Varia

Tyritake. Antique Site at Cimmerian Bosporus, proceedings of the international conference, Warsaw, 27–28 November 2013

Tyritake. Antique Site at Cimmerian Bosporus, proceedings of the international conference, Warsaw, 27–28 November 2013, academic editor: Alfred Twardecki, graphic design and typography: Wydawnictwa DiG, Warsaw: The National Museum in Warsaw, 2014, ISBN 978-83-7100-980-8


Publikacja w języku angielskim jest zbiorem artykułów – wykładów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji poświęconej stanowisku archeologicznemu Tyritake, jaka odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie w listopadzie 2013 r. Pierwotnie konferencja i publikacja miały być podsumowaniem pierwszego etapu polskich wykopalisk. W związku z rozwojem sytuacji na Krymie, polskie wykopaliska w Tyritake zawieszono i książka stanowi swoisty wstępny raport wykopaliskowy. Wydanie pełnego raportu z polskich wykopalisk w Tyritake planowane jest w ciągu najbliższych dwóch lat.