Rok Faras / Wykłady

 

Sześćdziesiąt lat temu polscy archeolodzy odkryli katedrę w Faras. Zapoczątkowali w ten sposób nową gałąź nauki – nubiologię. Od tego czasu kolejne pokolenia badaczy wypełniają białe karty historii Nubii, krainy rozciągającej się na południe od Egiptu.

Zapraszamy na spotkania z archeologami, którzy opowiedzą o swoich wykopaliskach, prowadzonych w ruinach potężnych niegdyś królestw.

 

75 minut / Kino MUZ / bezpłatne wejściówki dostępne od wtorku poprzedzającego dzień wykładu / liczba miejsc ograniczona / wybrane wykłady transmitowane również on-line na Facebooku

 

 

HARMONOGRAM

 

14 października / czwartek / 18.00
Faras – nie tylko katedra
/ prof. Włodzimierz Godlewski

Odnalezienie malowideł zdobiących ściany katedry w Faras wzbudziło zainteresowanie na całym świecie. To niewątpliwie największy sukces polskiej archeologii śródziemnomorskiej. Przybliżymy ponadtysiącletnią historię miasta Faras i królestwa Makurii, o których wiadomo coraz więcej dzięki najnowszym wykopaliskom.

wykład stacjonarny transmitowany na Facebooku

 

prof. Włodzimierz Godlewski – emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, archeolog. Brał udział w wykopaliskach w Egipcie, Sudanie i w Palestyny. Jest specjalistą od historii i architektury Faras.

 

Nagranie wykładu

 

 

21 października / czwartek / 18.00

Archaniołowie w malarstwie nubijskim – pogromcy demonów, opiekunowie żywych i umarłych, niebiańscy dostojnicy / dr Magdalena Łaptaś

W Dolinie Nilu archaniołów otaczano szczególnym kultem. Wierzono, że bronią ludzi przed demonami zamieszkującymi pustynię, władają żywiołami i siłami przyrody oraz mają pieczę nad wylewami Nilu. W wyobrażeniach Nubijczyków Bóg był istotą odległą, dlatego poszukiwano pomocy pośredników, jakimi byli aniołowie i archaniołowie. Celem wykładu jest przedstawienie fascynującego obrazu nubijskiej angelologii, powstałej na obrzeżach kultury bizantyńskiej.

wykład stacjonarny

 

dr Magdalena Łaptaś – przez wiele lat była pracownikiem Galerii Faras w MNW, obecnie prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Brała udział w wykopaliskach i misjach konserwatorskich w Sudanie i Libanie. Jest specjalistą od sztuki bizantyńskiej, zwłaszcza z obszaru Egiptu i Nubii.

 

 

28 października / czwartek / 18.00

Legendy do malowideł, podpisy wiernych, epitafia i inne. O znaleziskach tekstowych z polskich wykopalisk w Faras. / prof. dr hab. Adam Łajtar

W Faras oprócz malowideł znaleziono także liczne napisy – greckie, koptyjskie, staronubijskie, wyryte lub zapisane farbą na ścianach budowli, wykute na kamiennych stelach, a także zapisane na kartach pergaminowych. Znajdziemy wśród nich cytaty z Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej, hymny, legendy do malowideł, podpisy wiernych, inskrypcje fundacyjne i nagrobne. Ten bogaty materiał zostanie omówiony na tle piśmiennictwa Nubii chrześcijańskiej.

wykład stacjonarny transmitowany na Facebooku

 

prof. dr hab. Adam Łajtar – znawca zagadnień związanych z epigrafiką grecką i nubijską. Brał udział w badaniach archeologicznych w Egipcie, Sudanie, Libii, Izraelu oraz na Cyprze. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, jest autorem ponad 250 prac naukowych, w tym sześciu książek.

 

 

25 listopada / czwartek / 18.00

Malowidła w podróży / prof. Stefan Jakobielski
W jaki sposób przewieziono ponad pięćdziesiąt malowideł z Sudanu do Warszawy? To jedno z pytań, które najczęściej słyszymy od odwiedzających Galerię Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego. W jubileusz 60-lecia odkrycia katedry w Faras o odpowiedź poprosiliśmy profesora Stefana Jakobielskiego, uczestnika słynnej misji wykopaliskowej, a także „kuriera”, który wraz z zabytkami wyruszył w podróż z Sudanu do Warszawy. Podczas wykładu poznamy także dzieje malowideł z faraskiej katedry, te najdawniejsze i te współczesne, bo przecież ta historia jest wciąż żywa. Porozmawiamy o ich twórcach, fundatorach i odkrywcach. 
wykład stacjonarny transmitowany na Facebooku
 
prof. Stefan Jakobielski – epigrafik, egiptolog i nubiolog. Uczestnik misji wykopaliskowej w Faras, wieloletni kierownik badań archeologicznych w Starej Dongoli. Pracownik Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. 
 

9 grudnia / czwartek / 18.00
Słowo stało się ciałem. Przedstawienia Bożego Narodzenia w katedrze w Faras / Bożena Mierzejewska

Omówimy ikonografię dwóch scen Bożego Narodzenia znalezionych w katedrze w Faras (obecnie w zbiorach Sudańskiego Muzeum Narodowego w Chartumie). Wskażemy wpływy sztuki różnych ośrodków chrześcijańskiego Wschodu – koptyjskiego Egiptu, Syrii, Bizancjum, oraz elementy regionalne, dodające malowidłom lokalnego kolorytu.

wykład stacjonarny transmitowany na Facebooku

 

Bożena Mierzejewska – od 1978 pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie, m.in. jako kustosz kolekcji etiopskiej i koptyjskiej. Jest specjalistką od ikonografii sztuki chrześcijańskiej, autorką koncepcji merytorycznej Galerii Faras i współautorką przewodnika po galerii.

 

16 grudnia / czwartek / 18.00
Stara Dongola – stolica zapomnianego królestwa / dr hab. Artur Obłuski
Stara Dongola, stolica królestwa Makurii, w okresie swej świetności była jednym z najlepiej rozwiniętych miast Afryki. W XI wieku dorównywała wielkością ówczesnemu Paryżowi. Poznamy historię tego zapomnianego miasta, jego wspaniałą architekturę i sztukę, a także dzieje polskich wykopalisk w tym rejonie.

wykład stacjonarny transmitowany na Facebooku

 

dr hab. Artur Obłuski – archeolog, specjalista w dziedzinie nubiologii. Kierownik ekspedycji archeologicznej w Starej Dongoli oraz w Ghazali w Sudanie. Przewodniczący International Society for Nubian Studies, dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Propagator idei społecznej odpowiedzialności archeologii.

 

 

Koordynacja: / Dział Edukacji