Gimnazjum

Średniowieczny port@l
Zapraszamy do podróży w czasie, podczas której przeistoczymy się w detektywów i poszukiwaczy skarbów. Dzięki dziełom sprzed 600 lat dowiemy się, jak żyli i czym się interesowali ludzie w średniowieczu, a także poznamy dwa style sztuki tamtego okresu: romański i gotycki.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z plastyki: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3.
 
Staropolskie obyczaje
Skąd się wzięło przekonanie o pochodzeniu polskiej szlachty od wojowniczych Sarmatów? Co to było liberum veto? Wybrane zabytki sztuki polskiej posłużą nam za źródło wiedzy o życiu codziennym na polskim dworze.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z plastyki: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II, 20.1, 20.3, 20.5.
 
Renesansowe idee
Na czym polegał renesansowy ideał piękna? Czy artysta musiał znać nauki matematyczne i przyrodnicze, reguły perspektywy i anatomię? W Galerii Sztuki Dawnej porozmawiamy o źródłach kultury renesansu i cechach tego stylu w sztuce.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z plastyki: I, II, 1.1, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II, 17.1, 17.2, 17.3, 19.5.
 
Barokowe antynomie
Światło i mrok, duchowość i cielesność, przepych i prostota – na zajęciach omówimy cechy malarstwa XVII wieku. Szczególną uwagę zwrócimy na środki formalne, kompozycję, kolorystykę i światłocień. W Galerii Sztuki Dawnej poznamy wymogi stawiane sztuce w XVII wieku – docere, permovere, delectare (pouczać, poruszać i cieszyć oczy).
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z plastyki: I, II, 1.1, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II, 20.5.
 
XIX wiek. W poszukiwaniu nowoczesności
Zmieniające się kierunki w sztuce XIX wieku były odzwierciedleniem dynamicznych procesów, które doprowadziły do ukształtowania się nowoczesności. Poznamy charakterystyczne cechy romantyzmu, akademizmu, realizmu i impresjonizmu.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z plastyki: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II.
 
Nie tylko Matejko. Malarstwo historyczne
Wiek XIX był czasem rozkwitu malarstwa historycznego – przywoływało ono najświetniejsze momenty z historii Polski i kształtowało postawy patriotyczne. Zobaczymy, w jak różnorodny sposób polscy malarze tamtego okresu transponowali historię w sztukę.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z plastyki: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II, 15.2.
 
Artyści końca XIX wieku
Epoka fin de siècle’u intryguje do dziś. Poznamy dzieła Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Olgi Boznańskiej, Jacka Malczewskiego i Witolda Wojtkiewicza, artystów reprezentujących najważniejsze kierunki w sztuce Młodej Polski.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z plastyki: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II.
 
Tajemnice konserwacji
Do czego służy dublaż? Co to jest retusz? Jaką rolę pełni werniks i jak na dzieła wpływa temperatura? Na przykładzie prac konserwatorskich Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki przybliżymy problemy związane z renowacją obrazów wielkoformatowych.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z plastyki: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II.
 
Tradycje wielkanocne
Co wspólnego ma Judasz z Marzanną i dlaczego Wielki Post kończył się pogrzebem żuru i śledzia? Dzieła sztuki będą ilustracją lub pretekstem do omówienia tradycji i obrzędów związanych ze świętami Wielkanocy.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z plastyki: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II.
 
Tajemnice świąt Bożego Narodzenia
W jaki sposób kiedyś obchodzono Boże Narodzenie? Które z kultywowanych dziś zwyczajów podchodzą sprzed wieków, a które przyjęły się niedawno? Kim naprawdę był święty Mikołaj? Przypatrując się zabytkom z różnych epok, porozmawiamy o genezie świąt i związanych z nimi zwyczajach.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z plastyki: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II.
 
Świat mitów
Kultura starożytnej Grecji i Rzymu nie mogłaby istnieć bez opowieści o bogach i herosach. Dla artystów późniejszych epok mity stanowiły źródło natchnienia. Motywy mitologiczne wykorzystywano, tworząc alegorie i symbole obecne w wielu dziełach sztuki.
(Uwaga! W czasie zajęć nie odwiedzimy Galerii Sztuki Starożytnej).
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji z plastyki: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II, 6.1. Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji z historii I, II, 6.1.
 
Biblia w obrazach
Poszukamy dzieł obrazujących sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Przypomnimy najważniejsze tematy zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz różnorodne sposoby przedstawiania ich w sztuce.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji z plastyki: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II. Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji z historii I, II, 7.1.
 
Od źródła historycznego do dzieła sztuki / NOWOŚĆ 
Wielu twórców dzieł sztuki o tematyce historycznej posiłkowało się tekstami źródłowymi – kronikami, pamiętnikami i prasą. Prześledzimy, jak wiernie artyści przedstawiali wydarzenia z przeszłości.
W czasie zajęć pracujemy na tekstach źródłowych.
 
Język sztuki dla średniozaawansowanych
Jak opisać dzieło sztuki? Pomocna będzie znajomość terminów plastycznych. Analizując wybrane dzieła, wyjaśnimy znaczenie takich pojęć jak perspektywa, kompozycja i światłocień.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji z plastyki: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji z wiedzy o kulturze I, III, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2, 2.6, z historii sztuki I, II, III, 1.3, 1.6, 1.7, 1.10, 2.4, 3.1.
 
Brzydkie oblicze sztuki
Czym jest brzydota w sztuce? Dlaczego artyści ukazują postacie lub przedmioty mogące budzić obrzydzenie? Zastanowimy się, w jaki sposób sztuka posługuje się deformacją.
Lekcja przygotowana przez młodzież uczestniczącą w warsztatach „Temat: Sztuka” w ramach programu Fundacji Orange.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji z plastyki: I, II, III, 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II, III, 6.1, 12.3, 17.1, 22.5. Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji z historii sztuki: I, II, III, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.6, 3.5, 3.6; z historii: I, II, 11.3 oraz I, II, I.1.4, II.8.1, II.8.3, III.2.1, III.4.6, V.5.3, V.14.4, V.15.5, V.18.2 w zakresie rozszerzonym.
 
Mit czy dokument? Powstanie styczniowe w sztuce
Na przykładzie wybranych dzieł Artura Grottgera, Maksymiliana Gierymskiego, Stanisława Witkiewicza i Jacka Malczewskiego zastanowimy się, w jaki sposób twórcy interpretowali wydarzenia roku 1863. Odpowiemy też na pytanie, dlaczego – często po wielu latach – podejmowali tematykę tego zrywu wolnościowego.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji z plastyki: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4. Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji z historii sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2; z historii: I, II oraz IV.4.1, IV.4.2, IV.4.3, IV.4.6 w zakresie rozszerzonym.
 
Kontrasty dwudziestolecia
Awangardowe kierunki kontra tradycje klasyczne i ludowe. Unizm kontra styl narodowy, teoria Czystej Formy Witkacego kontra teoria mechanofaktury Berlewiego. Dwudziestolecie międzywojenne to czas odbudowy odrodzonego państwa, a także okres niezwykle twórczego fermentu artystycznego. Zapraszamy do poznania dzieł sztuki będących wyrazem poszukiwań artystycznych z lat kształtowania się młodej państwowości.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji z plastyki: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II. Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji z historii sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2; z historii: I, II oraz V.5.3 w zakresie rozszerzonym.
 
Wolność czy zniewolenie. Sztuka polska po 1945 roku
Poznamy takie pojęcia jak socrealizm, awangarda, abstrakcja, informel czy malarstwo materii. Dowiemy się także, w jaki sposób artyści angażowali się w powojenną rzeczywistość. 
Lekcja przygotowana przez młodzież uczestniczącą w warsztatach „Temat: Sztuka” w ramach programu Fundacji Orange.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji z plastyki: I, II, III, 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II. Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji z historii sztuki: I, II, III, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1; z wiedzy o kulturze: I, II, III, 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 2.1, 2.6, 3.5, 3.6; z historii: I, II, 7.5, 8.4, 10.4, 11.3, 12.2, 12.3 oraz 9.1, 9.2, 14.1, 14.4, 15.5, 17.1, 18.2 w zakresie rozszerzonym.
 
Muzealne przeboje
Zapraszamy do poznania wybranych galerii i najciekawszych zabytków Muzeum. Zajęcia kierujemy do grup spoza Warszawy, które nie planują uczestniczyć w pełnym cyklu spotkań.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji z plastyki: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz historii: I, II. Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji z historii sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz z historii: I, II.
Lekcja dostępna też w języku angielskim.