Komunikaty

Oświadczenie Muzeum Narodowego w Warszawie w sprawie odwołania z funkcji zastępcy dyrektora MNW Pana Piotra Rypsona

21-12-2018
Informujemy, iż wbrew utwierdzanej i podanej do publicznej wiadomości przez Pana Rypsona opinii, odwołanie Pana Piotra Rypsona z pełnionej funkcji odbyło się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a także w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Zgodnie z kodeksem pracy każda osoba zatrudniona na mocy powołania musi liczyć się z faktem odwołania z pełnionej funkcji, a takie odwołanie nie wymaga od pracodawcy podania powodów uzasadnienia decyzji.
 

Jednocześnie informujemy, że Pan Piotr Rypson jako pełniący obowiązki dyrektora MNW mógł w sposób dowolny kreować swoje umocowanie w ramach wystawy "Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918", nie zmieniło to jednak zawartego pomiędzy Nim a muzeum stosunku pracy na mocy powołania.


Wszelkie zmiany wśród kadry zarządzającej wynikają z planów wystawienniczych, badawczych i inwestycyjnych Muzeum w kolejnych latach działalności.
 

Dział Komunikacji i Programów Publicznych
Muzeum Narodowe w Warszawie