Lekcje dla maturzystów

Matura to sztuka!
Dzieła sztuki rozumiane jako teksty kultury stanowią punkt wyjścia do przygotowania własnych wypowiedzi na egzamin maturalny z języka polskiego. Prześledzimy nawiązania do historii, literatury, i polityki oraz zawarte w nich treści symboliczne. Podczas jednej lekcji omówimy trzy wybrane obiekty. Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu lekcji, w czasie których poddamy analizie prace reprezentujące różnorodne style i zagadnienia.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego: II, III, 2.1, 2.2, 3.6; z historii sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3; z wiedzy o kulturze: I, II, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.6, 3.5, 3.6 orazz historii: I, II.
 
LISTA DZIEŁ
 
1. Piękna Madonna z Wrocławia, ok. 1390
2. Wybrany portret trumienny, XVII w.
3. Willem Claesz Heda Martwa natura, 1637; Abraham Mignon Kwiaty, 2. poł. XVII w.
4. Jan Matejko Kazanie Skargi, 1862-1864
5. Jacek Malczewski Thanatos, 1898-1899; Śmierć ,1902
6. Walenty Wańkowicz Portret Adama Mickiewicza na skale Judahu, 1827-1828
7. Olga Boznańska W oranżerii ,1890