Inspektor ochrony danych

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail:

e-mail: iodo[malpa]mnw.art.pl

 

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

 

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami nt. ochrony danych w MNW i oddziałach, a także z polityką cookies.