Lekcje dla maturzystów

DLA MATURZYSTÓW

Matura to sztuka! Dzieła sztuki, rozumiane jako teksty kultury, będą punktem wyjścia do przygotowania własnych wypowiedzi na egzamin maturalny z języka polskiego. Będziemy poszukiwać nawiązań do historii, literatury, polityki i odczytywać zawarte w dziełach symboliczne treści. Podczas jednej lekcji omówimy dokładnie trzy wybrane obiekty. Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu 4 lekcji, w czasie których poddamy analizie 12 dzieł reprezentujących różnorodne style i zagadnienia. Lista dzieł do wyboru znajduje się tutaj.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu język polski: II, III, 2.1, 2.2, 3.6; przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3; przedmiotu wiedza o kulturze: I, II, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.6, 3.5, 3.6 oraz przedmiotu historia: I, II.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO „KULTURA DOSTĘPNA”

 

Jak zamówić zajęcia?