Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą

Projekt „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” to dofinansowanie w wysokości 100 złotych rocznie dla jednego ucznia z przeznaczeniem na wyjścia do instytucji kultury, nauki i sportu. Celem projektu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym, naukowym oraz w wydarzeniach sportowych uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. 
 
Serdecznie zapraszamy do wykorzystania środków z programu na udział w lekcjach w Muzeum Narodowym w Warszawie, przygotowanych z myślą o uczniach wszystkich poziomów nauczania.
Już najmłodsze dzieci mogą w Muzeum poznawać świat, rozwijać wrażliwość na piękno, uczyć się wyrażania opinii oraz dzielenia odczuciami i emocjami. 
Starsze dzieci i młodzież zapraszamy do poszukiwania w obrazach i rzeźbach zapisu wydarzeń historycznych, śledzenia motywów literackich, odnajdowania symboli i alegorii. Na zajęciach inspirujemy do odkrywania świata, poznawania kultury i piękna dzieł sztuki. Zachęcamy do zdobywania wiedzy i kompetencji kulturowych, połączonego z aktywnością, refleksją, pracą grupową oraz możliwością wymiany poglądów. 
 
Jak zarezerwować zajęcia?
Lekcje i oprowadzania prosimy zamawiać telefonicznie w Dziale Edukacji, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–15.00, pod numerem telefonu 697 200 054.
Szczegółowe zasady rezerwacji znajdują się tutaj.