Katalogi wystaw

Olga Boznańska (1865–1940)

red. Renata Higersberger, tłum. Simon Włoch, Aleksandra Szkudłapska, projekt graficzny i typograficzny: Magdalena Frankowska, Artur Frankowski / Fontarte, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2015

Olga Boznańska (1865–1940)

red. naukowa dr Ewa Bobrowska, projekt graficzny i typograficzny: Matylda Sałajewska, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Kraków 2014

Masoneria / Freemasonry. Pro publico bono

red. nauk. Tadeusz Cegielski, przeł. Simon Włoch, Aleksandra Janiszewska, Marcin Wawrzyńczak, projekt graficzny i typograficzny: Jakub Woynarowski & Jakub Skoczek, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2014
[nakład wyczerpany]

Aleksander Gierymski 1850–1901

red. nauk. Ewa Micke-Broniarek, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2014
  1  2  3  4