„Linia uwodząca wyobraźnię (...)” / 15 czerwca 2014

„Linia uwodząca wyobraźnię: grafika, książka, ekslibris” – spotkanie w ramach obchodów 2. Światowego Dnia Art Nouveau

Na zdjęciu drzeworyt barwny Petera Behrensa (1868-1940), Papillons sur nénuphars, 189915 czerwca 2014 / godz. 13.00

Art Nouveau, w Polsce zwana secesją, to reformatorski ruch artystyczny z przełomu XIX i XX wieku, którego jednym z celów było podniesienie rangi rzemiosła i sztuki użytkowej. Świadectwem ówczesnych starań grafików, typografów i redaktorów są wydawane wówczas książki, ekslibrisy, periodyki i druki ulotne. Zapraszamy na spotkanie z pracownikami Gabinetu Rycin i Rysunków MNW, którzy prezentując dzieła ze zbiorów studyjnych MNW opowiedzą o pięknych drukach.

Spotkanie poprowadzą: Ewa Frąckowiak, Piotr P. Czyż, Marcin Romeyko-Hurko.

Światowy Dzień Art Nouveau (Art Nouveau World Day) organizowany jest przez europejskie instytucje kultury gromadzące dzieła sztuki powstałe w latach ok. 1900, w ramach projektu Partage Plus. Z inicjatywy węgierskiego Muzeum Sztuki Stosowanej obchody odbywają się rokrocznie około 10 czerwca dla upamiętnienia Antonia Gaudiego i Ödöna Lechnera – czołowych architektów tego nurtu z dwóch odległych ośrodków artystycznych Europy.

Obowiązuje bilet wstępu do Muzeum / zbiórka w holu głównym / ok. 60 minut