Artystka. Anna Bilińska 1854–1893

26 czerwca – 10 października 2021

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 

OPROWADZANIA KURATORSKIE

4 lipca, 5 września / niedziela / 18.15

Zwiedzanie wystawy z kuratorkami: dr Agnieszką Bagińską i Renatą Higersberger, które przedstawią  założenia ekspozycji oraz opowiedzą o najważniejszych pokazywanych dziełach.

75 minut / bilety 25 i 15 zł / bilety w sprzedaży od wtorku poprzedzającego wydarzenie / liczba miejsc ograniczona / zbiórka w Holu Głównym

 

 

OPROWADZANIA NIEDZIELNE

 

27 czerwca, 4, 11, 18, 25 lipca, 1, 8 sierpnia / godz. 14.00
22, 29 sierpnia, 5, 12, 19, 26 września, 3 października / godz. 12.00 i 14.00
10 października / godz. 12.00, 14.00 i 16.00

Zapraszamy do zwiedzania wystawy z przewodniczkami i przewodnikami Działu Edukacji. Omówimy wybrane dzieła malarskie i rysunkowe Anny Bilińskiej. Prześledzimy jej karierę artystyczną od warszawskich początków po studia w Paryżu i udział w międzynarodowych wystawach. Dowiemy się, jak wyglądało kształcenie artystyczne kobiet w XIX wieku i z jakimi trudnościami musiała zmierzyć się Bilińska na drodze do sukcesu.  

75 minut / bilety 25 i 15 zł / bilety w sprzedaży od wtorku poprzedzającego wydarzenie / liczba miejsc ograniczona / zbiórka w Holu Głównym

 

 

WYKŁADY

 

8, 22 lipca, 26 sierpnia, 2, 16, 23, 30 września / czwartek / godz. 18.00

75 minut / Kino MUZ / bezpłatne wejściówki dostępne od wtorku poprzedzającego dzień wykładu / liczba miejsc ograniczona / wykłady również transmitowane on-line na Facebooku

 

8 lipca

Artystka. Anna Bilińska / dr Agnieszka Bagińska, Renata Higersberger

Autorki wystawy opowiedzą o kilkuletnich badaniach, których zwieńczeniem jest obecna wystawa. Zdradzą szczegóły poszukiwania obrazów rozproszonych w kolekcjach na całym świecie i zaprezentują źródła archiwalne, m.in. dziennik i notatniki artystki oraz wyjątkowy album „Mémorial”, do którego Bilińska wklejała fotografie swoich prac i wycinki prasowe. Amerykański milioner, francuska hrabina, stary kufer i obraz ukryty w piwnicy – to tylko niektóre intrygujące wątki.

 

dr Agnieszka Bagińska – kustosz w Zbiorach Sztuki Polskiej do 1914 w MNW, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii sztuki, nauczycielka akademicka. Kuratorka wystaw: Józef Brandt 1841-1915 (2018), Artystka. Anna Bilińska 1854-1893 (2021). Autorka książek U Olgi Boznańskiej. Oblicza pracowni artystki (2013), Pracownia artysty w polskiej sztuce i kulturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku (2015) oraz artykułów w czasopismach naukowych i katalogach wystaw. Jej zainteresowania naukowe dotyczą malarstwa europejskiego XIX w., pracowni artysty jako przestrzeni kultury oraz emancypacji kobiet w sztuce na przełomie XIX i XX stulecia.

 

Renata Higersberger – kustosz w Zbiorów Sztuki Polskiej do 1914 roku w MNW, współkuratorka wystawy Olgi Boznańskiej. Prowadzi badania z zakresu twórczości malarzy polskich związanych ze środowiskiem paryskim i monachijskim, opracowuje monografię kolekcjonera Ignacego Korwin-Milewskiego.

 

22 lipca

Académie Julian w Paryżu i jej prymuska – Anna Bilińska / Renata Higersberger

W XIX wieku państwowe akademie sztuk pięknych nie przyjmowały na studia kobiet. Tym większe znaczenie miały szkoły prywatne. Kuratorka wystawy opowie o roli, jaką odegrała żeńska pracownia paryskiej Académie Julian. Omówi historię uczelni, a zwłaszcza jej działalność w dwóch ostatnich dekadach XIX stulecia – gdy uczęszczała tam Anna Bilińska.

