Katalogi wystaw

Sztuka Wicekrólestwa Peru

Sztuka Wicekrólestwa Peru, red. Justyna Aniołek, Wojciech Chmielewski, Justyna Guze, przekład z jęz. hiszpańskiego: Katarzyna Górna, przekład z jęz. angielskiego: Maciej Kositorny, proj. graficzny: Maria Bukowska / Studio Temperówka, s. 144, il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7100-418-6.

Sztuka Peru okresu Wicekrólestwa (XVI – pocz. XIX w.) zrodziła się ze zderzenia dwóch odległych kultur – inkaskiej i zachodnioeuropejskiej, przeszczepionej na grunt amerykański po hiszpańskich podbojach. Prezentowane na wystawie obrazy z kolekcji Barbosa-Stern z Limy łączą chrześcijańską ikonografię z motywami wywodzącymi się z miejscowej tradycji, zaś dzieła złotnicze ukazują kunszt tamtejszych rzemieślników. Wystawa i towarzyszący jej katalog dają możliwość zapoznania się z tą oryginalną i w pewnym stopniu egzotyczną dla nas sztuką.