Lekcje dla maturzystów

Matura to sztuka!
Dzieła sztuki rozumiane jako teksty kultury stanowią punkt wyjścia do przygotowania własnych wypowiedzi na egzamin maturalny z języka polskiego. Prześledzimy nawiązania do historii, literatury, i polityki oraz zawarte w nich treści symboliczne. Podczas jednej lekcji omówimy trzy wybrane obiekty. Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu czterech lekcji, w czasie których poddamy analizie dwanaście prac reprezentujących różnorodne style i zagadnienia.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego: II, III, 2.1, 2.2, 3.6; z historii sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3; z wiedzy o kulturze: I, II, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.6, 3.5, 3.6 orazz historii: I, II.
 
LISTA DZIEŁ
 
1. Piękna Madonna z Wrocławia, ok. 1390
2. Wybrany portret trumienny, XVII w.
3. Willem Claesz Heda Martwa natura, 1637; Abraham Mignon Kwiaty, 2. poł. XVII w.
4. Jan Matejko Kazanie Skargi, 1864
5. Jacek Malczewski Thanatos, 1898-1899; Śmierć ,1902
6. Walenty Wańkowicz Portret Adama Mickiewicza na skale Judahu, 1827-1828
7. Olga Boznańska W oranżerii ,1890
8. Leon Chwistek Miasto fabryczne, ok. 1920
9. Jan Szczepkowski Kapliczka Bożego Narodzenia, 1925
10. Andrzej Wróblewski Rozstrzelanie, 1949
11. Włodzimierz Pawlak Polacy formują flagę narodową, 1989
12. Marek Kijewski, Małgorzata Kocur Królowa Midas szukająca królika Bugsa, 1995