Przewodniki

Director's Choice. Muzeum Narodowe w Warszawie

Agnieszka Morawińska, Director’s Choice. Muzeum Narodowe w Warszawie, projekt graficzny: Nigel Soper, s. 80, il., Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. in association with the National Museum in Warsaw, London 2016.

 

 

 

 

 

 


Większość ważnych światowych muzeów ma już swoje edycje Director’s Choice, od niedawna jest wśród nich Muzeum Narodowe w Warszawie. Ideą publikacji jest autorski wybór i prezentacja przez dyrektora instytucji kilkudziesięciu arcydzieł z całej kolekcji. Z bogatych zbiorów encyklopedycznego muzeum, jakim jest warszawskie MNW, Agnieszka Morawińska wybrała przykłady średniowiecznej sztuki kościelnej z Europy Środkowej, bezcenne freski z odkrytej przez polskich archeologów wczesnochrześcijańskiej katedry w Faras oraz znakomite dzieła polskich malarzy. Autorka zastrzega, że z obszernej kolekcji malarstwa europejskiego celowo wskazała zaledwie kilka prac, chciała bowiem położyć szczególny nacisk na sztukę polską, której w tak licznym i wspaniałym wyborze nie zobaczycie w żadnej galerii świata. Teraz mogą się Państwo nareszcie dowiedzieć, co tak naprawdę lubi dyrektor MNW!
Wydana została także angielska wersja książki.