 

 

26 sierpnia

Szkicowniki Anny Bilińskiej / Małgorzata Heymer

Podstawą kształcenia akademickiego był rysunek. W szkicownikach kieszonkowych, które stały się bardzo popularne w XIX wieku, znajdziemy rozmaite typy rysunków i notatek, od szkiców z podróży, studiów przyrody i postaci, przez kopie dzieł dawnych mistrzów, po zestawienia wydatków czy listy obejrzanych obrazów. Szkic rysunkowy w sposób bezpośredni wyrażał zamysł artysty. Dawał bezpośredni wgląd w proces twórczy, umożliwiał prześledzenie kolejnych etapów kształtowania się dzieła. Prowadzenie codziennych zapisków wyrabiało zmysł obserwacji i kształtowało oryginalny styl artysty.

 

Małgorzata Heymer - kustosz w Kolekcji Rysunku Polskiego w Gabinecie Rycin i Rysunków MNW. Opiekuje się kolekcją szkicowników, albumów i sztambuchów. Zajmuje się badaniami nad edukacją artystyczną kobiet w Warszawie do początku XX wieku.

 

 

2 września

Czy kobiecie wolno rzeźbić? Droga artystyczna Toli Certowicz / dr Ewa Ziembińska

Tola Certowicz (1862–1918) była jedną z pierwszych polskich rzeźbiarek, które zdobyły wykształcenie akademickie. Podobnie jak Anna Bilińska swoje poszukiwania artystyczne kontynuowała w Paryżu. Obie w 1882 roku podjęły studia w słynnej Académie Julian. Zarówno Certowicz, jak i Bilińska rozpoczęły karierę w czasie, kiedy wymagało to przekroczenia wielu norm społecznych. Po powrocie do Polski Certowicz założyła własną szkołę artystyczną dla kobiet. Jej rzeźby znajdują się zarówno w przestrzeni publicznej, jak i kolekcjach muzealnych, w tym w Muzeum Narodowym w Warszawie.

 

dr Ewa Ziembińska – kuratorka zbiorów rzeźby w Muzeum Narodowym w Warszawie, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Kuratorka wystaw i autorka katalogów, m.in.: Sara Lipska. W cieniu mistrza; Rodin / Dunikowski. Kobieta w polu widzenia; Ivan Meštrović / Józef Piłsudski. Historia jednego pomnika; Zamoyski ocalony. Autorka pierwszego opracowania twórczości Sary Lipskiej.

 

 

16 września

Niezwykły mąż niezwykłej żony – o życiu i osobie Antoniego Bohdanowicza / Krzysztof Radziwon

Wykład poświęcony doktorowi Antoniemu Bohdanowiczowi, mężowi Anny Bilińskiej, który po śmierci artystki stał się „kustoszem" jej pamięci . W młodości zmuszony do emigracji politycznej, dojrzałe życie związał z Francją. W Paryżu ukończył studia medyczne. W tym mieście na zawsze połączyły się losy jego i Bilińskiej, dramatycznie naznaczone przedwczesną śmiercią malarki. Życie Bohdanowicza biegło dalej - przez bezdroża Ameryki, miasta Lazurowego Wybrzeża i fronty Wielkiej Wojny.

 

Krzysztof Radziwon - pasjonat historii, potomek dra Antoniego Bohdanowicza.

 

 

23 września

Bilińska: typowa czy wyjątkowa? / dr Agnieszka Morawińska

Bilińska należała do pierwszego tak licznego pokolenia artystek studiujących w Paryżu. Adeptki malarstwa przyjeżdżały tu z różnych krajów, z różnym przygotowaniem, były różnie sytuowane. Po zakończeniu nauki dokonywały rozmaitych wyborów artystycznych i życiowych. Co i jak malowały? Co je łączyło, co dzieliło? Jak przebiegały ich kariery i czy dziś są pamiętane. Będę szukała odpowiedzi na te pytania.

