Katalogi wystaw

Tak widzą. Panorama fotografii węgierskiej / The Way They See. An Overview of Hungarian Photography

proj. graficzny: Ryszard Kajzer, s. 64, il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7100-412-4.

Polsko-angielska publikacja towarzyszy wystawie fotografii zorganizowanej w ramach obchodów Roku Kultury Węgierskiej. Prezentuje wybrane zdjęcia światowej sławy węgierskich fotografów XX i XXI wieku.

 

Więcej informacji nt. wystawy Tak widzą. Panorama fotografii węgierskiej