Instytucje wspierające

Kolekcja Potockich z Krzeszowic: rekonstrukcja i losy jednego

z czołowych polskich zbiorów arystokratycznych


dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


 

Fotograficzne korespondencje.
Seria wyjazdów pracowników merytorycznych
Muzeum Narodowego w Warszawie
 
Investigations on the visual culture in Italy in the time of the Roman Empire 
and the Renaissance and Baroque period (sculpture and painting)
 
dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Kultura inspirująca
 

 

Wdrożenie nowoczesnego systemu bibliotecznego
i zakup sprzętu informatycznego
w celu zwiększenia dostępności do zbiorów
 
Otwarte Narodowe. Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej
Muzeum Narodowego w Warszawie
 
Rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej
Muzeum Narodowego w Warszawie
 
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Zachowanie unikatowego atlasu Speculum orbis terrae
zadanie finansowane w ramach umowy nr 835/P-DUN/2019

ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.