Wesprzyj Muzeum

Stowarzyszenie Przyjaciół MNW

Do zadań Przyjaciół MNW należy inicjowanie i realizacja projektów popularyzujących Muzeum Narodowe w Warszawie i jego zbiory. Działalność Stowarzyszenia pozwala na prowadzenie akcji fundraisingowych, takich jak crowdfunding, zbiórki publiczne, pozyskiwanie darowizn i dotacji, organizacja koncertów, bali i innych podobnych przedsięwzięć, z których dochód jest przekazywany na realizację celów statutowych Przyjaciół MNW i finansowe wspieranie Muzeum.

 

Zachęcamy do zapoznania się z serwisem internetowym stowarzyszenia Przyjaciele MNW.


 

Formy wsparcia

Istnieją różne możliwości zaangażowania na rzecz MNW – poprzez wsparcie finansowe, przekazanie 1% podatku, donacje in-kind oraz wolontariat. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi wariantami i wybrania najodpowiedniejszego z nich.

 

Darowizny
Darowizna na rzecz Muzeum Narodowego w Warszawie, pozwalająca na nadanie tytułu Donatora lub uhonorowanie Donatora przez Muzeum, dokonuje się poprzez zawarcie, zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego, umowy darowizny na rzecz Muzeum. Stronami umowy są osoby wyrażające wolę przekazania darowizny i Muzeum.
Darowizny są przeznaczane na statutową działalność Muzeum, z zastrzeżeniem, że darowizny celowe zostaną przeznaczone wyłącznie na cele uzgodnione przez Donatora z Muzeum.

Przedmiotem darowizny mogą być:

 •     kwoty pieniężne, w tym długoterminowe zobowiązania pieniężne;
 •     nieruchomości;
 •     papiery wartościowe;
 •     spadki i zapisy;
 •     polisy ubezpieczeniowe;
 •     inne przedmioty majątkowe;
 •     darowizny typu in kind – usługi profesjonalne (np. audyt, doradztwo prawne, obsługa medialna, konsulting).


Umowa darowizny zawiera:

 •     dokładne określenie przedmiotu darowizny i jej wartości;
 •     harmonogram przekazania przedmiotu darowizny;
 •     klauzulę dotyczącą możliwości ujawnienia bądź zachowania w poufności danych Donatora;
 •     klauzulę umożliwiającą swobodne rozporządzanie przedmiotem darowizny przez Muzeum, a w przypadku darowizn celowych – określenie przeznaczenia przedmiotu darowizny.


Sponsoring
W przypadku finansowania organizowanych przez Muzeum wydarzeń o charakterze kulturalnym bądź edukacyjnym, możliwe jest z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne zawarcie umowy sponsoringu (w miejsce umowy darowizny), której przedmiotem będzie wzajemna wymiana świadczeń, np. usług reklamowych, w zamian za świadczenia pieniężne lub typu in-kind.

 

 

Dotacje celowe
W przypadku darowizn o wartości przekraczającej 20000 zł, Donator może przekazać darowiznę na określony cel, szczegółowo opisany w umowie darowizny (Darowizna Celowa).

 

Darowizna Celowa może być przekazana w szczególności na następujące cele:

 •     Wsparcie w zakresie zakupów dzieł sztuki do kolekcji MNW;
 •     Wsparcie w zakresie rearanżacji galerii stałych;
 •     Wsparcie w zakresie organizacji wystaw czasowych;
 •     Wsparcie działalności Działu Edukacji MNW;
 •     Wspieranie działalności publicznej (wystawy podróżujące, wydarzenia kulturalne, artystyczne i inne);
 •     Wspieranie rozwiązań technologicznych;
 •     Wspieranie badań i konferencji naukowych;
 •     Wspieranie innych programów MNW.

 

Od 2015 roku istnieje także możliwość wsparcia Muzeum przy pomocy serwisu internetowego King Baudouin Foundation United States, dzięki któremu możliwe jest przekazanie na rzecz Muzeum dotacji online.

 

Kontakt: wesprzyj-muzeum@mnw.art.pl