Lekcje w Oddziałach MNW

Zapraszamy grupy przedszkolne i szkolne wszystkich poziomów nauczania na lekcje muzealne do Oddziałów MNW

ul. St. Kostki Potockiego 10/16
 
 
PRZEDSZKOLE, KLASY 1–3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Projektujmy nasz świat
Ołówki, pisaki i nożyczki to tradycyjne przybory projektanta. Przy ich pomocy powstawały projekty graficzne Jerzego Treutlera. Przyjrzymy się współczesnym opakowaniom produktów, okładkom książek i czasopism oraz plakatom, które możemy zobaczyć na przystankach i słupach ogłoszeniowych i porównamy je z projektami Jerzego Treutlera, bohatera wystawy. Stosując jego ulubioną metodę wycinanki zaprojektujemy okładki naszych szkolnych zeszytów.
 
 
KLASY 4–8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Myśleć bez ograniczeń, czyli zawód projektant
Praca projektanta to przekraczanie granic, odrzucanie powszechnych, popularnych skojarzeń i myślenie bez ograniczeń. Ale jednocześnie to dyscyplina warsztatowa, przywiązywanie wagi do szczegółów oraz precyzja kreski, plamy, barwy. Etykiety pudełek od zapałek, okładki książek, znaczki, loga i plakaty należą do grafiki użytkowej. Choć służy ona konkretnym celom i jej zadaniem jest jasność przekazu, to wiele projektów, dzięki niezwykłej inwencji twórców, ma wyjątkową wartość artystyczną. Takim projektem jest Jaskółka – logo Mody Polskiej, zaprojektowane w 1958 roku przez Jerzego Treutlera.
 
 
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Plakat polski. Dzieło kultowe
Informacja, perswazja, propaganda. To funkcje, które powinien spełniać plakat. Powstaje on na zamówienie i jest dziełem nastawionym na przekaz i komunikację treści wskazanych przez zleceniodawcę. Od końca lat 40. XX wieku artyści polscy zajmujący się projektowaniem plakatów poszli własną drogą, w której najważniejszy był pomysł, skrót myślowy, dowcip. Tak powstała polska szkoła plakatu. Na zajęciach omówimy wybrane plakaty filmowe, sportowe, cyrkowe i społeczne autorstwa Jerzego Treutlera. Przeanalizujemy ich stronę formalną oraz ukryte w nich zaskakujące myślowe rebusy i żartobliwe koncepty.