Szkoły Ponadgimnazjalne

Lekcje muzealne adresowane do przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej to podstawowa forma pracy Działu Edukacji. Wśród ponad pięćdziesięciu tematów są zarówno te bezpośrednio powiązane z podstawą programową, jak również te wykraczające poza nią. Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników – dla najmłodszych koncentrują się na edukacji przez zabawę, w pracy ze starszymi grupami wykorzystywane są zarówno druki edukacyjne, jak i aplikacje na tablety oraz prezentacje komputerowe. Wszystkie zajęcia mają charakter interaktywny i zawierają elementy warsztatowe.

 

Wszystkie lekcje muzealne zgodne są z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wynikającą z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO „KULTURA DOSTĘPNA”

 

Jak zamówić zajęcia?

 

TEMATY LEKCJI

 

W kręgu Bizancjum
Galeria Faras to jedyna w Europie kolekcja malowideł z katedry odkrytej przez polskich archeologów w północnym Sudanie. We wczesnym średniowieczu istniało tu Królestwo Nubii, którego władcy w VI wieku przyjęli chrześcijaństwo. W ten sposób państwo nubijskie weszło w krąg oddziaływania Cesarstwa Bizantyjskiego. Zabytki z Faras to doskonały punkt wyjścia do rozmowy o narodzinach, rozwoju i zasięgu kultury bizantyjskiej.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz przedmiotu historia: I, II oraz II.1.2, II.1.3 w zakresie rozszerzonym.

W blasku średniowiecza

Spotkanie w galerii jest okazją do rozmowy o trwającej blisko 1000 lat epoce średniowiecza. Obejrzymy nastawy ołtarzowe, rzeźby polichromowane, malarskie cykle narracyjne, przykłady rzemiosła artystycznego. Wspólnie zastanowimy się nad źródłami literackimi tych dzieł i nad postrzeganiem świata przez ludzi średniowiecza. Omówimy cechy stylów romańskiego i gotyckiego.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz przedmiotu historia: I, II oraz II.8.1, II.8.2. II.8.3 w zakresie rozszerzonym. 

Biblia w obrazach

Poznamy obrazy przedstawiające opowieści ze Starego i Nowego Testamentu. Przypomnimy najważniejsze tematy zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz zapoznamy się z różnymi sposobami ukazywania ich w sztuce.

Świat mitów

Nie można wyobrazić sobie kultury starożytnej Grecji i Rzymu bez opowieści o bogach i herosach. Mity były także natchnieniem dla twórców późniejszych epok. Motywy mitologiczne wykorzystywano, tworząc alegorie i symbole obecne w wielu dziełach sztuki.

(Uwaga! W czasie zajęć nie odwiedzimy Galerii Sztuki Starożytnej).

Fascynacje renesansu

Epoka nowożytna wiąże się ze zmianą spojrzenia człowieka na otaczający go świat. Jakie są początki epoki odrodzenia, jej związki z kulturą antyczną? Jaką rolę odegrało dziedzictwo średniowiecza? Poznamy dzieła sztuki towarzyszące ludziom w różnych momentach ich życia: podczas modlitwy, w życiu prywatnym i przy oficjalnych okazjach, zastanawiając się nad ich formą i treścią.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu historia sztuki: I,1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.2, 1.3, 3.5 oraz przedmiotu historia: I, II oraz III.2.1, III.3.7 w zakresie rozszerzonym.

Ikonosfera baroku

Jak ukazać barokowe dzieła sztuki widzom w XXI wieku? Zapraszamy do poznawania sztuki barokowej, która – opierając się na iluzji i grze z widzem – dążyła do wywoływania silnych emocji. Czy blask koloru, silny światłocień, ekspresja gestu, iluzyjność i niezwykłość przedstawień mogą zauroczyć współczesnego odbiorcę?

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu historia sztuki: I,1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.2, 1.3, 3.5 oraz przedmiotu historia: I, II oraz III.2.9, III.4.6 w zakresie rozszerzonym.

Sztuka klasyczna. Sztuka romantyczna

Zastanowimy się, jakie elementy decydują o tym, że sztuka jest klasyczna lub romantyczna. Poznamy kontekst epokowy każdej z nich, przeanalizujemy najważniejsze różnice i podobieństwa stylistyczne oraz światopoglądowe. Przekonamy się, że opozycyjność obu tych kierunków wcale nie jest taka oczywista.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1;  przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2; przedmiotu historia: I, II oraz III.5.2, III.6.1, III.6.2, III.6.6, IV.1.4 w zakresie rozszerzonym.

