Przewodniki

Galeria Sztuki XX i XXI Wieku

Galeria Sztuki XX i XXI Wieku, tekst: Tomasz Jeziorowski, Izabela Mościcka, Magdalena Nowak, Piotr Rypson, koncepcja graficzna: Mesmer Center, s. 40, il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7100-899-3
 
Przewodnik po Galerii Sztuki XX i XXI Wieku – otwartej w lutym 2013 roku – jest skonstruowany tak, by ułatwić zwiedzającemu wizytę. Każda sala ma swój zwarty opis, ponadto reprodukowane są wybrane dzieła reprezentatywne dla każdej z poszczególnych przestrzeni wystawy. Galeria prezentuje sztukę polską, ponieważ tak były kształtowane zbiory muzealne przez ostatnie dziesięciolecia. Celowym pomysłem było eksponowanie prac mniej znanych, zamiast tych już wielokrotnie pokazywanych; autorzy planują regularne dokonywanie zmian w ekspozycji, tak by móc przybliżać widzowi kolejne ważne dzieła, a także nowe nabytki.
Przygotowano także angielską wersję przewodnika .