 

Agnieszka Morawińska - historyczka sztuki, dyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 2010–2018, kuratorka wystawy „Artystki polskie w MNW” oraz „Polish Women Artists and the Avant Garde” w National Museum of Design w Waszyngtonie w 1990.

 

 

30 września

Hebanowa skóra, odsłonięta pierś i złoto. O rewolucji i rewolucji au rebours / dr Patrycja Cembrzyńska

W 2012 roku Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało portret Murzynki Anny Bilińskiej, zaginiony podczas II wojny światowej. Czy powstałe w 1884 roku jest wyrazem zmiany paradygmatu w języku epoki, dziełem politycznie zaangażowanym czy może raczej wyrazem zachowawczości, utrwalającym stereotypowe skojarzenia etniczne i archaiczne postrzeganie Afrykanów? Przeanalizujemy  ikonografię dzieła Bilińskiej oraz spojrzymy na nie przez pryzmat teorii feministycznych i postkolonialnych.

 

dr Patrycja Cembrzyńska - historyczka sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki Wieża Babel. Nowoczesny projekt porządkowania świata i jego dekonstrukcja (Universitas 2012). Publikowała w „Didaskaliach. Gazecie Teatralnej”, „Tekstach Drugich”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Historycznym”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej”, „Znaku”, "Twórczości". Zajmuje się sztuką po II wojnie światowej. W centrum jej zainteresowań znajduje się ikonografia polityczna.

 

 

 

WARSZTATY: RE-INTERPRETACYJNE. SPOTKANIA Z ARTYSTKAMI.

24 lipca, 21 sierpnia, 25 września / sobota / godz. 15.00

Każde spotkanie będzie poświęcone jednemu obrazowi Bilińskiej. Pokażemy jego tło kulturowe, zastanowimy się nad znaczeniem wykorzystanych motywów i symboli. Następnie wspólnie z zaproszonymi artystkami spróbujemy stworzyć dzieło na nowo, pokazać je we współczesnym kontekście.

120 minut / bilety 15 i 25 zł / bilety w sprzedaży od wtorku poprzedzającego wydarzenie / liczba miejsc ograniczona / zbiórka w Holu Głównym

 

24 lipca

Co możemy wyczytać z XIX-wiecznego selfie? / Dorota Kozieradzka

Autoportret Bilińskiej to nie tylko studium psychologiczne, lecz także wyobrażenie rzeczywistości, w jakiej żyła artystka. Podczas zajęć podejmiemy próbę odkodowania informacji zawartych w obrazie. Spróbujemy zrozumieć intencje malarki, analizując tło historyczne i możliwości samorealizacji kobiet żyjących w XIX wieku w Paryżu. Omówienie współczesnych konwencji autoportretu, zarówno w sztuce współczesnej, jaki i w mediach społecznościowych, pomoże uczestnikom zrealizować własny wizerunek, osadzony we współczesnych realiach, a inspirowany dziełem Bilińskiej.

 

Dorota Kozieradzka – absolwentka Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Fotografii na Wydziale Operatorskim Szkoły Filmowej w Łodzi. Od 2019 roku wykłada na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP. Finalistka licznych biennale, festiwali i konkursów. Autorka i uczestniczka ponad pięćdziesięciu wystaw w kraju i za granicą m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Spectra Art Space, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Muzeum Miasta Łodzi, Galerii BWA w Zielonej Górze, Galerii BWA Wrocław, Museum Junge Kunst we Frankfurcie, w Galerii Cydonia w Dallas (USA).

 

 

21 sierpnia

Perspektywa malarska / Maria Kiesner

Głównym bohaterem warsztatów będzie obraz Ulica Unter den Linden w Berlinie, a zwłaszcza kompozycja płótna, zbudowana na wciągającej widza, głębokiej perspektywie i wąskiej gamie kolorów. Każdy z uczestników będzie miał okazję poszukać własnych rozwiązań kolorystycznych, posługując się różnymi odcieniami szarości. Finalnie stworzone zostanie wspólne dzieło – pejzaż współczesnego miasta.
 

dr hab. Maria Kiesner – absolwentka wydziału Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2009 obroniła doktorat pod tytułem „Miasto przed burzą” na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2005 i 2007 stypendystka MKiDN. Od 2008 roku pracuje jako adiunkt w Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z malarstwa oraz metodyki nauczania plastyki.

