Serwis www.mnw.art.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej informacji nt. polityki cookies

Szkoły podstawowe / klasy IV–VIII

Lekcje muzealne adresowane do przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej to podstawowa forma pracy Działu Edukacji. Wśród ponad pięćdziesięciu tematów są zarówno te bezpośrednio powiązane z podstawą programową, jak również te wykraczające poza nią. Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników – dla najmłodszych koncentrują się na edukacji przez zabawę, w pracy ze starszymi grupami wykorzystywane są zarówno druki edukacyjne, jak i aplikacje na tablety oraz prezentacje komputerowe. Wszystkie zajęcia mają charakter interaktywny i zawierają elementy warsztatowe.

 
 

Wszystkie lekcje muzealne zgodne są z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wynikającą z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Kultura dostępna w MNW

Muzeum Narodowe w Warszawie dysponuje pakietem bezpłatnych lekcji muzealnych, finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lekcje te są dedykowane nie tylko szkołom specjalnym, klasom integracyjnym i domom dziecka, lecz także szkołom, stowarzyszeniom, fundacjom, świetlicom oraz innym instytucjom opiekującym się dziećmi i młodzieżą z grup dotkniętych szeroko pojętym wykluczeniem społecznym. Grupy biorące udział w programie mogą rezerwować lekcje zgodnie z ofertą dostępnych tematów.

Aby wziąć udział w programie należy wysłać mailowe uzasadnienie na adres
Lekcje prosimy zamawiać telefonicznie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Kontakt  z Działem Edukacji: poniedziałek - piątek w godz. 8.30–15.00 pod nr tel. + 48 22 621 10 31 wew. 246 lub +48 22 629 50 60 

 

Jak zamówić zajęcia?

 

TEMATY LEKCJI

  

Archeologiczna przygoda w Faras

Zapraszamy na wyprawę śladami profesora Kazimierza Michałowskiego, wybitnego polskiego archeologa. Udamy się do Faras, gdzie w piaskach pustyni profesor odkrył…  katedrę. Dowiemy się, jak wyglądały wykopaliska, jakich narzędzi używali archeolodzy i dlaczego wyprawa profesora była też misją ratunkową.

Świat mitów

Nie można wyobrazić sobie kultury starożytnej Grecji i Rzymu bez opowieści o bogach i herosach. Mity były także natchnieniem dla twórców późniejszych epok. Motywy mitologiczne wykorzystywano, tworząc alegorie i symbole obecne w wielu dziełach sztuki.

Średniowieczny port@l

Zapraszamy do podróży w czasie. Zmienimy się w poszukiwaczy skarbów i detektywów. Dzięki powstałym 600 lat temu dziełom dowiemy się, jak żyli i czym interesowali się ludzie epoki średniowiecza. Na zajęciach poznamy również charakterystyczne cechy dwóch stylów sztuki średniowiecznej: romańskiego i gotyckiego.

Renesansowe idee

Gdzie szukać idealnego piękna? Na czym polega doskonałość sztuki antycznej? Po co artyście znajomość nauk matematycznych i przyrodniczych, perspektywy i anatomii? Oglądając dzieła prezentowane w Galerii Sztuki Dawnej, zastanowimy się nad źródłami rozwoju kultury renesansu i charakterystycznymi cechami tego stylu w sztuce.

Barokowe kontrasty

Światło i mrok, duchowość i cielesność, przepych i prostota, to tylko niektóre z przeciwieństw pojawiających się sztuce baroku. Na zajęciach omówimy cechy malarstwa XVII wieku, zwracając szczególną uwagę na środki formalne, takie jak kompozycja, kolorystyka i światłocień. Na przykładzie dzieł prezentowanych w Galerii Sztuki Dawnej poznamy cele stawiane sztuce w XVII wieku, która miała pouczać, poruszać, ale przede wszystkim dać przyjemność oczom (docere, permovere, delectare).

XIX wiek. W poszukiwaniu nowoczesności
Szybko zmieniające się kierunki w sztuce XIX wieku były wyrazem dynamicznych procesów, które doprowadziły do ukształtowania się nowoczesności. W czasie zajęć będziemy analizować dzieła sztuki polskiej i europejskiej, poznamy charakterystyczne cechy romantyzmu, akademizmu, realizmu i impresjonizmu.

Artyści końca XIX wieku
Koniec XIX wieku charakteryzuje wielość postaw artystycznych. Podczas zajęć poznamy dzieła Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Olgi Boznańskiej, Jacka Malczewskiego i Witolda Wojtkiewicza. Każdy z tych artystów współtworzył główne kierunki w sztuce Młodej Polski.

Nie tylko Matejko. Malarstwo historyczne
Wiek XIX był okresem rozkwitu malarstwa historycznego, które przypominało o minionych wydarzeniach, budziło ducha patriotyzmu i niosło przesłanie moralne. Poznamy dzieła Jana Matejki oraz innych malarzy tworzących w XIX wieku, którzy wydarzenia z przeszłości przedstawiali często w sposób dramatyczny, poetycki lub anegdotyczny.

Mit czy dokument – powstanie styczniowe w sztuce
Na przykładzie wybranych dzieł Artura Grottgera, Maksymiliana Gierymskiego, Stanisława Witkiewicza czy Jacka Malczewskiego, zastanowimy się, w jaki sposób twórcy interpretowali wydarzenia roku 1863.  Odpowiemy też na pytanie, dlaczego, często po wielu latach, podejmowali tematykę powstania styczniowego.

Żywe obrazy. Henryk Sienkiewicz i sztuka

Henryk Sienkiewicz obrazowo i sugestywnie opisywał męczeństwo pierwszych chrześcijan, bitwy i historycznych bohaterów. Literackie wizje pisarza porównamy z obrazami Juliusza Kossaka, Jana Matejki, Józefa Brandta i Henryka Siemiradzkiego. Na podstawie fragmentów noweli Ta trzecia oraz charakterystyk malarzy – bohaterów jego utworów – zastanowimy się też, jak Sienkiewicz oceniał sztukę i współczesnych artystów. Tak jak XIX- wieczni wielbiciele Trylogii stworzymy „żywe obrazy’’, pozując do pamiątkowej fotografii. Lekcja przygotowana z okazji przypadającej w 2016 roku 170. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci pisarza.

Top 10! Sztuka polska XX i XXI wieku / praca z tabletami
O co chodzi w sztuce współczesnej? Na to i wiele innych pytań odpowiemy na zajęciach w jedynej w Warszawie galerii prezentującej sztukę XX i XXI wieku. Obejrzymy prace wybitnych artystów, takich jak: Jerzy Nowosielski, Łukasz Korolkiewicz, Wilhelm Sasnal czy Zbigniew Libera.

Galeria kontrastów, lata 1914–1939
Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce to okres różnorodny artystycznie i światopoglądowo. Klimat II Rzeczypospolitej poznamy na podstawie twórczości takich artystów, jak: Bruno Schulz, Eugeniusz Zak, Zofia Stryjeńska, Rafał Malczewski i wielu innych.

Galeria kontrastów, po 1939 roku
Nie rozumiem sztuki. Sama, sam bym tak namalował” – nieraz słyszymy podobne opinie. Na podstawie prac najsłynniejszych artystów polskich, m.in.: Andrzeja Wróblewskiego, Tadeusza Kantora, Wojciecha Fangora i Wilhelma Sasnala, poznamy wielowątkowość polskiej sztuki współczesnej.

Warszawa – miasto legend, historii i ludzi

Czy można poznać Warszawę nie wychodząc z Muzeum? Tak, to możliwe! Co prawda nie zobaczymy zatłoczonych ulic współczesnej stolicy, poznamy za to dawne miasto, uwiecznione na obrazach Canaletta, Gierymskiego, Podkowińskiego i Zaleskiego. Sprawdzimy, jak Warszawa zmieniała się przez wieki, czym zajmowali się jej mieszkańcy i jak wyglądały miejsca, w których dziś stoją szklane wieżowce.

Królowie Polski

Podyskutujemy o tym, kim w przeszłości był król i jaka była jego rola w państwie. Poznamy legendy i fakty związane z panowaniem polskich władców ukazanych na obrazach w Muzeum.

Obyczaje staropolskie
Skąd się wzięło przekonanie o pochodzeniu polskiej szlachty od wojowniczych Sarmatów? Co to było liberum veto? Wybrane zabytki sztuki polskiej posłużą nam jako źródło wiedzy o życiu codziennym na polskim dworze.

Biblia w obrazach

Poznamy obrazy przedstawiające opowieści ze Starego i Nowego Testamentu. Przypomnimy najważniejsze tematy zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz zapoznamy się z różnymi sposobami ukazywania ich w sztuce.

