Instytucje wspierające


Zakup czterech dźwigów w Gmachu Głównym
Muzeum Narodowego w Warszawie
 
Renowacja nagrobka Ignacego Korwin Milewskiego
na cmentarzu i wykonanie tablicy pamiątkowej
w Rovinj (Chorwacja)
 
Kontynuacja rozbudowy kolekcji sztuki współczesnej
Muzeum Narodowego w Warszawie w 2016 roku
 
Muzeum na wynos – kontynuacja specjalnej oferty MNW dla grup
defaworyzowanych społecznie w 2016 roku
 
Modernizacja i rozwój infrastruktury dla osób niepełnosprawnych
w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie w 2016 roku
 
Wymiana starych rozdzielnic elektrycznych w Gmachu Głównym
Muzeum Narodowego w Warszawie w 2016 roku
 
Zakup obrazu Aleksandra (Szaszy) Blondera pt. Kompozycja
do Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie


Kontynuacja rozbudowy kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego
w Warszawie w 2017 roku

 

Opracowanie historii powstania, funkcjonowania i rozpadu kolekcji
Państwowych Zbiorów Sztuki. Etap pierwszy

Zwiększenie komfortu zwiedzania w Muzeum Narodowym
w Warszawie

 

Zakup obrazu Tytusa Czyżewskiego pt. "Madonna" do Zbiorów
Muzeum Narodowego w Warszawie
 

Kontynuacja rozbudowy kolekcji sztuki współczesnej
Muzeum Narodowego w Warszawie w 2018 r.
 

Kolekcja Potockich z Krzeszowic: rekonstrukcja i losy jednego
z czołowych polskich zbiorów arystokratycznych


dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


 

Fotograficzne korespondencje.
Seria wyjazdów pracowników merytorycznych
Muzeum Narodowego w Warszawie
w ramach Programu „Kultura Inspirująca"
 
Investigations on the visual culture in Italy in the time of the Roman Empire 
and the Renaissance and Baroque period (sculpture and painting)
w ramach Programu "Kultura Inspirująca"
 
dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Kultura inspirująca

 

 

 

Program dotacyjny Kultura dostępna

 

Zachowanie unikatowego atlasu Speculum orbis terrae – zadanie finansowane w ramach umowy nr 835/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Operator Programu Wieloletniego Kultura +

 

Program Wieloletni Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Przedsięwzięcie Nr 162/2013/Wn-07/OP-WK/D „Ochrona i rewitalizacja zabytkowego parku w Królikarni” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Plener artystów warszawskich w Dolinie Pięciu Stawów Polskich

oraz projekt Osobiste MNW