Finisaż wystawy „Masoneria.Pro publico bono”/11 stycznia

Zygmunt Vogel, Katafalk księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego,1823.jpg11 stycznia 2015 / niedziela

12.00
Ars Regia: rytuał i sztuka

Wykład wprowadzający w tematykę wystawy „Masoneria. Pro publico bono”.
Izba rozmyślań, Księga Świętego Prawa czy Wielkie Światło Zakonu, to dla profana terminy tajemnicze i niezrozumiałe. Prowadzący wykład Przemysław Głowacki oraz Urszula Król postarają się przybliżyć znaczenie rytuałów i symboli w lożach masońskich. Pokażą również, jaki związek miało wolnomularstwo ze sztuką, polityką czy życiem publicznym w dobie Oświecenia.
Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

17.00
In Futurum

„Geometryczna liturgia”, odbywająca się w klasycystycznych wnętrzach Królikarni, stanowi próbę połączenia tradycji sztuki królewskiej z dorobkiem sztuki nowoczesnej. Rysunkowo-dźwiękowy performance odsyła zarówno do formuły ezoterycznego rytuału, jak i paranaukowego wykładu bez słów. W hermetyczną strukturę tych operacji wpisuje się apokryficzna narracja o korzeniach XX-wiecznej awangardy, sięgających średniowiecznych cechów wolnomularskich i nowożytnej masonerii spekulatywnej.
Królikarnia / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 60 min

18.00
Spotkanie z kuratorem wystawy profesorem Tadeuszem Cegielskim

Czym jest wolnomularstwo? Czy tylko sposobem godnego i rozumnego, a tym samym szczęśliwego wypełnienia dojrzałej fazy życia, jak utrzymują sami masoni? Czy raczej przygodą intelektualną, wyzwaniem rzuconym rutynie myślenia i działania –  jak chcą inni. Utopią czy marzeniem o świecie odrobinę rozumniej zorganizowanym od tego, w którym przyszło nam żyć? A może szerokim ruchem społecznej naprawy, solidarności i samopomocy lub przeciwnie – zasłoną dla wąskiego, elitarnego grona, sceptycznego wobec zasad demokracji? Czy systemem wtajemniczeń w dziwaczne, archaiczne obrzędy, budzące podejrzenia jednych i uśmiech drugich? Zapewne wolnomularstwo było i jest tym wszystkim, a interpretacja należy do nas.
Hol Główny / wstęp wolny / ok. 90 min

 

-----

 

 

Mecenas wystawy „Masoneria. Pro publico bono