Udostępnianie reprodukcji i zdjęć

Dział Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej

Dział Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej

tel. +48 22 621 10 31 wew. 289

 

Zasady udostępniania zdjęć

1.    Zdjęcia udostępnia się na podstawie pisemnego zamówienia skierowanego do Dyrekcji MNW lub bezpośrednio na adres foto@mnw.art.pl
2.    Zamówienie powinno zawierać dane osoby zamawiającej: imię i nazwisko (nazwa firmy), adres, telefon kontaktowy (NIP w przypadku osób prawnych), rodzaj, format zdjęcia, nazwa dzieła; np. w przypadku obrazów: autor, tytuł, nr inw. oraz sposób  wykorzystania zdjęcia
3.    Zdjęcia dzieł nie będących własnością MNW udostępniamy po uzyskaniu pisemnej zgody ich właściciela.
4.    Muzeum nie udostępnia fotografii obiektów, do których nie przysługują mu prawa autorskie umożliwiające swobodne dysponowanie wizerunkiem chronionego dzieła sztuki.

 

Udostępnianiem zdjęć zajmuje się Dział Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej.