Rada Powiernicza

Rada Powiernicza Muzeum Narodowego w Warszawie

 

prof. Witold M. Orłowski – Przewodniczący Rady Powierniczej

Profesor ekonomii, były szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. Jest dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i współzałożycielem Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, oraz głównym doradcą ekonomicznym PWC Polska.
 
 
Jan Krzysztof Bielecki Przewodniczący Rady Partnerów Ernst & Young Polska
 
prof. Piotr Bieliński Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego UW
 
Paweł Kastory Prezes agencji reklamowej DDB i członek rady nadzorczej Stowarzyszenia agencji reklamowych. Wiceprezes Polskiej Rady Biznesu
 
Andrzej Klesyk


 

Tomasz Konior Architekt, sędzia konkursowy SARP, Członek Kolegium Sędziów Konkursowych. Współzałożyciel i Wiceprezes Instytutu Współczesnego Miasta
 
prof. Jack Lohman Dyrektor, Royal British Columbia Museum w Kanadzie
 
Wojciech Pawłowski Prezes zarządu VRP Sp. z o.o.
 
prof. Maria Poprzęcka Historyk sztuki, wieloletni dyrektor Instytutu Historii Sztuki UW
 

Antoni Reczek

 

Prezes Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej
Anda Rottenberg Historyk sztuki, w latach 1993-2001 Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie
 
dr hab. Andrzej Szczerski Historyk sztuki, od 2009 prezes Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA
 
Aldona Wejchert

Wiceprezydent Grupy ITI, Członek Komitetu Wykonawczego, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Multikina oraz członek Rady Fundacji TVN "Nie jesteś sam"
 

prof. Tadeusz J. Żuchowski Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Instyutu Historii Sztuki, kierownik Zakładu Sztuki Nowożytnej.