Konserwacja

Główny Konserwator: Dorota Ignatowicz – Woźniakowska

tel. +48 22 621 10 31 wew. 300


Z-ca Głównego Konserwatora: Agnieszka Czubak

tel. +48 22 621 10 31 wew. 324