 

 

25 września

Jakie spojrzenie? / Magdalena Karpińska

Podczas warsztatów zastanowimy się nad pojęciem „kobiecej perspektywy”. Czy coś takiego w ogóle istnieje, a jeśli tak, jak przejawiała się ona w dziejach sztuki? Czy czarnoskóra kobieta, którą sportretowała Bilińska reprezentuje strach czy siłę? Jakie jest jej spojrzenie?

 

Magdalena Karpińska – malarka, bada układy form w przyrodzie, ich odniesienia i wzajemne relacje. Podaje w wątpliwość prawdziwość przedstawiania natury na obrazie, rozkładając go na czynniki pierwsze. W swej pracy dużą uwagę poświęca formie – pracuje w technice tempery żółtkowej na płótnie i na papierze, konstruując obrazy warstwami; buduje także kompozycje trójwymiarowe – instalacje z malowanego jedwabiu. Wystawiała m. in. w CSW Zamek Ujazdowski, Galeria Starter, Galeria Czarna w Warszawie, Sage Culture w Los Angeles, Platan Gallery w Budapeszcie.

 

 

 

WARSZTATY MALARSKIE. W PARYSKIEJ AKADEMII W XIX WIEKU

 

17 lipca, 14 sierpnia, 2 października / sobota / godz. 15.00 / Wioletta Cicha

Zapraszamy do XIX-wiecznej akademii na lekcję w malarskim atelier. Każdy może spróbować swoich sił jako artysta i stworzyć własne dzieło, inspirowane twórczością Anny Bilińskiej. Warsztaty rozpoczynają się od wizyty na wystawie. Istnieje możliwość wzięcia udziału w całym cyklu lub wybranym spotkaniu. Zapewniamy materiały plastyczne.

120 minut / bilety 15 i 25 zł / bilety w sprzedaży od wtorku poprzedzającego dzień warsztatów / liczba miejsc ograniczona / zbiórka w Holu Głównym

 

17 lipca

Spotkanie pierwsze: kopia

Kopiowanie było kiedyś podstawowym elementem nauki rysunku i malarstwa. Uczestnicy warsztatów przekonają się, czy jest to łatwe zadanie. Czy kopiowanie może być zajęciem twórczym?

 

14 sierpnia

Spotkanie drugie: obraz epoki

Jak oddać ducha epoki i stworzyć wiarygodną wizję XIX-wiecznego Paryża? Malarstwo Bilińskiej to skarbnica motywów – elementów stroju, rekwizytów. Pozwala poznać ówczesne realia i obyczaje.

 

2 października

Spotkanie trzecie: rysunek z modela

Umiejętność oddania proporcji ciała, gestu, ruchu, emocji stanowiło podstawę malarstwa akademickiego. Adepci sztuki uczący się w akademiach wykonywali najpierw szkice gipsowych odlewów rzeźb antycznych, dopiero później mogli przystąpić do studium z żywego modela. Jak przygotować się do namalowania postaci człowieka?

 

 

 

SPACER MIEJSKI

9 lipca, 27 sierpnia, 17 września / piątek / 18.00

Warszawa Anny Bilińskiej / Paweł Bień

Proponujemy spacer szlakiem miejsc, z którymi związana była Anna Bilińska. Sprawdzimy, gdzie miała swoją pracownię, dokąd chodziła na lekcje muzyki, rysunku i malarstwa, jak spędzała czas wolny.

90 minut / bezpłatne wejściówki dostępne od 6 lipca, 24 sierpnia, 14 września / liczba miejsc ograniczona / zbiórka przed bramą główną MNW

 

 

 

SPOTKANIA W PRACOWNIACH WARSZAWSKICH ARTYSTEK

10 lipca, 28 sierpnia, 24 września

Zapraszamy na wyjątkowe spotkania w pracowniach trzech artystek, które opowiedzą o swojej pracy.

