Lekcje muzealne on-line

Zapraszamy na bezpłatne lekcje muzealne na żywo. Uczniowie spotkają się z historykiem sztuki, mającym wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć. Prowadzący porozmawia z uczestnikami o sztuce i historii. Podczas spotkania będziemy korzystali z prezentacji i quizów czyniących spotkanie angażującym.

Proponujemy tematy spotkań, które pomogą Państwu w realizacji programu szkolnego w dobie zdalnego nauczania. Każda lekcja będzie dopasowana do potrzeb Państwa klasy. Może mieć charakter wprowadzający, rozszerzający lub powtarzający wybrane zagadnienie.
Prosimy o przekazanie swoich preferencji i wszystkich dodatkowych informacji o klasie edukatorowi prowadzącemu zajęcia.

Podobnie jak dla Państwa, taka forma pracy jest dla nas nowością. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, które pozwolą udoskonalać nam lekcje online.

 

Rezerwacja zajęć krok po kroku
1. Prosimy o wybranie tematu z listy znajdującej się poniżej.
2. Termin lekcji należy zarezerwować dzwoniąc pod nr tel. 697 200 054 lub pisząc na adres . Rezerwacja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–15.00.
3. Osoba prowadząca zajęcia prześle maila z linkiem, pod którym odbędzie się lekcja i kilkoma informacjami praktycznymi. Prosimy o rozesłanie wiadomości uczniom. W zajęciach można wziąć udział za pośrednictwem dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, tj. komputera, tabletu bądź telefonu.
4. Zajęcia trwają ok. 40 minut. Zachęcamy nauczycieli do uczestnictwa w lekcji muzealnej online.

Z chęcią odpowiemy na dodatkowe pytania. W tym celu prosimy o kontakt mailowy z Anią Knapek ()

 

 

TEMATY ZAJĘĆ

 

SZKOŁY PODSTAWOWE / KLASY 0–III

 

Pisanki i kraszanki
Porozmawiamy o zwyczajach związanych ze świętami Wielkanocy – malowaniu pisanek i święceniu pokarmów. Poznamy różnicę między śmigusem a dyngusem. Dowiemy się również, jak wydarzenia Wielkiego Tygodnia były przedstawiane w sztuce.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej: III, IV, I.1, I.2, III.2, V.1, V.2, V.3.

 

Obrazy mistrza Jana
Obrazy Jana Matejki przedstawiają najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski. Dowiemy się, skąd Matejko czerpał wiedzę o historii i do czego był mu potrzebny „Skarbczyk”. Poznamy rodzinę artysty i ciekawostki z jego życia.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej: III, IV, I.1, I.2, III.2, V.1, V.2, V.3.

 

Pory roku, pory dnia
Natura zawsze inspirowała artystów. Przekonamy się, czy łatwo przedstawić noc, upalny, wietrzny lub mroźny dzień i ilu kolorów potrzeba, żeby namalować śnieg. Bliżej przyjrzymy się pracom Józefa Chełmońskiego, Józefa Mehoffera i Stanisława Wyspiańskiego.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej: III, IV, I.1, I.2, IV.3, V.1, V.2, V.3.

 

Skarby Muzeum Narodowego
Muzeum Narodowe w Warszawie to prawdziwy skarbiec! Znajduje się w nim blisko 830 tysięcy eksponatów. Znajdziecie tutaj obrazy, rzeźby, porcelanę, meble, a nawet stroje! Przedmioty te pochodzą z różnych czasów, co znaczy, że jedne mogą mieć niecałe sto, a inne nawet tysiąc lat. Wspólnie zwiedzimy muzeum tropem naszych wyjątkowych dzieł.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej: III, IV, I.1, I.2, V.1, V.2, V.3.

 

W pracowni rzeźbiarza
Kim jest rzeźbiarz i co to jest rzeźba? Czy rzeźbiarz musi być silny i jakich narzędzi potrzebuje? Podczas lekcji zajrzymy do pracowni rzeźbiarskiej – dowiemy się jak pracuje rzeźbiarz, poznamy narzędzia i materiały, jakimi się posługuje. Dowiemy się też, co wyróżnia rzeźbę spośród innych dzieł sztuki i czy rzeźbiarz może być malarzem.
Realizowane wymagania podstawy programowej ogólne: IV.1, IV.11; szczegółowe: V.1, V.2.3, V.2.4, V.3

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE / KLASY IV–VIII

 

