Misje archeologiczne i międzyinstytucjonalne projekty badawcze

Odtworzenie programu ikonograficznego i kształtu architektonicznego świątyni Totmesa III w Deir el-Bahari

21 października — 17 grudnia 2012

 

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki i we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, poświęcony badaniom nad programem ikonograficznym oraz analizie detali architektonicznych świątyni Totmesa III w Deir el-Bahari (Egipt). W ramach projektu w 2012 roku odbyła się Misja Totmesa III w Deir el-Bahari, w której ze strony muzeum wzięli udział Janina Wiercińska (drugi główny wykonawca projektu) i Zbigniew Doliński (fotograf misji).

 

Kierownik misji i projektu: dr Monika Dolińska

Udział: konserwatorzy MNW