Katalogi wystaw

Józef Brandt 1841–1915

Józef Brandt 1841–1915, red. nauk. Ewa Micke-Broniarek, proj. graf. Jerzy Gruchot, Wojciech Koss / Full Metal Jacket, t.1–3 (t. 1: s. 196, t. 2: s. 356, t. 3: s. 300), il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2018

 

ISBN 978-83-7100-430-8 (t. 1–3)

ISBN 978-83-7100-427-8 (t. 1)

ISBN 978-83-7100-428-5 (t. 2)

ISBN 978-83-7100-429-2 (t. 3)

 

Monumentalny, trzytomowy katalog towarzyszący wystawie Józef Brandt 1841–1915 to pierwsze tak wyczerpujące opracowanie, obejmujące całość dorobku artysty. Publikacja jest efektem wieloletnich badań zespołu pod kierunkiem Ewy Micke-Broniarek, kustosza Zbiorów Sztuki Polskiej do 1914 Muzeum Narodowego w Warszawie. Tom pierwszy zawiera teksty poświęcone różnym aspektom twórczości Brandta, obszerne kalendarium życia i dzieła artysty oraz cenne zestawienia bibliograficzne, wynik szeroko zakrojonych kwerend, w tym archiwalnych i prasowych. W tomie drugim opublikowano kompletny katalog prac malarskich Józefa Brandta; reprodukcjom obrazów towarzyszy bogata ikonografia kontekstowa – szkice, studia, fotografie. Na tom trzeci złożyły się: katalog prac rysunkowych i akwareli, uwzględniający także zachowane szkicowniki artysty, katalog dzieł wzmiankowanych, zaginionych lub o nieznanym miejscu przechowywania oraz katalogi obiektów stanowiących artystyczny warsztat Józefa Brandta, w tym fotografie z jego imponującej kolekcji.

 

cena 250 zł / kup online