Od rycerza do Sarmaty. Obyczaje staropolskie
Skąd się wzięło przekonanie o pochodzeniu polskiej szlachty od wojowniczych Sarmatów? Co to było liberum veto? Obejrzymy obrazy, zabytkowe przedmioty codziennego użytku takie jak stroje, meble i sprzęty domowe. Zastanowimy się, jakich dostarczają nam informacji o życiu sarmaty, jego domu, rodzinie i sprawach dla niego ważnych.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z historii: I.5, II.1, IX.6, XIII.3; języka polskiego (ogólne): I.1, I.3, I.7, II.4, IV.1, IV.2; języka polskiego (klasy IV–VI): I.2.8, IV.3, IV.7, IV.8, IV.9; języka polskiego (klasy VII–VIII): I.2.3, IV.1, IV.8

 

Królowie Polski 
Dowiemy się, kim w przeszłości był król i jaka była jego rola w państwie. Poznamy legendy i fakty związane z panowaniem polskich władców. Spotkanie z królami Polski ułatwią nam obrazy m.in. Jana Matejki, Henryka Rodakowskiego i Marcello Bacciarellego.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z historii: IV.1, IV.2, IV.4, IV.7, V.1, VI.1, VI.2, VII.6, X.2, XI.1, XI.3, XVI.1, XVI.3; języka polskiego (ogólne): I.1, I.3, I.7, II.4, IV.1, IV.2; języka polskiego (klasy IV–VI): I.2.8, IV.3, IV.7, IV.8, IV.9; języka polskiego (klasy VII–VIII): I.2.3, IV.1, IV.8

 

Tradycje wielkanocne
Co wspólnego ma Judasz z Marzanną oraz dlaczego Wielki Post kończył się pogrzebem żuru i śledzia? Dzieła sztuki będą punktem wyjścia do omówienia tradycji i obrzędów związanych ze świętami Wielkanocy.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego: I.1, I.2; plastyki: I, III.

 

Patrząc na rzeźbę – widzę, wiem, rozumiem
„Wiedzieć to widzieć” – podczas zajęć uczniowie zdobędą wiedzę, która pomoże im świadome patrzeć na dzieła rzeźbiarskie. Podpowiemy na co zwracać uwagę i jak opisywać rzeźby. Poznamy też najsłynniejsze rzeźby i rzeźbiarzy.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z przedmiotów język polski (ogólne): I.1, I.3, I.7, II.4, IV.1, IV.2; język polski (klasy IV–VI): 1.2,11,12,13, język polski (klasy VII–VIII) 1.2.3, 1.2.6,1.2.7, plastyka (ogólne): 1,3; plastyka (szczegółowe): I.1,I.6,III.4,5,6,7

 

Plakat –  sztuka ulicy

Plakaty możemy spotkać na tablicach ogłoszeń i ulicznych słupach. To druki, które mają informować i reklamować. Niektóre z nich są jednak czymś znacznie więcej niż zwykłym afiszem. Ich piękna kolorystyka, liternictwo, połączenie przekazu i obrazu sprawia, ze zatrzymujemy się w codziennym pędzie. Artyści zapraszają nas do świata własnej wyobraźni, skojarzeń i snów interpretując historię, kulturę i codzienność. Takie plakaty docierają do odbiorców niezależnie od wieku, wykształcenia czy znajomości języka. To sztuka dla wszystkich, sztuka ulicy. Zapraszamy na spotkanie z wyjątkowymi dziełami sztuki jakimi są plakaty i stworzenie własnych projektów.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (ogólne): I.1, I.3, I.7, II.4, IV.1, IV.2; języka polskiego (klasy IV–VI): I.2.8, 2.11. 2.12, języka polskiego (klasy VII–VIII): I.2.3, 2.6,2.7, plastyki I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, III.4, III.6

 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 

Sztuka średniowiecza
Na lekcji porozmawaimy o trwającej blisko tysiąc lat epoce średniowiecza. Obejrzymy nastawy ołtarzowe, rzeźby polichromowane, malarskie cykle narracyjne i przykłady rzemiosła artystycznego. Wspólnie zastanowimy się nad źródłami literackimi tych dzieł i nad postrzeganiem świata przez ludzi średniowiecza. Omówimy cechy stylów gotyckiego i romańskiego.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z przedmiotów historia (poziom podstawowy) wymagania ogólne: II.2, II 4; wymagania szczegółowe: XIII. 1,2,4; język polski (poziom podstawowy): 2.6; język polski (poziom rozszerzony): 2.2, 2.4, 2.5; plastyka (poziom podstawowy) wymagania ogólne  I, II,  wymagania szczegółowe: I.1. I.2, I.3, I.4, I.5, I.6

 