45 minut / bezpłatne wejściówki dostępne od wtorku poprzedzającego wydarzenie / liczba miejsc ograniczona / miejsce spotkania zostanie przesłane mailem dzień przed spotkaniem

 

10 lipca / sobota / 15.00

Pracownia Doroty Kozieradzkiej przy ulicy Sieleckiej

 

28 sierpnia / sobota / 15.00

Pracownia Marii Kiesner przy ulicy 11 listopada

 

24 września / piątek / 18.00

Pracownia Magdaleny Karpińskiej przy ulicy Schroegera

 

 

 

DLA RODZIN

 

RODZINNE NIEDZIELE

 

18 lipca, 22 sierpnia, 19 września / godz. 12.00

Warsztaty dla dzieci w wieku 5–12 lat i ich opiekunów.

80 min / 15 zł dziecko, 15 zł opiekun, 5 zł kolejne dziecko / bilety w sprzedaży od wtorku poprzedzającego wydarzenie / zbiórka w Holu Głównym / liczba miejsc ograniczona

 

18 lipca

Poznajmy Annę Bilińską / Romualda Radwańska

Zapraszamy na warsztaty, podczas których poznamy tę wyjątkową artystkę. Przyjrzymy się bliżej jej autoportretom, sprawdzimy skąd możemy czerpać wiedzę o jej życiu.

 

22 sierpnia

Kobieta na uczelni / Beata Staniszewska

W XIX wieku kobiety miały ograniczony dostęp do nauki, nie mogły studiować na państwowych uczelniach artystycznych. Anna Bilińska podjęła więc studia w prywatnej Académie Julian w Paryżu. Jak wyglądał jej dzień na uczelni? W jakich zajęciach uczestniczyła?

 

19 września

Niezwykłe portrety / Karolina Goska

Namalowanie portretu to duże wyzwanie nie tylko dla artysty, lecz także dla modela. Kogo portretowała Anna Bilińska? Ile czasu zajmowało jej namalowanie obrazu? Na co zwracała uwagę? Czy jej dzieła mają elementy wspólne, powtarzalne? Co czyni je wyjątkowymi?

 

 

 

WYDARZENIA DOSTĘPNE

 

WARSZTATY DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

20 sierpnia, 10 września / piątek / 18.00

wstęp bezpłatny / zapisy od wtorku poprzedzającego dzień spotkania (edukacja@mnw.art.pl lub telefonicznie + 48 22 629 50 60) / ok. 60 min / liczba miejsc ograniczona

 

20 sierpnia

Edukacja artystyczna kobiet

W XIX wieku Polki pragnące zdobyć wykształcenie artystyczne pobierały prywatne lekcje u znanych artystów. Zamożniejsze mogły pozwolić sobie na podjęcie studiów za granicą, gdzie funkcjonowały szkoły prywatne, i gdzie później umożliwiono im uczęszczanie na akademie sztuk pięknych. Jak wyglądała nauka Anny Bilińskiej w paryskiej  Académie Julian?

 

10 września

Kobiety artystki

Anna Bilińska, Olga Boznańska, Henryka Beyer, Zofia Stryjeńska to malarki, które osiągnęły artystyczny sukces. Nie było to łatwe w świecie sztuki, w którym prym wiedli mężczyźni. W jaki sposób kobiety zdobywały wówczas wykształcenie? Jak i dla kogo tworzyły? Jakie tematy podejmowały w swojej twórczości?

 

 

WYDARZENIA W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM (PJM)

1 października / piątek / 17.00

Zwiedzanie z Markiem Laseckim, podczas którego edukator opowie o wystawie, dziełach i twórczości Anny Bilińskiej.

