Serwis www.mnw.art.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej informacji nt. polityki cookies

Klasy IV-VI szkoły podstawowej

Lekcje muzealne adresowane do przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej to podstawowa forma pracy Działu Edukacji. Wśród ponad pięćdziesięciu tematów są zarówno te bezpośrednio powiązane z podstawą programową, jak również te wykraczające poza nią. Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników – dla najmłodszych koncentrują się na edukacji przez zabawę, w pracy ze starszymi grupami wykorzystywane są zarówno druki edukacyjne, jak i aplikacje na tablety oraz prezentacje komputerowe. Wszystkie zajęcia mają charakter interaktywny i zawierają elementy warsztatowe.

 
 

Wszystkie lekcje muzealne zgodne są z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wynikającą z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Kultura dostępna w MNW

Muzeum Narodowe w Warszawie dysponuje pakietem bezpłatnych lekcji muzealnych, finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lekcje te są dedykowane nie tylko szkołom specjalnym, klasom integracyjnym i domom dziecka, lecz także szkołom, stowarzyszeniom, fundacjom, świetlicom oraz innym instytucjom opiekującym się dziećmi i młodzieżą z grup dotkniętych szeroko pojętym wykluczeniem społecznym. Grupy biorące udział w programie mogą rezerwować lekcje zgodnie z ofertą dostępnych tematów.

Aby wziąć udział w programie należy wysłać mailowe uzasadnienie na adres
Lekcje prosimy zamawiać telefonicznie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Kontakt  z Działem Edukacji: poniedziałek - piątek w godz. 8.30–15.00 pod nr tel. + 48 22 621 10 31 wew. 246 lub +48 22 629 50 60 

 

Jak zamówić zajęcia?

 

 

 

 

 

LEKCJE DLA KLAS IV–VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Archeologiczna przygoda w Faras

Zapraszamy na wyprawę śladami profesora Kazimierza Michałowskiego, wybitnego polskiego archeologa. Udamy się do Faras, gdzie w piaskach pustyni profesor odkrył…  katedrę. Dowiemy się, jak wyglądały wykopaliska, jakich narzędzi używali archeolodzy i dlaczego wyprawa profesora była też misją ratunkową. 

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia i społeczeństwo: I, II, IV, V.

Warszawa – miasto legend, historii i ludzi

Czy można poznać Warszawę nie wychodząc z Muzeum? Tak, to możliwe! Co prawda nie zobaczymy zatłoczonych ulic współczesnej stolicy, poznamy za to dawne miasto, uwiecznione na obrazach Canaletta, Gierymskiego, Podkowińskiego i Zaleskiego. Sprawdzimy, jak Warszawa zmieniała się przez wieki, czym zajmowali się jej mieszkańcy i jak wyglądały miejsca, w których dziś stoją szklane wieżowce.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu historia i społeczeństwo: I, II, III, IV, V, 2.1, 2.2, 2.3, 8.3 oraz przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 2.1, 3.1, 3.2.

Świat mitów

Nie można wyobrazić sobie kultury starożytnej Grecji i Rzymu bez opowieści o bogach i herosach. Mity były także natchnieniem dla twórców późniejszych epok. Motywy mitologiczne wykorzystywano, tworząc alegorie i symbole obecne w wielu dziełach sztuki.

(Uwaga! W czasie zajęć nie odwiedzimy Galerii Sztuki Starożytnej)
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia i społeczeństwo: I, II, IV, V, 9.2.

Średniowieczny port@l

Zapraszamy do podróży w czasie. Zmienimy się w poszukiwaczy skarbów i detektywów. Dzięki powstałym 600 lat temu dziełom dowiemy się, jak żyli i czym interesowali się ludzie epoki średniowiecza. Na zajęciach poznamy również charakterystyczne cechy dwóch stylów sztuki średniowiecznej: romańskiego i gotyckiego. 

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia i społeczeństwo: I, II, IV, V, 11.1, 12.1, 12.2, 13.1.

Królowie Polski

Podyskutujemy o tym, kim w przeszłości był król i jaka była jego rola w państwie. Poznamy legendy i fakty związane z panowaniem polskich władców ukazanych na obrazach w Muzeum.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia i społeczeństwo: I, II, IV, V, 8.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 22.3, 23.4.