Bolesława Prusa spojrzenie na sztukę XIX wieku

Posługując się cytatami z pism Bolesława Prusa, poznamy nurty dominujące w plastyce XIX wieku. To przede wszystkim akademizm i historyzm, które reprezentowały oficjalne stanowisko środowisk twórczych, oraz opozycyjny wobec nich realizm. Poznamy sylwetki najważniejszych twórców tych kierunków: Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego i Aleksandra Gierymskiego.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2; przedmiotu historia: I, II oraz IV.6.6 w zakresie rozszerzonym.

Mit czy dokument – powstanie styczniowe w sztuce
Na przykładzie wybranych dzieł Artura Grottgera, Maksymiliana Gierymskiego, Stanisława Witkiewicza czy Jacka Malczewskiego, zastanowimy się, w jaki sposób twórcy interpretowali wydarzenia roku 1863. Odpowiemy też na pytanie, dlaczego, często po wielu latach, podejmowali tematykę powstania styczniowego.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2; przedmiotu historia: I, II oraz IV.4.1., IV.4.2, IV.4.3, IV.4.6 w zakresie rozszerzonym.

Impresjonizm. A co potem?

Przyjrzymy się dziełom impresjonistów oraz ich następców. Prześledzimy zmiany w spojrzeniu na świat i sztukę, które wynikają z artystycznych poszukiwań tego, co ukryte i niewidoczne.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz przedmiotu historia: I, II.   

Młoda Polska. Artystyczna różnorodność

Fin de siècle, Młoda Polska, modernizm, symbolizm. Przełom XIX i XX wieku był okresem, w którym wiele kierunków występowało równolegle, często się przenikając. Podczas zajęć będziemy analizować dzieła najważniejszych twórców tego czasu – Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego – w interpretacji posługując się tekstami literackimi.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz przedmiotu historia: I, II.   

Estetycznie i praktycznie, czyli mieszkać idealnie              NOWOŚĆ
Człowiek od wieków kształtuje swoje otoczenie, na pierwszym miejscu stawia własny dom. Co inspirowało projektantów wnętrz w XX wieku: ludowa tradycja czy nowoczesny, uprzemysłowiony świat? Jaki wpływ na ich pomysły miało pojawianie się ciasnych mieszkań? W Galerii Wzornictwa Polskiego omówimy projekty wybranych mebli, szkła, ceramiki, tkanin najwybitniejszych polskich twórców. Porozmawiamy także o tym, jak współczesny człowiek kształtuje otaczający go świat.

Galeria kontrastów, lata 1914–1939
Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce to okres różnorodny artystycznie i światopoglądowo. Klimat II Rzeczypospolitej poznamy na podstawie twórczości takich artystów, jak: Bruno Schulz, Eugeniusz Zak, Zofia Stryjeńska, Rafał Malczewski i wielu innych.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II. Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2; przedmiotu historia: I, II oraz V.5.3 w zakresie rozszerzonym.

Galeria kontrastów, po 1939 roku
Nie rozumiem sztuki. Sama, sam bym tak namalował” – nieraz słyszymy podobne opinie. Na podstawie prac najsłynniejszych artystów polskich, m.in.: Andrzeja Wróblewskiego, Tadeusza Kantora, Wojciecha Fangora i Wilhelma Sasnala, poznamy wielowątkowość polskiej sztuki współczesnej.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II. Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2; przedmiotu historia: I, II, 7.5, 11.3, 12.3 oraz V.14.4, V.15.5, V.18.2 w zakresie rozszerzonym.   

Top 10! Sztuka polska XX i XXI wieku / praca z tabletami
O co chodzi w sztuce współczesnej? Na to i wiele innych pytań odpowiemy na zajęciach w jedynej w Warszawie galerii prezentującej sztukę XX i XXI wieku. Obejrzymy prace wybitnych artystów, takich jak: Jerzy Nowosielski, Łukasz Korolkiewicz, Wilhelm Sasnal czy Zbigniew Libera. 

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz przedmiotu historia: I, II.   

Muzealne przeboje

Zapraszamy do poznania wybranych galerii i najciekawszych zabytków Muzeum. Zajęcia  kierujemy do grup spoza Warszawy, które nie planują uczestniczyć w całym cyklu spotkań, a Muzeum odwiedzają nieregularnie.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz przedmiotu historia: I, II.

Słownik sztuki dla średniozaawansowanych

Perspektywa żabia, kompozycja statyczna, barwy złamane, kolor lokalny – to pojęcia związane z językiem, jakim posługujemy się, analizując dzieła sztuki. Jeśli poznamy jego podstawowe zasady, okaże się nieskomplikowany i przystępny.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz przedmiotu historia: I, II.   

Ikonografia Męki Pańskiej

Ile były warte judaszowe srebrniki w pierwszych latach naszej ery? Który kolor symbolizuje zdradę i dlaczego? Usystematyzujemy wiadomości na temat Wielkanocy – najważniejszego święta w roku liturgicznym. Przedstawimy kolejne sceny pasyjne, odwołując się do Biblii, apokryfów, legend i późniejszej literatury.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz przedmiotu historia: I, II. 

