Gimnazjum

Lekcje dla gimnazjówLekcje muzealne adresowane do przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej to podstawowa forma pracy Działu Edukacji. Wśród ponad pięćdziesięciu tematów są zarówno te bezpośrednio powiązane z podstawą programową, jak również te wykraczające poza nią. Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników – dla najmłodszych koncentrują się na edukacji przez zabawę, w pracy ze starszymi grupami wykorzystywane są zarówno druki edukacyjne, jak i aplikacje na tablety oraz prezentacje komputerowe. Wszystkie zajęcia mają charakter interaktywny i zawierają elementy warsztatow.

 
 

Wszystkie lekcje muzealne zgodne są z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wynikającą z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO „KULTURA DOSTĘPNA”

 

Jak zamówić zajęcia?


TEMATY LEKCJI

 

Od egipskiej świątyni do arabskiej twierdzy

Odkryta przez polskich archeologów w północnym Sudanie katedra w Faras to bogate źródło informacji o życiu Królestwa Nubii, które w VI wieku przyjęło chrześcijaństwo. Arystokracja nubijska czerpała wzory z dworu cesarskiego w Konstantynopolu, a sztuka przyswajała kanony bizantyńskie. Oglądając malowidła, detale architektoniczne i inne znaleziska z faraskiej katedry, prześledzimy ten proces. Poznamy także metody, dzięki którym archeolodzy dowiedzieli się tak wiele o życiu codziennym mieszkańców starożytnego Faras. 

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II, 7.1, 10.1, 10.2. 

Świat mitów

Nie można wyobrazić sobie kultury starożytnej Grecji i Rzymu bez opowieści o bogach i herosach. Mity były także natchnieniem dla twórców późniejszych epok. Motywy mitologiczne wykorzystywano, tworząc alegorie i symbole obecne w wielu dziełach sztuki.

(Uwaga! W czasie zajęć nie odwiedzimy Galerii Sztuki Starożytnej).

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II, 6.1. 

Biblia w obrazach

Poznamy obrazy przedstawiające opowieści ze Starego i Nowego Testamentu. Przypomnimy najważniejsze tematy zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz zapoznamy się z różnymi sposobami ukazywania ich w sztuce.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II. 

Średniowieczny port@l

Zapraszamy do podróży w czasie. Zmienimy się w poszukiwaczy skarbów i detektywów. Dzięki powstałym 600 lat temu dziełom dowiemy się, jak żyli i czym interesowali się ludzie epoki średniowiecza. Na zajęciach poznamy również charakterystyczne cechy dwóch stylów sztuki średniowiecznej: romańskiego i gotyckiego. 

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3.

Renesansowe idee

Gdzie szukać idealnego piękna? Na czym polega doskonałość sztuki antycznej? Po co artyście znajomość nauk matematycznych i przyrodniczych, perspektywy i anatomii? Oglądając dzieła prezentowane w Galerii Sztuki Dawnej, zastanowimy się nad źródłami rozwoju kultury renesansu i charakterystycznymi cechami tego stylu w sztuce.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, 1.1, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II, 17.1, 17.2, 17.3, 19.5. 

Barokowe kontrasty

Światło i mrok, duchowość i cielesność, przepych i prostota, to tylko niektóre z przeciwieństw pojawiających się sztuce baroku. Na zajęciach omówimy cechy malarstwa XVII wieku, zwracając szczególną uwagę na środki formalne, takie jak kompozycja, kolorystyka i światłocień. Na przykładzie dzieł prezentowanych w Galerii Sztuki Dawnej poznamy cele stawiane sztuce w XVII wieku, która miała pouczać, poruszać, ale przede wszystkim dać przyjemność oczom (docere, permovere, delectare).

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, 1.1, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II, 20.5.

Obyczaje staropolskie
Skąd się wzięło przekonanie o pochodzeniu polskiej szlachty od wojowniczych Sarmatów? Co to było liberum veto? Wybrane zabytki sztuki polskiej posłużą nam jako źródło wiedzy o życiu codziennym na polskim dworze.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II, 20.1, 20.3, 20.5.

XIX wiek. W poszukiwaniu nowoczesności
Szybko zmieniające się kierunki w sztuce XIX wieku były wyrazem dynamicznych procesów, które doprowadziły do ukształtowania się nowoczesności. W czasie zajęć będziemy analizować dzieła sztuki polskiej i europejskiej, poznamy charakterystyczne cechy romantyzmu, akademizmu, realizmu i impresjonizmu.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II.

Nie tylko Matejko. Malarstwo historyczne
Wiek XIX był okresem rozkwitu malarstwa historycznego, które przypominało o minionych wydarzeniach, budziło ducha patriotyzmu i niosło przesłanie moralne. Poznamy dzieła Jana Matejki oraz innych malarzy tworzących w XIX wieku, którzy wydarzenia z przeszłości przedstawiali często w sposób dramatyczny, poetycki lub anegdotyczny.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II, 15.2.

Artyści końca XIX wieku
Koniec XIX wieku charakteryzuje wielość postaw artystycznych. Podczas zajęć poznamy dzieła Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Olgi Boznańskiej, Jacka Malczewskiego i Witolda Wojtkiewicza. Każdy z tych artystów współtworzył główne kierunki w sztuce Młodej Polski.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II.

Mit czy dokument – powstanie styczniowe w sztuce
Na przykładzie wybranych dzieł Artura Grottgera, Maksymiliana Gierymskiego, Stanisława Witkiewicza czy Jacka Malczewskiego, zastanowimy się, w jaki sposób twórcy interpretowali wydarzenia roku 1863.  Odpowiemy też na pytanie, dlaczego, często po wielu latach, podejmowali tematykę powstania styczniowego.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2; przedmiotu historia: I, II oraz IV.4.1., IV.4.2, IV.4.3, IV.4.6 w zakresie rozszerzonym.

Estetycznie i praktycznie, czyli mieszkać idealnie              NOWOŚĆ
Człowiek od wieków kształtuje swoje otoczenie, na pierwszym miejscu stawia własny dom. Co inspirowało projektantów wnętrz w XX wieku: ludowa tradycja czy nowoczesny, uprzemysłowiony świat? Jaki wpływ na ich pomysły miało pojawianie się ciasnych mieszkań? W Galerii Wzornictwa Polskiego omówimy projekty wybranych mebli, szkła, ceramiki, tkanin najwybitniejszych polskich twórców. Porozmawiamy także o tym, jak współczesny człowiek kształtuje otaczający go świat.

Galeria kontrastów, lata 1914–1939
Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce to okres różnorodny artystycznie i światopoglądowo. Klimat II Rzeczypospolitej poznamy na podstawie twórczości takich artystów, jak: Bruno Schulz, Eugeniusz Zak, Zofia Stryjeńska, Rafał Malczewski i wielu innych.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II. Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2; przedmiotu historia: I, II oraz V.5.3 w zakresie rozszerzonym. 

Galeria kontrastów, po 1939 roku
Nie rozumiem sztuki. Sama, sam bym tak namalował” – nieraz słyszymy podobne opinie. Na podstawie prac najsłynniejszych artystów polskich, m.in.: Andrzeja Wróblewskiego, Tadeusza Kantora, Wojciecha Fangora i Wilhelma Sasnala, poznamy wielowątkowość polskiej sztuki współczesnej.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II. Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2; przedmiotu historia: I, II, 7.5, 11.3, 12.3 oraz V.14.4, V.15.5, V.18.2 w zakresie rozszerzonym.

Wolność czy zniewolenie. Sztuka polska po 1945 roku
W jaki sposób artyści angażowali się w powojenną rzeczywistość społeczno-kulturową? Czy odnajdowali osobistą przestrzeń wolności wewnętrznej, a może byli zniewoleni? Uczniowie poznają m.in. pojęcia socrealizmu, awangardy, abstrakcji, informelu, malarstwa materii.
Lekcja przygotowana przez młodzież uczestniczącą w warsztatach „Temat: Sztuka” w ramach programu Fundacji Orange.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, II, III, 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 2.1, 2.6, 3.5, 3.6; przedmiotu historia I, II, 7.5, 8.4, 10.4, 11.3, 12.2, 12.3 oraz 9.1, 9.2, 14.1, 14.4, 15.5, 17.1, 18.2 w zakresie rozszerzonym. 

Brzydkie oblicze sztuki
Czym jest brzydota w sztuce? Dlaczego artyści ukazują postacie lub przedmioty, które mogą budzić obrzydzenie? Poznamy też przyczyny pojawiania się w dziełach sztuki elementów deformacji i zastanowimy się, jaki ma ona związek z ekspresją.
Lekcja przygotowana przez młodzież uczestniczącą w warsztatach „Temat: Sztuka” w ramach programu Fundacji Orange.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II, III, 6.1, 12.3, 17.1, 22.5.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.3,1.4,1.5, 1.6,1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11,1.12, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.6, 3.5, 3.6; przedmiotu historia I, II, 11.3 oraz I, II, I.1.4, II.8.1, II.8.3, III.2.1, III.4.6, V.5.3, V.14.4, V.15.5 V.18.2 w zakresie rozszerzonym.

Top 10! Sztuka polska XX i XXI wieku / praca z tabletami
O co chodzi w sztuce współczesnej? Na to i wiele innych pytań odpowiemy na zajęciach w jedynej w Warszawie galerii prezentującej sztukę XX i XXI wieku. Obejrzymy prace wybitnych artystów, takich jak: Jerzy Nowosielski, Łukasz Korolkiewicz, Wilhelm Sasnal czy Zbigniew Libera. 

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz przedmiotu historia: I, II.   

Muzealne przeboje

Zapraszamy do poznania wybranych galerii i najciekawszych zabytków Muzeum. Zajęcia  kierujemy do grup spoza Warszawy, które nie planują uczestniczyć w całym cyklu spotkań, a Muzeum odwiedzają nieregularnie.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji przedmiotu historia sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; przedmiotu wiedza o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz przedmiotu historia: I, II.   

Tajemnice konserwacji
Do czego służy dublaż? Co to jest retusz? Jaką rolę pełni werniks i jak na dzieła wpływa temperatura? Na przykładzie prac konserwatorskich przeprowadzonych na wybranych dziełach przybliżymy problemy związane z naprawą i odnawianiem obiektów zabytkowych.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II.

Słownik sztuki dla średniozaawansowanych
Jak opisać dzieło sztuki? Czy to trudne czy łatwe? Na pewno pomoże znajomość terminów plastycznych. Analizując wybrane dzieła, wyjaśnimy m.in. znaczenie takich pojęć, jak: perspektywa, kompozycja czy światłocień.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.

Żywe obrazy. Henryk Sienkiewicz i sztuka

Henryk Sienkiewicz obrazowo i sugestywnie opisywał męczeństwo pierwszych chrześcijan, bitwy i historycznych bohaterów. Literackie wizje pisarza porównamy z obrazami Juliusza Kossaka, Jana Matejki, Józefa Brandta i Henryka Siemiradzkiego. Na podstawie fragmentów noweli Ta trzecia oraz charakterystyk malarzy – bohaterów jego utworów – zastanowimy się też, jak Sienkiewicz oceniał sztukę i współczesnych artystów. Tak jak XIX- wieczni wielbiciele Trylogii stworzymy „żywe obrazy’’, pozując do pamiątkowej fotografii. Lekcja przygotowana z okazji przypadającej w 2016 roku 170. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci pisarza.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej III etapu edukacji przedmiotu język polski: II, II.2.2, II.4.1, II.4.2 oraz przedmiotu plastyka: I, II, 1.1, 3.1, 3.2.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej IV etapu edukacji przedmiotu język polski: II, II.1.1, II.2.2, II.4.2, II.4.3 oraz II.3.4 w zakresie rozszerzonym, przedmiotu wiedza o kulturze: I, II, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 oraz przedmiotu historia sztuki: I, III, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 3.2, 3.3.

Obyczaje Wielkiej Nocy
Co wspólnego ma Judasz z Marzanną, a jajko ze Zmartwychwstaniem? Dlaczego Wielki Post kończył się pogrzebem żuru i śledzia? Oglądane na zajęciach dzieła sztuki będą ilustracją lub pretekstem do omówienia tradycji i obrzędów związanych ze świętami Wielkanocy.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II.

Tajemnice świąt Bożego Narodzenia

W jaki sposób kiedyś obchodzono Boże Narodzenie? Które z dawnych zwyczajów przetrwały do naszych czasów, a które przyjęły się niedawno? Kim naprawdę był święty Mikołaj? Przypatrując się zabytkom z różnych epok, porozmawiamy o genezie świąt i związanych z nimi obyczajach.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia: I, II.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z program edukacyjnym Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni

 

 

Zapraszamy do restauracji aleje3 znajdującej się na poziomie -1.

www.aleje3.com              +48 883 303 333               aleje3@aleje3.com