Pracownie

Działalność pionu konserwatorskiego obejmuje przede wszystkim przeprowadzanie prac konserwatorskich w pełnym i częściowym zakresie oraz profilaktykę muzealną związaną ze środowiskiem (zagadnienia prawidłowego oświetlenia, temperatury, wilgotności względnej), a także udział w przygotowaniu wystaw i misjach archeologicznych. Zespół konserwatorów liczy 45 osób. Dział Konserwacji składa się z siedmiu specjalistycznych pracowni oraz Laboratorium.

 

Pracownicy Działu Konserwacji biorą udział w różnych projektach, m.in. Nocy Muzeów, Dniu Niepełnosprawnych oraz innych spotkaniach z publicznością. Opiekują się również praktykantami (w 2012 r. 17 studentów), prowadzą szkolenia, staże, wykłady (w 2012 roku 9 wykładów dla grup studenckich), dyplomy, a także konsultacje merytoryczne dla innych ośrodków muzealnych.

 

W 2012 roku ukończono prace konserwatorskie przy 669 obiektach. Zabezpieczającym zabiegom poddano 687 obiektów. Oprawiono 349 obiektów w passe-partout. Wykonano 6822 opinie konserwatorskie. W trakcie konserwacji znajduje się 119 obiektów. Poza tym 34 razy konwojowano obiekty na terenie kraju oraz 19 razy za granicę, a 140 razy nadzorowano pakowanie i rozpakowywanie wystaw.