Jak zamówić zajęcia?

LEKCJE ODBYWAJĄ SIĘ:

• wtorki–niedziele: godz. 10.15, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30
• lekcja trwa 60–90 minut

 

REZERWACJA ZAJĘĆ:

• tel. 22 629 50 60 od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–15.00,
• prosimy o podanie tematu lekcji, preferowanego terminu zajęć, liczebności klasy, numeru szkoły oraz danych nauczyciela (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mailowy),
• nie łączymy grup,
• grupa może liczyć maksymalnie 30 osób*,
Odpłatność za lekcję wynosi 140 zł oraz za bilety wstępu do Muzeum na wystawę stałą bądź czasową.

 

ZASADY REZERWACJI:
• prosimy o telefoniczne potwierdzenie rezerwacji pod nr 22 629 50 60, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–15.00, najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem zajęć. Bez potwierdzenia rezerwacji zajęcia się nie odbędą,
• będziemy wdzięczni za punktualne przybycie; grupa, która nie uprzedzi Działu Edukacji MNW o swoim spóźnieniu, po upływie 15 minut od planowanego rozpoczęcia lekcji nie będzie przyjęta. Zostanie jednak obciążona opłatą za przewodnika (140 zł),
• rezerwację można odwołać najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem lekcji muzealnej. W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie późniejszym lub nieprzyjścia na umówioną lekcję zamawiający jest zobowiązany do zwrotu kosztów lekcji w pełnej wysokości (140 zł),
• we wtorki wstęp do galerii stałych jest bezpłatny, uczniowie uczestniczący w lekcjach muzealnych są zwolnieni z opłaty za bilet**,
• nauczyciele i opiekunowie przychodzący z klasą szkolną na lekcję nie wykupują biletów wstępu do Muzeum,
• opłatę za lekcję i bilety prosimy wnosić w dniu wizyty w kasie w Holu Głównym Muzeum,

• aby otrzymać Fakturę VAT prosimy o podawanie danych do faktury (nazwa instytucji, adres z kodem pocztowym, NIP) podczas dokonywania telefonicznej rezerwacji,
• okrycia wierzchnie oraz torby i plecaki należy zostawić w szatni,
• opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum,
• podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego w Warszawie, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację,
• nauczyciele lub opiekunowie mogą wykonywać zdjęcia bez użycia lampy błyskowej.

• zajęcia odbywają się tylko w języku polskim.

 
 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rezerwacji zajęć edukacyjnych znajdziecie Państwo [tutaj].
 
 
 
KULTURA DOSTĘPNA W MNW
 
Muzeum Narodowe w Warszawie bierze udział w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna”.
 
Celem programu jest ułatwienie dostępu do edukacji kulturalnej dzieciom i młodzieży, które z różnych przyczyn mają ograniczone możliwości udziału w niej.
 
•    Dzięki programowi dzieci i młodzież do 26. roku życia na wystawy stałe mogą wchodzić po zakupieniu biletu za 1 zł.
•    Muzeum Narodowe w Warszawie dysponuje pakietem bezpłatnych lekcji muzealnych, finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lekcje te są dedykowane nie tylko szkołom specjalnym, klasom integracyjnym i domom dziecka, lecz także szkołom, stowarzyszeniom, fundacjom, świetlicom oraz innym instytucjom, opiekującym się dziećmi i młodzieżą z grup dotkniętych szeroko pojętym wykluczeniem społecznym. Grupy biorące udział w programie mogą rezerwować lekcje zgodnie z ofertą tematów dostępnych w zakładce lekcje muzealne. Liczba lekcji jest ograniczona.
Aby wziąć udział w programie, należy wysłać mailowe uzasadnienie na adres edukacja@mnw.art.pl. 
Lekcje prosimy zamawiać telefonicznie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Prosimy o kontakt z Działem Edukacji od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–15.00 pod nr tel. 22 629 50 60 lub pod adresem e-mailowym:

 

 

* Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum z 7 czerwca 2013 r. § 1 pkt 3: „Zorganizowana grupa zwiedzających nie może przekraczać 30 osób”.
**Rezerwując lekcję na ten dzień, proszę wziąć pod uwagę, że w galeriach może przebywać duża liczba osób zwiedzających indywidualnie.