75 min / bezpłatne wejściówki dostępne od 28 września / liczba miejsc ograniczona / pytania: edukacja@mnw.art.pl

 

5 października / wtorek / 18.15

Spotkanie on-line prowadzone przez Marka Laseckiego, dla osób niemogących zobaczyć wystawy na żywo.
75 min / spotkanie na platformie Zoom / bezpłatne wejściówki dostępne od 28 września / liczba miejsc ograniczona / pytania:

 

 

 

KONFERENCJA

Międzynarodowa sesja naukowa

8-9 października 2021

Konferencja poświęcona problematyce związanej z karierą artystyczną Anny Bilińskiej i współczesnych jej artystek. Chcemy im się przyjrzeć jako osobom, które świadomie kształtowały swoją pozycję w świecie sztuki oraz przeanalizować obierane prze nie strategie zawodowe.

Podejmiemy temat migracji – jednego z typowych elementów  biografii artystek w XIX wieku, osadzających ich twórczość zarówno w narodowych, jak i międzynarodowych kontekstach. Przyjrzymy się też charakterowi wielonarodowych środowisk w jakich artystki tworzyły, znaczeniu współpracy i przyjaźni między nimi.

 

 

KONCERTY

Kompozytorki

3 października / niedziela / godz. 18.00

Anna Bilińska, zanim poświęciła się malarstwu, kształciła się w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Środowisko muzyczne było jej dobrze znane. Współczesne badania feministycznej muzykologii i historii sztuki przywracają kobietom miejsce w dziejach kultury. We współpracy z muzykolożką i współczesną pianistką planujemy zorganizować wyjątkowy koncert. Wybrzmią zapomniane utwory polskich kompozytorek XIX-wiecznych, których nazwiska ciągle funkcjonują poza głównym nurtem historii muzyki.

 

 

MALOWANIE MURALU

Autoportret Bilińskiej

19 czerwca – 31 lipca 2021

ul. Smolna 15

 

Studentki Wydziału Malarstwa ASP przygotowały projekty inspirowane autoportretem Bilińskiej. Jeden z nich zostanie przetransponowany na mural przy ulicy Smolnej 15. Tego typu artystyczna aktualizacja może świadczyć zarówno o ogromnym potencjale artystycznym dzieł Bilińskiej, jak i o aktualności problematyki jej twórczości, silnie zakorzenionej w historii sztuki kobiecej.

 

 

 

ZAJĘCIA NA ZAMÓWIENIE

Zapraszamy grupy i gości indywidualnych do zwiedzania wystawy z naszymi przewodnikami. Terminy i godziny zajęć dostosowujemy do potrzeb zamawiających. Liczba uczestników uzależniona będzie od aktualnych wytycznych sanitarnych. Szczegółowe informacje przekazujemy drogą mailową, prosimy o kontakt pod adresem:  / koszt: 200 zł plus bilety w cenie 15 zł.

 

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

 

Anna Bilińska
Podczas zwiedzania wystawy omówimy twórczość Anny Bilińskiej, jej najważniejsze dzieła, techniki, jakimi się posługiwała. Prześledzimy edukację artystyczną malarki – od nauki w Warszawie po studia w Académie Julian w Paryżu, i jej karierę – pełen sukcesów udział w międzynarodowych wystawach sztuki.

 

RODZINNE ZWIEDZANIE

 

Być jak Anna Bilińska

Zapraszamy na interaktywne zwiedzanie wystawy, angażujące całe rodziny w odkrywaniu i poznawaniu życia i twórczości Anny Bilińskiej. Zajęcia dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat.

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

W zależności od aktualnych wytycznych sanitarnych możliwe są zmiany w programie.

 

Bilety i darmowe wejściówki na wydarzenia stacjonarne można nabyć za pośrednictwem strony bilety.mnw.art.pl oraz w kasie.

Oprowadzania rezerwujemy pod numerami telefonów: 22 629 50 60  lub 22 621 10 31 wew. 246 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–15.00) albo korzystając z poczty elektronicznej: 

 

 

 

AUDIOPRZEWODNIKI I DRUK EDUKACYJNY

Podczas zwiedzania wystawy zachęcamy do korzystania z audioprzewodnika w języku polskim i angielskim oraz przewodnika w PJM. Nagrania są dostępne bezpłatnie na stronie www.mnw.art.pl/multimedia
Przed wejściem na wystawę można pobrać także bezpłatne druki edukacyjne.

