Przewodniki

Galeria Sztuki XIX Wieku

Galeria Sztuki XIX Wieku, tekst: Iwona Danielewicz, projekt graficzny: Mesmer Center, s. 32, il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2012, ISBN 987-83-7100-893-1, wydanie II zmienione.
 
Przewodnik po otwartej w Roku Jubileuszowym 150-lecia MNW Galerii Sztuki XIX Wieku. Galeria kontynuuje wypracowany dawniej estetyczno-historyczny model ekspozycji z układem chronologicznym, podziałem na style, kierunki i kręgi artystyczne (jak np. akademia monachijska czy petersburska, szkoła z Pont-Aven i nabiści francuscy) oraz prezentacją osobowości malarskich. Dziewiętnastowieczne dzieła sztuki polskich i europejskiej są zaprezentowane razem, ukazując podobieństwa i różnice, dzięki czemu łatwiej można uchwycić specyfikę polskiego modernizmu na tle sztuki europejskiej.
 
Przygotowano także angielską wersję przewodnika.