Serwis www.mnw.art.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej informacji nt. polityki cookies

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa / Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność

Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie i Zamek Królewski w Warszawie
9–11 maja 2018 roku


Historia muzealnictwa ma wielowiekową, sięgającą starożytności tradycję. Dopiero jednak czasy nowożytne przyniosły istotne zmiany w podejściu do upubliczniania zbiorów sztuki, a tym samym traktowania muzeum jako miejsca dostępnego dla ogółu, będącego zarazem świadectwem kultury, ale i służącego edukacji. Historie wielu muzeów wskazują na znaczącą rolę prywatnych darów (przekazywanych osobiście lub w zapisach testamentowych), które niejednokrotnie stały u początków powstania licznych placówek. Taki model Krzysztof Pomian nazwał ewergetycznym, od greckiego pojęcia określającego dobroczyńcę miasta (Pomian 2001, s. 364).


W polskim muzealnictwie rola darczyńców jest nie do przecenienia – w początkach XIX wieku to prywatni kolekcjonerzy, Izabela Czartoryska czy Stanisław Kostka Potocki, stworzyli pierwsze muzea na ziemiach polskich. Wiele cennych dzieł w zbiorach publicznych zawdzięczamy kolekcjonerom, znawcom i miłośnikom sztuki, jak również spadkobiercom kolekcjonerów i artystów, którzy bezinteresownie je ofiarowali. W ostatnich dekadach są to również fundacje i grupy biznesowe. Dzieje poszczególnych kolekcji czy pojedynczych dzieł sztuki są nierzadko świadectwem burzliwych losów właścicieli i instytucji.


Obecnie działalność darczyńców przejawia się w różnych formach: poprzez tradycyjne dary, mecenat, sponsoring czy patronat poszczególnych przedsięwzięć muzealnych, różne formy inwestycji, wreszcie wolontariat. Muzeom nieobce stały się zasady fundraisingu, co jest dowodem na to, że zmianie uległ sam charakter darów – nie są to już tylko przedmioty sztuki. Zainteresowanie i pozyskanie nowych darczyńców stanowi dziś wyzwanie dla wszystkich placówek muzealnych.


W maju 2018 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie i Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczpospolitej planowana jest ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność”.

Obu tym instytucjom dobrze znana jest rola oraz znaczenie darczyńców, którzy obecni są w ich działalności niemal od początków.
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat roli i charakteru darczyńców, ze szczególnym uwzględnieniem wątku ewergetycznego w polskim muzealnictwie. Problematyka konferencji ogniskuje się przede wszystkim wokół strategii budowania kolekcji, pozyskiwania sponsorów oraz potencjalnych darczyńców. Pozwoli na wzajemne poznanie problemów i propozycji rozwiązań stosowanych przez naszych muzealników.

 

 

Proponowane zagadnienia:

 

Darczyńcy polskich muzeów – historia i współczesność

  • Obraz darczyńców instytucji kultury w Polsce na przestrzeni wieków (kolekcjoner-ewergeta, pasjonat, spadkobierca, mecenas, sponsor, inwestor, wolontariusz)


Dary a zbiory muzealne

  • Znaczenie i rola darowizn w polskich instytucjach muzealnych
  • „Kłopotliwe dary” – o różnorodności darów i ich wartości muzealnej


Współczesne wyzwania i budowanie wizerunku instytucji a pozyskiwanie nowych darczyńców

  • Różne formy wspierania instytucji kultury w Polsce
  • Promocja a pozyskiwanie nowych darczyńców
  • Uwarunkowania prawno-administracyjne
  • Strategia budowania kolekcji muzealnej a współcześni darczyńcy

 


Informacje organizacyjne:

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia 2017 (lista zgłoszeń jest już zamknięta)
Czas przewidziany na wygłoszenie referatu: 20 minut.


Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają: wyżywienie podczas trwania konferencji (przerwy kawowe, lunch, powitalną kolację) oraz materiały konferencyjne. Planowana jest publikacja materiałów pokonferencyjnych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszonych tematów do druku.

Miejsca obrad: Zamek Królewski w Warszawie (9 maja 2018) i Muzeum Narodowe w Warszawie (10 maja 2018).

W dniu 11 maja przewidziany jest program specjalny dla prelegentów i słuchaczy konferencji (oprowadzania tematyczne).

 

Koordynatorki konferencji:
dr Magdalena Białonowska (Zamek Królewski w Warszawie)
mgr Katarzyna Mączewska (Muzeum Narodowe w Warszawie)
kontakt e-mail: konferencjadarczyncy[malpa]mnw.art.pl