Wolność czy zniewolenie. Sztuka polska po 1945 roku
W jaki sposób artyści angażowali się w powojenną rzeczywistość społeczno-kulturową? Czy odnajdowali osobistą przestrzeń wolności wewnętrznej, a może byli zniewoleni? Uczniowie poznają m.in. pojęcia socrealizmu, awangardy, abstrakcji, informelu, malarstwa materii.
Lekcja przygotowana przez młodzież uczestniczącą w warsztatach „Temat: Sztuka” w ramach programu Fundacji Orange.

Brzydkie oblicze sztuki
Czym jest brzydota w sztuce? Dlaczego artyści ukazują postacie lub przedmioty, które mogą budzić obrzydzenie? Poznamy też przyczyny pojawiania się w dziełach sztuki elementów deformacji i zastanowimy się, jaki ma ona związek z ekspresją.
Lekcja przygotowana przez młodzież uczestniczącą w warsztatach „Temat: Sztuka” w ramach programu Fundacji Orange.

Od egipskiej świątyni do arabskiej twierdzy

Odkryta przez polskich archeologów w północnym Sudanie katedra w Faras to bogate źródło informacji o życiu Królestwa Nubii, które w VI wieku przyjęło chrześcijaństwo. Arystokracja nubijska czerpała wzory z dworu cesarskiego w Konstantynopolu, a sztuka przyswajała kanony bizantyńskie. Oglądając malowidła, detale architektoniczne i inne znaleziska z faraskiej katedry, prześledzimy ten proces. Poznamy także metody, dzięki którym archeolodzy dowiedzieli się tak wiele o życiu codziennym mieszkańców starożytnego Faras.

Moje Muzeum
Muzeum Narodowe w Warszawie powstało w 1862 roku. Od tego czasu wiele się w nim wydarzyło. Poznamy ciekawą historię tej instytucji kultury, odpowiemy na pytania, co to jest muzeum, po co powstało i jak gromadzi swoją kolekcję.

Tajemnice konserwacji

Do czego służy dublaż? Co to jest retusz? Jaką rolę pełni werniks i jak na dzieła wpływa temperatura? Na przykładzie prac konserwatorskich przeprowadzonych na wybranych dziełach przybliżymy problemy związane z naprawą i odnawianiem obiektów zabytkowych.

Co mówią obrazy?
Jak odczytać opowieści ukryte w obrazach? Czasami jest to bardzo proste, zwykle jednak potrzebna jest do tego głębsza wiedza. Odkrywając tajemnice obrazów, poznamy tradycyjne gatunki malarskie: malarstwo historyczne, portret, pejzaż i martwą naturę.

Słownik sztuki dla początkujących
Walor, światłocień, perspektywa, kompozycja – co oznaczają te terminy i jak się nimi posługiwać w opisywaniu dzieł sztuki? Przed obrazami z różnych epok przybliżymy uczniom zagadnienia dotyczące formy dzieł i ułatwimy posługiwanie się terminami plastycznymi.

Słownik sztuki dla średniozaawansowanych
Jak opisać dzieło sztuki? Czy to trudne czy łatwe? Na pewno pomoże znajomość terminów plastycznych. Analizując wybrane dzieła, wyjaśnimy m.in. znaczenie takich pojęć, jak: perspektywa, kompozycja czy światłocień.

Muzealne przeboje

Zapraszamy do poznania wybranych galerii i najciekawszych zabytków Muzeum. Zajęcia  kierujemy do grup spoza Warszawy, które nie planują uczestniczyć w całym cyklu spotkań, a Muzeum odwiedzają nieregularnie.

Obyczaje Wielkiej Nocy
Co wspólnego ma Judasz z Marzanną, a jajko ze Zmartwychwstaniem? Dlaczego Wielki Post kończył się pogrzebem żuru i śledzia? Dzieła sztuki będą ilustracją lub pretekstem do omówienia tradycji i obrzędów związanych ze świętami Wielkanocy.

Tajemnice świąt Bożego Narodzenia
W jaki sposób kiedyś obchodzono Boże Narodzenie? Które z dawnych zwyczajów przetrwały do naszych czasów, a które przyjęły się niedawno? Kim naprawdę był święty Mikołaj? Przypatrując się zabytkom z różnych epok, porozmawiamy o genezie świąt i związanych z nimi obyczajach.

 

 
 

Zapraszamy do restauracji aleje3 znajdującej się na poziomie -1.

www.aleje3.com              +48 883 303 333               aleje3@aleje3.com