Partage Plus

Partage Plus – Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana

Partage Plus – Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana
projekt w ramach: CIP Competitiveness and Innovation Framework programme 2007–2013 CIP-ICT-PSP-2011-5
 

W roku 2011 MNW zgłosiło swój akces do międzynarodowego projektu Partage Plus, którego celem była digitalizacja i publikacja w internecie, w latach 2012–2014, 75 tys. obiektów europejskiego dziedzictwa kultury z okresu ok. 1900 reprezentujących szeroko pojęty styl Art Nouveau, a także utworzenie wielojęzycznych słowników, które umożliwią przeszukiwanie metadanych obiektów zgromadzonych w Europeanie w językach uczestników projektu. Koordynatorem przedsięwzięcia, w którym brało udział 25 europejskich instytucji kultury, była brytyjska organizacja Collection Trust, a współfinansowała je Komisja Europejska. MNW udostępniło w ramach projektu na stronie Cyfrowego MNW wizerunki 5000 obiektów wraz z metadanymi, oraz wzięło udział w tłumaczeniu na język polski słowników typów obiektów oraz terminów związanych ze sztuką okresu secesji. Wśród udostępnionych obiektów znajdują się m.in. polskie i obce obrazy, ryciny, rysunki, fotografie, plakaty, srebra, ceramika, meble, tkaniny powstałe ok. 1900. Dane te zostały zagregowane przez Federację Bibliotek Cyfrowych, która następnie udostępniła je portalowi Europeana.

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem udostępnionym w ramach Partage Plus na stronach internetowych Cyfrowego MNW.