Katalogi wystaw

Tak widzą. Panorama fotografii węgierskiej / The Way They See. An Overview of Hungarian Photography

proj. graficzny: Ryszard Kajzer, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2017

W warsztacie niderlandzkiego mistrza / In the Workshop of a Netherlandish Master

autorzy tekstów: Piotr Borusowski, Aleksandra Janiszewska, red. naukowa: Antoni Ziemba, proj. graficzny: Jerzy Gruchot, Wojciech Koss / Full Metal Jacket, il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2017

Podróż do Edo / Journey to Edo

red. naukowa: Anna Katarzyna Maleszko, proj. graficzny: Maciej Małecki przy współpracy Jacka Gburczyka, il., Fundacja Jerzego Leskowicza, Warszawa 2017

Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego

red. naukowa Joanna Popkowska, proj. graficzny: Kuba Sowiński, Wojciech Kubiena / Biuro Szeryfy, il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2016

Brescia. Renesans na północy Włoch
Moretto – Savoldo – Moroni. Rafael – Tycjan – Lotto

red. merytoryczna Joanna Kilian Michieletti, projekt graficzny: Przemek Dębowski, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2016

Marzenie i rzeczywistość. Gmach Muzeum Narodowego w Warszawie

red. merotyryczna: Piotr Kibort, projekt graficzny: Magdalena Piwowar, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2016
  1  2  3  4