Programy badawcze związane z konserwacją

Kontynuacja projektu: „Opracowanie nowej masowej metody dezynfekcji obiektów zabytkowych, opierającej się na nanocząsteczkach me

Realizacja projektu we współpracy z firmą Instal Warszawa (z wykorzystaniem środków unijnych).