zabytki sztuki polskiej posłużą nam za źródło wiedzy o życiu codziennym na polskim dworze.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); wymagania ogólne z historii (I, II, III); wymagania szczegółowe z historii (IX) i plastyki (I, II, III).
 
Sztuka klasycystyczna vs sztuka romantyczna
Zastanowimy się, jak rozróżnić sztukę klasycyzmu i romantyzmu. Przeanalizujemy najważniejsze podobieństwa i różnice między stylami 
i światopoglądami tych epok. Przekonamy się, że ich opozycyjność wcale nie jest taka oczywista.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); wymagania ogólne z historii (I, II, III); wymagania szczegółowe z historii (XVI, XX) i plastyki (I, II, III).
 
Nie tylko Matejko. Malarstwo historyczne 
Wiek XIX był czasem rozkwitu malarstwa historycznego – przywoływało ono najświetniejsze momenty z historii Polski i kształtowało postawy patriotyczne. Zobaczymy, w jak różnorodny sposób polscy malarze tego okresu transponowali historię w sztukę.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); plastyki (I, II, III).
 
XIX wiek. W poszukiwaniu nowoczesności 
Zmieniające się kierunki w sztuce XIX wieku były odzwierciedleniem dynamicznych procesów, które doprowadziły do ukształtowania się nowoczesności. Poznamy charakterystyczne cechy romantyzmu i akademizmu oraz realizmu i impresjonizmu.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); wymagania ogólne z historii (I, II, III); wymagania szczegółowe z historii (XIX, XXIII) i plastyki (I, II, III).
 
Mit czy dokument? Powstanie styczniowe w sztuce 
Na przykładzie wybranych dzieł Artura Grottgera, Maksymiliana Gierymskiego, Stanisława Witkiewicza czy Jacka Malczewskiego zastanowimy się, w jaki sposób twórcy interpretowali wydarzenia roku 1863. Odpowiemy też na pytanie, dlaczego – często po wielu latach – podejmowali tematykę tego zrywu wolnościowego. 
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); wymagania ogólne z historii (I, II, III); wymagania szczegółowe z historii (XXII) i plastyki (I, II, III).
 
Artyści końca XIX wieku 
Epoka fin de siècle’u intryguje do dziś. Poznamy dzieła Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Olgi Boznańskiej, Jacka Malczewskiego i Witolda Wojtkiewicza, artystów reprezentujących najważniejsze kierunki w sztuce Młodej Polski.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); wymagania ogólne z historii (I, II, III) i plastyki (I, II, III).
 
Od źródła historycznego do dzieła sztuki
Wielu twórców dzieł sztuki o tematyce historycznej posiłkowało się tekstami źródłowymi – kronikami, pamiętnikami i prasą. Prześledzimy, jak wiernie artyści przedstawiali wydarzenia z przeszłości.
Lekcja dedykowana dla klas VII-VIII.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2) i plastyki (I, II, III); wymagania ogólne z historii (I, II, III); wymagania szczegółowe z historii (I, II, III).
 
Tajemnice konserwacji
Do czego służy dublaż? Co to jest retusz? Jaką rolę pełni werniks i jak temperatura wpływa na dzieła sztuki? Na przykładzie wybranych prac konserwatorskich przybliżymy problemy związane z naprawą  i odnawianiem zabytków.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); plastyki (I, II, III).
 
Jak zaprojektować krzesło?
Jak powinno wyglądać krzesło idealne i o czym powinien pomyśleć projektant, zanim przystąpi do pracy? Czy łatwo stworzyć krzesło funkcjonalne, a przy tym estetyczne?
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); plastyki (I, II, III).
 
Estetycznie i praktycznie, czyli mieszkać idealnie
Człowiek od wieków kształtuje swoje otoczenie, na pierwszym miejscu stawia własny dom. Co  inspirowało projektantów wnętrz w XX wieku: ludowa tradycja czy nowoczesny, uprzemysłowiony świat? Jaki wpływ na ich pomysły miało pojawianie się ciasnych mieszkań? W Galerii Wzornictwa Polskiego omówimy projekty wybranych mebli, szkła, ceramiki, tkanin najwybitniejszych polskich twórców. Porozmawiamy także o tym, jak współczesny człowiek kształtuje otaczający go świat.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); plastyki (I, II, III).
 
Brzydkie oblicze sztuki
Czym jest brzydota w sztuce? Dlaczego artyści ukazują postacie lub przedmioty mogące budzić obrzydzenie? Zastanowimy się, w jaki sposób sztuka posługuje się deformacją. Lekcja została przygotowana przez młodzież uczestniczącą w warsztatach „Temat: sztuka” w ramach programu Fundacji Orange.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.1, I.2); plastyki (I, II, III).
 
Tajemnice świąt Bożego Narodzenia
W jaki sposób kiedyś obchodzono Boże Narodzenie? Które z kultywowanych dziś zwyczajów pochodzą sprzed wieków, a które przyjęły się niedawno? Kim naprawdę był święty Mikołaj? Przypatrując się zabytkom z różnych epok, porozmawiamy o genezie świąt i związanych z nimi zwyczajach.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); plastyki (I, II, III).
 
Tradycje wielkanocne
Co wspólnego ma Judasz z Marzanną oraz dlaczego Wielki Post kończył się pogrzebem żuru i śledzia? Dzieła sztuki będą ilustracją lub pretekstem do omówienia tradycji i obrzędów związanych ze świętami Wielkanocy.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); plastyki (I, II, III).
 
Muzealne przeboje 
Zapraszamy do poznania wybranych galerii i najciekawszych zabytków Muzeum. Zajęcia dla grup spoza Warszawy, nieuczestniczących w całym cyklu spotkań.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); plastyki (I, II, III).
Lekcja dostępna również w języku angielskim.
 
 

Zapraszamy również do zapoznania się z program edukacyjnym Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni