Kwerendy naukowe dotyczące zbiorów MNW

Zapytania prosimy kierować na adres:

 

Jednocześnie gorąco zachęcamy do korzystania z serwisu internetowego Cyfrowego MNW

 

Muzeum Narodowe w Warszawie informuje o przyjęciu zasady, zgodnie z którą wszystkie instytucje, pragnące skorzystać ze zbiorów Muzeum w celach ekspozycyjnych, powinny składać z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem prośby o użyczenie zawierające pełną listę zabytków. Termin ten liczony jest od daty otwarcia planowanej wystawy, a jego przekroczenie wiąże się z możliwością odmowy wypożyczenia.

 

Wyszukiwanie w zasobach Cyfrowego MNW

Programy naukowe

W 2017 roku Muzeum Narodowe w Warszawie zrealizowało zadanie Opracowanie historii powstania, funkcjonowania i rozpadu kolekcji Państwowych Zbiorów Sztuki. Etap pierwszy (04501/17/FPK/DDZ) ze środków pozyskanych z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Badanie polskich strat wojennych.


W ramach zadania przeprowadzono kwerendy w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych Warszawy, Moskwy, Petersburga, Krakowa i Poznania, które pozwoliły na odtworzenie historii powstania, funkcjonowania i rozpadu kolekcji fundacji im. Tabasz-Junosza Krosnowskich, działającej latach 1921–1939 przy Państwowych Zbiorach Sztuki na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Więcej informacji nt. projektu

 

-----

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego