Dziecięca Rada Muzealna

Pomóżcie nam tworzyć Muzeum! To Wy, dzieci, odwiedzacie muzea najczęściej. Przychodzicie
z klasami, rodzinami, przyjaciółmi. Jako bystrzy obserwatorzy zauważacie każdy szczegół, jesteście kreatywni i pełni entuzjazmu.
Dlatego powołujemy Dziecięcą Radę Muzealną.
Wasze świeże, nietuzinkowe i pełne wyobraźni spojrzenie połączone z doświadczeniem naszych pracowników pomoże zmieniać Muzeum w miejsce jeszcze bardziej przyjazne, nowoczesne i otwarte.

 

ZADANIA 
Pomysłodawczynią pierwszego zadania dla Dziecięcej Rady Muzealnej jest Agnieszka Morawińska, dyrektor MNW i patronka honorowa Rady. Na jej prośbę członkowie Rady zajmą się opracowaniem audioprzewodnika po Muzeum, adresowanego do ich rówieśników.
Ponadto Rada będzie inicjowała i realizowała własne pomysły.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Do Dziecięcej Rady Muzealnej zapraszamy osoby w wieku 10–14 lat. Rada będzie liczyła osiemnastu członków, po jednym z każdej dzielnicy Warszawy. Członkowie zostaną wybrani w drodze losowania spośród nadesłanych zgłoszeń.
Kadencja Rady potrwa dwanaście miesięcy od października 2017 roku.

 

POSIEDZENIA 
Członkowie będą spotykali się w piątki na ok. 2,5 godziny.
Pierwsze posiedzenie zaplanowane jest na 20 października.
Szczegółowy harmonogram spotkań roześlemy w powitalnym e-mailu.

 

REKRUTACJA
W dniach 18–29 września 2017 należy wypełnić  Formularz dostępny jest od 18 września od godz. 9.00.

Na jednym formularzu może być wpisane jedno dziecko.

Prawidłowo wypełnione zgłoszenia zostaną posortowane według dzielnic Warszawy.
Z każdej dzielnicy wylosujemy jednego członka Rady.

Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Do 6 października 2017 roku opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do Dziecięcej Rady Muzealnej otrzymają powitalny e-mail wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

 

Patronat honorowy: Agnieszka Morawińska, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie

 

Koordynacja:  / Dział Edukacji