Renesansowe idee

Gdzie szukać idealnego piękna? Na czym polega doskonałość sztuki antycznej? Po co artyście znajomość nauk matematycznych i przyrodniczych, perspektywy i anatomii? Oglądając dzieła prezentowane w Galerii Sztuki Dawnej, zastanowimy się nad źródłami rozwoju kultury renesansu i charakterystycznymi cechami tego stylu w sztuce.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia i społeczeństwo: I, II.

Barokowe kontrasty

Światło i mrok, duchowość i cielesność, przepych i prostota, to tylko niektóre z przeciwieństw pojawiających się sztuce baroku. Na zajęciach omówimy cechy malarstwa XVII wieku, zwracając szczególną uwagę na środki formalne, takie jak kompozycja, kolorystyka i światłocień. Na przykładzie dzieł prezentowanych w Galerii Sztuki Dawnej poznamy cele stawiane sztuce w XVII wieku, która miała pouczać, poruszać, ale przede wszystkim dać przyjemność oczom (docere, permovere, delectare).

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia i społeczeństwo: I, II.

Obyczaje staropolskie

Skąd się wzięło przekonanie o pochodzeniu polskiej szlachty od wojowniczych Sarmatów? Co to było liberum veto? Wybrane zabytki sztuki polskiej posłużą nam jako źródło wiedzy o życiu codziennym na polskim dworze.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II, 20.1, 20.3, 20.5.

Tajemnice konserwacji

Do czego służy dublaż? Co to jest retusz? Jaką rolę pełni werniks i jak na dzieła wpływa temperatura? Na przykładzie prac konserwatorskich przeprowadzonych na wybranych dziełach przybliżymy problemy związane z naprawą i odnawianiem obiektów zabytkowych.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia i społeczeństwo: I, II, IV, V. 

Co mówią obrazy?
Jak odczytać opowieści ukryte w obrazach? Czasami jest to bardzo proste, zwykle jednak potrzebna jest do tego głębsza wiedza. Odkrywając tajemnice obrazów, poznamy tradycyjne gatunki malarskie: malarstwo historyczne, portret, pejzaż i martwą naturę.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia i społeczeństwo: I, II, IV, V.

Moje Muzeum
Muzeum Narodowe w Warszawie powstało w 1862 roku. Od tego czasu wiele się w nim wydarzyło. Poznamy ciekawą historię tej instytucji kultury, odpowiemy na pytania, co to jest muzeum, po co powstało i jak gromadzi swoją kolekcję.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia i społeczeństwo: I, II, IV, V, 27.3, 27.4, 27.5.

Słownik sztuki dla początkujących
Walor, światłocień, perspektywa, kompozycja – co oznaczają te terminy i jak się nimi posługiwać w opisywaniu dzieł sztuki? Przed obrazami z różnych epok przybliżymy uczniom zagadnienia dotyczące formy dzieł i ułatwimy posługiwanie się terminami plastycznymi.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.

Muzealne przeboje
Zapraszamy do poznania wybranych galerii i najciekawszych zabytków Muzeum. Zajęcia kierujemy do grup spoza Warszawy, które nie planują uczestniczyć w całym cyklu spotkań, a Muzeum odwiedzają nieregularnie.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.

Obyczaje Wielkiej Nocy
Co wspólnego ma Judasz z Marzanną, a jajko ze Zmartwychwstaniem? Dlaczego Wielki Post kończył się pogrzebem żuru i śledzia? Dzieła sztuki będą ilustracją lub pretekstem do omówienia tradycji i obrzędów związanych ze świętami Wielkanocy.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia i społeczeństwo: I, II, IV, V.

Tajemnice świąt Bożego Narodzenia
W jaki sposób kiedyś obchodzono Boże Narodzenie? Które z dawnych zwyczajów przetrwały do naszych czasów, a które przyjęły się niedawno? Kim naprawdę był święty Mikołaj? Przypatrując się zabytkom z różnych epok, porozmawiamy o genezie świąt i związanych z nimi obyczajach.
Realizowane wymagania ogólne podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia i społeczeństwo: I, II, IV, V.

 

 
 

Zapraszamy do restauracji aleje3 znajdującej się na poziomie -1.

www.aleje3.com              +48 883 303 333               aleje3@aleje3.com