Działalność naukowa

Zespół pracowników merytorycznych MNW liczy blisko 150 osób. Są to historycy sztuki, archeolodzy, orientaliści, archiwiści i bibliotekarze opiekujący się zbiorami, łączący opracowywanie i udostępnianie zbiorów z działalnością naukową. Jej efektem są nie tylko wystawy czasowe organizowane w MNW i w innych ośrodkach, lecz także wystąpienia oraz liczne publikacje. Pracownicy merytoryczni biorą udział w specjalistycznych sesjach naukowych w kraju i za granicą, a także przygotowują wykłady i referaty przeznaczone dla szerszej publiczności. Prowadzą zajęcia dla studentów różnych kierunków oraz opiekują się praktykantami na stażach. Są autorami książek, licznych artykułów, zarówno specjalistycznych, jak i popularnonaukowych. Publikowane w katalogach wystaw hasła dotyczące dzieł sztuki ze zbiorów MNW są wynikiem wnikliwych badań prowadzonych nad zbiorami.


Kolegium Kuratorów


Kolegium Kuratorów, działające na podstawie zapisów zawartych w Statucie Muzeum Narodowego w Warszawie, jest ciałem doradczym dyrekcji, wypowiadającym się na temat działalności merytorycznej Muzeum. W cotygodniowych spotkaniach Kolegium biorą udział kuratorzy Galerii, Zbiorów, Gabinetów i Oddziałów oraz Główny Konserwator, Główny Inwentaryzator, kierownicy Biblioteki, Działu Edukacji i Działu Wydawnictw.