Współpraca

Międzyinstytucjonalne projekty edukacyjne

Zima w muzeum
W okresie ferii zimowych (17–26 lutego) odbyło się 28 zajęć dla grup zorganizowanych (ogółem 700 uczestników) w ramach akcji „Zima w mieście 2012” przygotowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa. Zajęcia były prowadzone na wystawie „KoLekcja” w Królikarni.

Lato w mieście
We współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa między 3 lipca a 31 sierpnia przeprowadzono 72 zajęcia dla grup zorganizowanych w ramach akcji „Lato w mieście 2012”. Zajęcia odbywały się w galeriach stałych Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie oraz na wystawie czasowej „Wywyższeni. Od faraona do Lady Gagi”. W spotkaniach uczestniczyło ponad 1800 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Noc Muzeów
Muzeum Narodowe w Warszawie po raz kolejny włączyło się w działania podczas Nocy Muzeów. W nocy z 18 na 19 maja Dział Edukacji zaproponował najmłodszej publiczności warsztaty, a młodzieży i dorosłym spotkania tematyczne w nowych galeriach MNW:

  • „Wieczorynka w muzeum” — zajęcia Nowe Narodowe dla dzieci w wieku 5–12 lat i ich opiekunów (150 dzieci + 100 opiekunów),
  • „Spotkanie z dziełem sztuki” — 6 spotkań tematycznych dla młodzieży i dorosłych w galeriach stałych (ok. 120 osób).


Festiwal Nauki
Między 21 a 30 września 2012 w lekcjach festiwalowych wzięło udział ok. 200 uczniów. Frekwencja na wykładach wyniosła ok. 260 osób. W ramach XVI Festiwalu Nauki przeprowadzono:

  • 5 wykładów w sali kinowej MNW,
  • 8 lekcji festiwalowych.

Festiwal Nauki jest organizowany we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów
Dnia 3 grudnia 2013 roku odbyło się 36 zajęć w galeriach stałych dla grup zorganizowanych, w których uczestniczyło ok. 470 osób.

Współpraca z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego
Realizacja zajęć w ramach programu Podyplomowych Studiów „Sztuka”: 15 godzin wykładów, 25 godzin ćwiczeń dla dwóch grup.

Letni Uniwersytet Nauczyciela Polonisty
W dniu 2 lipca w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się inauguracja Letniego Uniwersytetu Nauczyciela Polonisty. Są to trwające cztery dni warsztaty i spotkania w instytucjach kultury znajdujących się na terenie Warszawy.

V edycja LUNP-a organizowana była przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Uczestnicy piątej już edycji LUNP-a wysłuchali wykładu Sztuka dla elit. Wywyższenie w sztuce i przez sztukę prof. dr hab. Antoniego Ziemby (kuratora Zbiorów Dawnej Sztuki Europejskiej MNW) oraz wykładu Papierowe muzeum. Arcydzieła, których na co dzień nie widać, wygłoszonego przez dr Joannę Sikorską (kuratora Gabinetu Rycin i Rysunków MNW). Pracownicy Działu Edukacji zapoznali nauczycieli z nową aranżacją galerii muzealnych. W wykładach i warsztatach zorganizowanych przez Dział Edukacji wzięło udział 150 osób.

„Muzeum na wynos”
W październiku 2012 roku Dział Edukacji przeprowadził dwa warsztaty W pracowni malarza w ramach projektu Mała Gioconda, czyli przedszkolak w świecie obrazów, realizowanego przez Przedszkole Integracyjne nr 86 przy Centrum Zdrowia Dziecka. W tym samym miesiącu „Muzeum na wynos” prezentowane było podczas Labiryntu Edukacyjnego na warszawskiej Starówce. Zaprezentowaliśmy warsztat W pracowni malarza. Z możliwości samodzielnego zrobienia farb skorzystało ok. 160 osób.


Współpraca z Forum Edukatorów Muzealnych
Od września do grudnia 2012 Dział Edukacji MNW uczestniczył w organizacji cyklu seminariów poświęconych wynikom oraz rekomendacjom Raportu o stanie edukacji muzealnej w Polsce, których podstawę stanowiły badania przeprowadzone przez Forum Edukatorów Muzealnych w latach 2009–2011. Na ich podstawie powstała publikacja Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju, wydana przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie. 10 grudnia została zorganizowana konferencja podsumowująca Raport i prezentująca wyniki seminariów terenowych.


Majówka na Skarpie: „Koszyk & Kocyk”
27 maja 2012 akcją „Koszyk & Kocyk” Dział Edukacji MNW przyłączył się do Majówki na Skarpie organizowanej przez Fundację Culture Shock i Warszawską Drogę Kultury. Przez cały dzień na Dziedzińcu im. Stanisława Lorentza dostępne były koszyki piknikowe pełne gier, zabaw i kolorowanek. Ponieważ akcja „Koszyk & Kocyk” spotkała się z uznaniem gości dziedzińca, kontynuowano ją przez całe wakacje.


Poznajmy bliżej arcydzieła Muzeum Narodowego w Warszawie

Między 6 a 14 czerwca przeprowadzono zajęcia przygotowane przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie dla 150 uczniów ZS nr 27 w Warszawie, objęte programem „Uczyć się, aby działać”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej.


Współpraca z XXXV LO im. Bolesława Prusa i Gimnazjum nr 19
W roku 100. rocznicy śmierci i 165. urodzin Aleksandra Głowackiego Muzeum Narodowe w Warszawie objęło patronat merytoryczny nad inicjatywą szkolnej społeczności XXXV LO i Gimnazjum nr 19 — Warszawskim Rokiem Bolesława Prusa. W ramach współpracy Dział Edukacji w maju i czerwcu 2012 poprowadził dla uczniów liceum sześć zajęć poświęconych związkom twórczości Bolesława Prusa z malarstwem XIX wieku, w których każdorazowo uczestniczyło ok. 30 osób.


Współpraca z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
W ramach kursu dla nauczycieli „Warszawa w powstaniu styczniowym” w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyły się zajęcia prezentujące różnorodne sposoby przedstawiania wydarzeń związanych z powstaniem 1863 roku w sztuce. W wyniku dużego zainteresowania środowiska nauczycielskiego tą tematyką, do oferty Działu Edukacji włączona została lekcja Mit czy dokument — powstanie styczniowe w sztuce.

 

Piknik „Gazety Wyborczej”
Podczas pikniku „Gazety Wyborczej”, który odbył się 2 czerwca 2012 roku w Królikarni, Dział Edukacji MNW prowadził spotkania na wystawie „KoLekcja” oraz warsztaty kreatywne (np. rzeźbienie w mydle, zabawa detektywistyczna Pod lupą). Z oferty tej skorzystało ok. 1000 osób.


Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw
W dniach 28–29 września 2012 Dział Edukacji MNW uczestniczył w Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw. Zajęcia były 88 IV. Eduka cja i popular yzacja prowadzone na stanowisku Miasta Stołecznego Warszawy, łącznie wzięło w nich udział około 500 osób.


Quizy i galerie do warszawskiego metra
Przygotowanie zestawu pytań dotyczących MNW oraz ilustracji prezentujących Muzeum i jego zbiory w tematycznych galeriach (np. dzieła odzyskane, konserwacja Pomarańczarki, dawne siedziby Muzeum). Pytania oraz galerie wyświetlane są w warszawskim metrze na telewizorach CityInfoTV.