Laboratorium

Laboratorium, współpracując z pracowniami konserwatorskimi i działami merytorycznymi, wykonuje badania materiałowe, analizy mikrochemiczne, weryfikuje materiały stosowane do konserwacji oraz ustala właściwe warunki ekspozycji i przechowywania dzieł sztuki. Laboratorium prowadzi pełną analizę środowiska muzealnego, w aspekcie badań biologicznych i fizycznych.

 

W Laboratorium MNW wykonywane są badania, z których korzystają w trakcie swoich prac konserwatorzy zabytków, historycy sztuki, archeolodzy, muzealnicy, kolekcjonerzy.

Pracownicy Laboratorium korzystają z wiedzy wielu dyscyplin nauki, a zwłaszcza chemii, fizyki, biologii.