 

 

 

DLA SZKÓŁ

 

LEKCJE MUZEALNE

ok. 60 min. / 200 zł

 

W pracowni artystki / lekcja dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych

Lekcja będzie okazją do poznania warsztatu artysty, narzędzi, jakimi się posługuje, wyposażenia pracowni. Obrazy Bilińskiej pozwolą na poznanie różnych technik malarskich i rysunkowych. Prezentowane na wystawie oryginalne przedmioty: sztalugi, taborety, modele gipsowe i afisze, pochodzące z Académie Julian, uczelni w której kształciła się Bilińska staną się punktem wyjścia do opowieści o pracy malarzy w XIX wieku.

 

Portret własny malarki / lekcja dla klas IV-VIII szkół podstawowych

Wśród wielu znakomitych portretów namalowanych przez Bilińską wyróżniają się dwa wizerunki własne. Pierwszy to autoportret, za który w 1887 roku otrzymała medal na najważniejszej europejskiej wystawie – paryskim Salonie. Drugi okazał się ostatnim dziełem Bilińskiej. Pracę nad nim przerwała przedwczesna śmierć malarki. Obrazy będą pretekstem do rozmowy o tym, jak przebiegała kariera artystyczna Bilińskiej, jakie przeszkody musiała pokonać, aby znaleźć swoje miejsce w ówczesnym świecie sztuki.

 

Anna Bilińska i życie artystyczne w Paryżu w II połowy XIX wieku / lekcja dla szkół ponadpodstawowych

Anna Bilińska była pierwszą polską artystką, która odniosła sukces w Paryżu, centrum artystycznym Europy drugiej połowy XIX wieku. Obdarzona wybitnym talentem, dzięki determinacji i świadomości artystycznego powołania uzyskała profesjonalne, akademickie wykształcenie. W przemyślany sposób kierowała swoją karierą. Wielokrotnie uczestniczyła w paryskim Salonie – najważniejszej wówczas wystawie, przyciągającej tłumy. Wyjątkowe obrazy Bilińskiej, fragmenty jej dziennika i zachowane wycinki z recenzji prasowych pozwolą poznać artystyczną atmosferę XIX-wiecznego Paryża.

 

Rezerwacja zajęć: +48 667 774 275, +48 22 621 10 31 (wew. 246) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–15.00.

 

 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
4 września / sobota / godz. 11.00

 

Anna Bilińska – artystka niezłomna

Anna Bilińska to jedna z najbardziej interesujących polskich artystek, marzycielka o ogromnej sile osobowości. Była artystką wszechstronną, malowała portrety, pejzaże i sceny rodzajowe. Swoje obrazy prezentowała na wystawach w Paryżu, Monachium, Londynie, Berlinie, była wielokrotnie nagradzana. Sukces zawdzięczała nieustannemu poszukiwaniu artystycznej perfekcji, pewności własnego talentu oraz odwadze i determinacji, z jakimi podążała obraną drogą. Dotąd pozostawała jednak postacią mało znaną. Fenomen twórczość Bilińskiej trafnie ujął w słowach Antoni Bohdanowicz, mąż artystki, autor jej pierwszej monografii: „To dziwne jednak, jak o niej nic się nie wie. A wisi tam, gdzie Matejko, gdzie Brandt, Chełmoński”.
Zapraszamy na warsztaty, podczas których odkryjemy twórczość Anny Bilińskiej, od pierwszych prac powstałych w Warszawie, poprzez dzieła namalowane w okresie studiów w Paryżu, aż po obrazy pokazywane na najważniejszych wystawach europejskich czy te malowane na zamówienie znanych kolekcjonerów.

zapisy: mces@mnw.art.pl – decyduje kolejność zgłoszeń / ok. 120 minut / wstęp bezpłatny / liczba miejsc ograniczona

 

 

Koordynacja programu lekcji muzealnych:  / MCES 

Koordynacja programu wydarzeń towarzyszących:  / Dział Edukacji

Koordynacja Projektów Kulturalnych: / Dział Projektów Kulturalnych