Ikonografia Bożego Narodzenia

Boże Narodzenie w sztuce to nie tylko sceny ukazujące Świętą Rodzinę przy żłobku w asyście aniołów oraz wołu i osła! Zaczynając od Drzewa Jessego, przez Narodziny i Pokłon Trzech Króli, dotrzemy do Ofiarowania w Świątyni – sceny kończącej cykl Bożego Narodzenia. Zobaczymy nie tylko średniowieczne, ale również nowożytne, często odmienne interpretacje scen związanych z Bożym Narodzeniem.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz przedmiotu historia: I, II.   

Brzydkie oblicze sztuki
Czym jest brzydota w sztuce? Dlaczego artyści ukazują postacie lub przedmioty, które mogą budzić obrzydzenie? Poznamy też przyczyny pojawiania się w dziełach sztuki elementów deformacji i zastanowimy się, jaki ma ona związek z ekspresją.
Lekcja przygotowana przez młodzież uczestniczącą w warsztatach „Temat: Sztuka” w ramach programu Fundacji Orange.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II, III, 6.1, 12.3, 17.1, 22.5.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.3,1.4,1.5, 1.6,1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11,1.12, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.6, 3.5, 3.6; przedmiotu historia I, II, 11.3 oraz I, II, I.1.4, II.8.1, II.8.3, III.2.1, III.4.6, V.5.3, V.14.4, V.15.5 V.18.2 w zakresie rozszerzonym. 

Wolność czy zniewolenie. Sztuka polska po 1945 roku
W jaki sposób artyści angażowali się w powojenną rzeczywistość społeczno-kulturową? Czy odnajdowali osobistą przestrzeń wolności wewnętrznej, a może byli zniewoleni? Uczniowie poznają m.in. pojęcia socrealizmu, awangardy, abstrakcji, informelu, malarstwa materii.
Lekcja przygotowana przez młodzież uczestniczącą w warsztatach „Temat: Sztuka” w ramach programu Fundacji Orange.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, II, III, 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 2.1, 2.6, 3.5, 3.6; przedmiotu historia I, II, 7.5, 8.4, 10.4, 11.3, 12.2, 12.3 oraz 9.1, 9.2, 14.1, 14.4, 15.5, 17.1, 18.2 w zakresie rozszerzonym.

Żywe obrazy. Henryk Sienkiewicz i sztuka

Henryk Sienkiewicz obrazowo i sugestywnie opisywał męczeństwo pierwszych chrześcijan, bitwy i historycznych bohaterów. Literackie wizje pisarza porównamy z obrazami Juliusza Kossaka, Jana Matejki, Józefa Brandta i Henryka Siemiradzkiego. Na podstawie fragmentów noweli Ta trzecia oraz charakterystyk malarzy – bohaterów jego utworów – zastanowimy się też, jak Sienkiewicz oceniał sztukę i współczesnych artystów. Tak jak XIX- wieczni wielbiciele Trylogii stworzymy „żywe obrazy’’, pozując do pamiątkowej fotografii. Lekcja przygotowana z okazji przypadającej w 2016 roku 170. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci pisarza.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji przedmiotu język polski: II, II.2.2, II.4.1, II.4.2 oraz przedmiotu plastyka: I, II, 1.1, 3.1, 3.2.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji przedmiotu język polski: II, II.1.1, II.2.2, II.4.2, II.4.3 oraz II.3.4 w zakresie rozszerzonym, przedmiotu wiedza o kulturze: I, II, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz przedmiotu historia sztuki : I, III, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 3.2, 3.3.

DLA MATURZYSTÓW
Matura to sztuka!

Dzieła sztuki, rozumiane jako teksty kultury, będą punktem wyjścia do przygotowania własnych wypowiedzi na egzamin maturalny z języka polskiego. Będziemy poszukiwać nawiązań do historii, literatury, polityki i odczytywać zawarte w dziełach symboliczne treści. Podczas jednej lekcji omówimy dokładnie trzy wybrane obiekty. Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu 4 lekcji, w czasie których poddamy analizie 12 dzieł reprezentujących różnorodne style i zagadnienia. Lista dzieł do wyboru znajduje się na stronie tutaj.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu język polski: II, III, 2.1, 2.2, 3.6; przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3; przedmiotu wiedza o kulturze: I, II, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.6, 3.5, 3.6 oraz przedmiotu historia: I, II.  

 

WYKŁADY

Zapraszamy na wykłady w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wykładowcami są historycy sztuki, posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć o charakterze popularnonaukowym. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 

 
 

Zapraszamy do restauracji aleje3 znajdującej się na poziomie -1.

www.aleje3.com              +48 883 303 333               aleje3@aleje3.com