Młoda Polska. Artyści i kierunki.
Fin de siècle, Młoda Polska, modernizm, symbolizm. Przełom XIX i XX wieku był okresem,
w którym wiele kierunków występowało równolegle, często się przenikając. Przeanalizujemy dzieła najważniejszych twórców tamtego okresu – Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego – a w interpretacji posłużymy się tekstami literackimi.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z przedmiotów historia (poziom podstawowy), wymagania ogólne: II 4; wymagania szczegółowe: XXXVI1, 2, 3; historia (poziom rozszerzony): XXXVI 2,3; język polski (poziom podstawowy): 2.6; język polski (poziom rozszerzony): 2.2, 2.4, 2.5; plastyka (poziom podstawowy) wymagania ogólne  I, II,  wymagania szczegółowe: I.1. I.2, I.3, I.4, I.5, I.6

 

Malarstwo historyczne. Matejko i inni.
Wiek XIX był czasem rozkwitu malarstwa historycznego – przywoływało ono najświetniejsze momenty z historii Polski i kształtowało postawy patriotyczne. Zobaczymy, w jak różnorodny sposób polscy malarze tego okresu transponowali historię w sztukę.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z przedmiotów historia (poziom podstawowy) wymagania ogólne: I 4; wymagania szczegółowe: XXXVI1,2,3; historia (poziom rozszerzony): XXXVI 2, 3; język polski (poziom podstawowy) 2.6; język polski (poziom rozszerzony): 2.2, 2.4, 2.5; plastyka (poziom podstawowy) wymagania ogólne  I, II,  wymagania szczegółowe: I.1. I.2, I.3, I.4, I.5, I.6

 

Kontrasty dwudziestolecia. Awangarda i tradycja.
Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce to czas kontrastów. Lata entuzjazmu i zachwytu nad niepodległością, dynamizmem przemian, a jednocześnie – depresji i różnic społecznych pogłębionych światowym kryzysem. To okres różnorodny artystycznie i światopoglądowo. Podczas zajęć poznamy główne tendencje w sztuce tego czasu, czyli futuryzm, kubizm, ekspresjonizm czy inspiracje sztuką ludową oraz poszukiwanie stylu narodowego.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z przedmiotów historia (poziom podstawowy): XXXIX 6, XLIV 2; historia (poziom rozszerzony): XLIV2,3; język (polski poziom podstawowy): 2.6; język polski (poziom rozszerzony): 2.2, 2.4, 2.5; plastyka (poziom podstawowy) wymagania ogólne  I, II,  wymagania szczegółowe: I.1. I.2, I.3, I.4, I.5, I.6

 

Rzeźba jako tekst ikoniczny
Zapraszamy uczniów ze szkół ponadpodstawowych na lekcję, podczas której potraktujemy wybrane rzeźby jako teksty ikoniczne i omówimy je w zestawieniu z innymi tekstami kultury. Zajęcia dedykowane licealistom, szczególnie maturzystom, ze względu na pojawiające się na obowiązkowej maturze ustnej z języka polskiego pytania wskazujące na analizę tekstu ikonicznego, dzieła sztuki, w tym rzeźby. Narzędzia poznane na warsztatach umożliwią nie tylko analizę medium rzeźbiarskiego, ale częściowo ułatwią analizę dzieł sztuki wykorzystujących inne media.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z przedmiotów język polski (ogólne): I.1,2,7,8; język polski (poziom podstawowy): I.1,2,5,6,7; język polski (poziom rozszerzony): 1.2,3,4,5,6,7; plastyka: I.1,2,3,4,5,6

 

Plakat jako tekst kultury. Kanon lektur szkolnych.

Plakaty do inscenizacji dzieł romantycznych wieszczów oraz Stanisława Wyspiańskiego, Witolda Gombrowicza i Sławomira Mrożka stanowią sferę konfrontacji różnorodnych odczytań tych dzieł.  Są subiektywnym, graficznym komentarzem łączącym indywidualne doświadczenie utworu z aktualnym myśleniem o Polsce. Plakaty do inscenizacji Dziadów, Kordiana, Wesela, Chłopów czy Trans-Atlantyku będą punktem wyjścia do rozmów o postawach, sytuacjach i bohaterach lektur szkolnych. W dziełach najwybitniejszych twórców Polskiej Szkoły Plakatu poszukamy odniesień do historii, polityki i kultury oraz odczytamy zawarte w nich treści symboliczne.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z przedmiotów: historia (poziom podstawowy), wymagania ogólne: II 4;XXXVI 2,3; język polski (poziom podstawowy): 2.6; język polski (poziom rozszerzony): 2.2, 2.3, 2.4, plastyka (poziom podstawowy) wymagania ogólne  I, II,  wymagania szczegółowe: I.1. I.2, I.3, I.4, I.5, I.6,